Hyppää pääsisältöön
Kuva
Näyttely arkiston taustakuva 5
Pääsisältö

22.6.–5.9.2021 Galleria

Emma Luukkalan elämäniloisissa teoksissa arjen sotkuisuus, kotien tavaravirta ja olemisen aineellisuus pääsevät esille. Luukkala leikittelee maalauksen veistoksellisuudella reliefimäisen paksujen maalikerrosten ja esinemäisten maalauspohjien kautta. Teoksissa esittävä ja abstrakti ilmaisu vuorottelevat ja liukuvat toisiinsa. Luukkala tekee itse paljon omia maaleja ja maaliaineita erilaisten pintojen ja tekstuureiden aikaansaamiseksi. Tekniikat liukuvat perinteisestä tempera- ja öljymaalauksesta esinekollaaseihin.

Emma Luukkala (s. 1992) valmistui vuonna 2020 Kuvataiteen maisteriksi Taideyliopiston Kuvataideakatemiasta, missä hän toimii osa-aikaisena maalauksen materiaaliopin assistenttina ja tuntiopettajana. Kahden viime vuoden aikana hän on ollut esillä lukuisissa yksityis- ja ryhmänäyttelyissä, viimeksi EMERGING 2021-näyttelyssä Galerie Anhavassa Helsingissä.

Näyttely toteutettiin yhdessä Kulttuuriluotsien kanssa. Helmikuussa 2020 käynnistyneessä projektissa kulttuuriluotsit valitsivat mieleisensä taiteilijan. Samalla luotsit tutustuivat taidemuseon näyttelyprosessiin ja osallistuivat näyttelyjärjestelyihin yhdessä taidemuseon henkilökunnan ja Emma Luukkalan kanssa. Näyttelyjärjestelyt etenivät sujuvasti Teams-palavereissa, joihin säännöllisesti osallistui 8–10 luotsia, kulttuuriluotsikoordinaattori, taidemuseon kaksi intendenttiä sekä taiteilija.

Vapaaehtoiset Kulttuuriluotsit etsivät yhdessä erilaisten taidetoimijoiden kanssa uusia tapoja kulttuurin harrastamiseen. Tavoitteena on löytää ja kokeilla erilaisia menetelmiä syventää vuorovaikutusta taiteilijoiden, kulttuurista kiinnostuneiden ja harrastajien sekä kulttuurialan ammattilaisten välillä. Mahdollisuudet vaikuttaa kulttuuripalveluiden sisältöihin lisääntyvät.

 

Kulttuuriluotsit Pirjo Koponen ja Pirkko Rissanen haastattelivat Emma Luukkalaa Melska-näyttelyn avajaispäivänä 22.6.2021

Mikä sinua innosti taiteen pariin?

- Olen pienestä asti tehnyt kaikkea luovaa ja ollut muutamassa taidekoulussa. Sitten kun menin Kuvataideakatemiaan kuusi vuotta sitten, niin siellä tuntui, että sai jotenkin tilan ja ajan kokeilla ja löytää omanlaista tekemistä. Siellä sitten tuntui, että vihdoin sai sellaista taiteilijaidentiteettiä. Minulle henkilökohtaisesti Kuvataideakatemia oli tärkeä paikka.

Mitä haluat kertoa Melska-näyttelyllä?

- Tässä Melska-näyttelyssä on teoksiani neljältä vuodelta. Varhaisin on vuodelta 2018. Kaikki teokset käsittelevät jollain tapaa kotia, sotkua, arkea ja sellaista materiaalista olemista. Täällä on useita pieniä teoksia, missä olen kuvannut sotkuisia huoneita tai tavarakasoja. Sitten täällä on muutamia teoksia, joissa se sotku ei ole niin etualalla, vaan enemmän joku tällainen huonekalun olo. Ja niitä voi ehkä kuvitella myös semmoisina hahmoina. Tuolla on sellainen mattomainen iso raitamaalaus, joka vähän niin kuin lötköttelee lattialla. Tässä ensimmäisenä nähtävillä olevalla seinällä on uusimpia teoksiani. Ne ovat tältä vuodelta. Niissä olen kuvannut tuollaisia pieniä tavaroita, joita löytyy vaikka laukunpohjalta tai jää pöydälle pyörimään. Olen nimennyt ne, nimennyt monet noista "Pieniä tärkeitä". Kaikkia näitä yhdistää sellainen kotoisuus ja kodin arkiset tavarat.

Miksi sinua kiinnostavat öljymaalit?

- Öljyväreissä tai öljymaaleissa on jotenkin minusta hienoa niiden pitkä historia, ja että voi jotenkin olla osa sitä historiaa. Ja sitten ne ovat tosi monipuolisia. Silloin kun niitä lähti opiskelemaan, se oli itsellenikin ihan yllätys, kuinka monipuolisia ne ovat ja kuinka paljon erilaisia aineita liittyy, ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Ja tuntuu, että ihan vaan se on jo opettanut elämästäkin jotain, että on niihin tutustunut.

Mikä erilaisten materiaalien yhdistämisessä on kiinnostavaa?

- Jossain vaiheessa mietin, että näkeekö se katsoja samalla lailla sitä kaikkea materiaalien kanssa leikkimistä, jos se katsoo ikään kuin tavallisen näköistä öljymaalausta. Mietin, että olisi kiinnostavaa ottaa jotain tosi nykyhetken materiaalia mukaan tähän perinteiseen öljymaalaukseen.

Katso koko haastattelu videona taidemuseon Youtube-kanavalla:  https://www.youtube.com/watch?v=jO6ao9QU7oQ


 

 

Näyttelyopastukset
ti 29.6. klo 16.30
to 28.6. klo 16.30

Taiteilijatapaamiset
Emma Luukkala kulttuuriluotsien haastateltavana, katso tallenne taidemuseon YouTube kanavalta:https://www.youtube.com/watch?v=jO6ao9QU7oQ

su 5.9. klo 14 alkaen Taiteen arjen juhlat – mukana Kulttuuriluotsit

Kuva
Kuvataiteilija Emma Luukkala, kulttuuriluotsit ja taidemuseon intendentit Melska-näyttelyn avajaisissa 22.6.2021. Kuva Hannu-Pekka Auraneva

Lämmin kiitos Kulttuuriluotseille!