Hyppää pääsisältöön
Kuva
Verkkoartikkeli Alangon taiteesta, elämästä ja maailmankatsomuksesta sekä hänen suhteestaan Keski-Suomeen. Kuva Jyväskylän taidemuseo
Pääsisältö

[Verkkojulkaisut | Videojulkaisut | Verkkojulkaisut muilla sivustoilla ]

 

Verkkonäyttelyt

Uuno Alanko - kauneuden ja totuuden etsijä, 2022
Uuno Alanko (1878–1964), vuoteen 1925 Uno Alanco, oli aikansa merkittävä taidevaikuttaja. Hän oli insinööri, arkkitehti ja taidemaalari, joka teki pitkän uran myös alan opettajana. Hän maalasi 1910-luvulta vuoteen 1950 useita pitkiä jaksoja Korpilahdella, Saarijärvellä ja Luhangassa. Uuno Alanko verkkoartikkeli kertoo Alangon taiteesta, elämästä ja maailmankatsomuksesta sekä hänen suhteestaan Keski-Suomeen.

Värinäkyjä – Yrjö Saarinen 
Verkkojulkaisu esittelee artikkeleiden ja teoskuvien välityksellä Jyväskylän ja Hyvinkään seudulla vaikuttaneen Yrjö Saarisen (1899–1958) elämää ja taidetta. Lisäksi sivustolla on väreihin ja väriteorioihin liittyvää pedagogista aineistoa ja tehtäviä sekä vuonna 2021 valmistunut Tourujoki-video. Saarisen Jyväskylä-aiheisista maalauksista noin puolet kuvaa Tourujoen ympäristöä. Verkkojulkaisu taustoittaa Jyväskylän taidemuseossa 17.9.2021–9.1.2022 esillä olevaa Yrjö Saarisen näyttelyä.

Maisema – ympäristö – luonnos
Jyväskylän taidemuseon, Keski-Suomen museon ja Suomen käsityön museon yhteistuotantona Finna-alustalle toteutetussa verkkonäyttelyssä kukin museo tuo esille oman näkökulmansa yhteiseen teemaan. Jyväskylän taidemuseon osuus painottuu maisemaan, luontoon ja kulttuuriympäristöön nykytaiteen, myös käsitetaiteen ja abstraktin taiteen, näkökulmasta. Kaikki taiteilijat ovat asuneet ja työskentelevät tai ovat työskennelleet Keski-Suomessa. Teokset on valittu Jyväskylän kaupungin taidekokoelmaan hankituista teoksista vuosilta 1975–2017. 

Matkalla maan keskipisteeseen 2020 
Verkkojulkaisu esittelee alueellisesti tuotetun kansainvälisen näyttelyn, joka oli esillä kolmessa museossa Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Keuruulla 2020–2021. Toista kertaa järjestetty Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyprojekti esitteli nykytaidetta kuulumisen ja ulkopuolisuuden teemalla. Mukana oli yhteensä 29 taiteilijaa, joihin voi sivustolla tutustua mm. haastatteluvideoiden kautta.

Miltä näyttää aika? Kuvataidetta Keski-Suomessa 1975–1997
Verkkonäyttely sisältää poimintoja Jyväskylän kaupungin taidekokoelmasta vuosilta 1975 –1997. Se taustoittaa keväällä 2020 Jyväskylän taidemuseossa esillä olleen näyttelyn teemoja esittelemällä näyttelyn taiteilijat ja teokset. Sivustolla on myös aikajana kuvataiteen tapahtumista, artikkeleita sekä materiaalia taidetestaajien käyntiä varten. Lisäksi 10 teoksesta on tehty kuvailutulkkaukset.
Käsikirjoituksesta ja toimituksesta ovat vastanneet Seija Heinänen, Teija Lammi, Jaana Oikari ja Sirpa Turpeinen.

Sata vuotta, tuhat tulkintaa
Jyväskylän taidemuseon verkkonäyttely Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttely esittelee Suomen taiteen merkkiteoksia 1800-luvun lopusta 2010-luvulle uudesta näkökulmasta, erilaisten tulkintojen kautta. Kuvataiteen avulla rakennettiin suomalaisuutta ja kansallista identiteettiä, mutta tulkitsevatko nykyihmiset kuvastoa toisin? Sisältää kuvia, videoita, artikkeleita verkkojulkaisussa, tutkimustietoa, tulkintoja eri tieteenalojen näkökulmasta ja yksittäisten ihmisten omakohtaisia ajatuksia teoksista.

Matkalla maan keskipisteeseen 2015 
Verkkojulkaisu esittelee keskisuomalaisen nykytaiteen näyttelyprojektin kolmessa museossa: Jyväskylässä, Saarijärvellä ja Keuruulla 2015–2016. Kaikkien 20 näyttelyn taiteilijoiden arkea on dokumentoitu valokuvaamalla ja haastattelemalla. Taiteilijoiden videohaastattelut on nähtävissä sivuilla.

Mobiiliopas Toisia todellisuuksia -näyttelyyn
Jyväskylän taidemuseossa 8.6.–7.10.2018
Mobiilioppaan avulla voit tutustua teoksiin ja taiteilijoihin, kuunnella Pasi Ilmari Jääskeläisen teoksista kirjoittamia tekstejä ja kertoa omia tulkintoja teoksista. Jyväskyläläinen kirjailija Pasi Ilmari Jääskeläinen on kirjoittanut lyhyet tarinat Kati Immosen Riskiperimä -akvarelliteossarjaan, Jari Haanperän Projektor B -installaatioon ja Alessandro Bavarin valokuvasta Uudet jälkeläiset: muotokuva peiliin katsovasta tytöstä. Opas noudattelee näyttelyn ripustusta edeten teoksesta toiseen kerros kerrallaan. Jokaisen teoksen kohdalla on pohdintatehtävä. 
Kertomusten äänittämisestä on vastannut ohjaaja, näyttelijä Kari Toiviainen. Muissa rooleissa ovat Kalle Vastamäki, Heidi Luck ja Miska Ruokokoski. Koko mobiilioppaan koostamisesta on vastannut Tiina Helttunen

Ehtiihän sinne Pariisiin myöhemminkin
Verkkojulkaisu liittyy samanimiseen näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa vuonna 2015. Näyttely esitteli 1950- ja 60-lukujen taiteilijoita ja ilmiöitä keskisuomalaisessa taide-elämässä pääasiassa Jyväskylän kaupungin taidekokoelmien kautta.

Tunne maisema -verkkonäyttely
Tämä verkkojulkaisu liittyy Tunne maisema -näyttelyyn Jyväskylän taidemuseossa 17.6.–23.10.2011. Sivusto esittelee tarkemmin kymmenen Akseli Gallen-Kallelan ja Pekka Halosen näyttelyssä esillä ollutta maalausta sekä 13 nykytaiteilijoiden maisema- ja ympäristöteemaa käsittelevää teosta ja yhden teossarjan. Lisäksi sivustolle on koottu ja linkitetty maisemaan ja ympäristöön liittyviä aineistoja. Sivuston verkko-opetustehtävät soveltuvat peruskoulun 1–9-luokkalaisille. Lisäksi on toiminnallisia tehtäviä ja tehtäviä omatoimiseen työskentelyyn. Sivusto tarjoaa maisema- ja ympäristöasioihin liittyvää pohdittavaa kaikille asiasta kiinnostuneille.

Maisemapaikka-verkkojulkaisu  
Maisemapaikka kertoo havainnoista ja muutoksista neljässä eri maisemakohteessa, jotka sijaitsevat Keuruulla (Huhkojärvi), Kuhmoisissa (Kivikoski), Viitasaarella (Kymönkoski) ja Laukaassa (Saraakallio).  Paikoiksi valittiin kolmen taiteilijan eli Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Wilho Sjöströmin maalauskohteet sekä kalliomaalausalue. Maalauksia ja nykymaisemasta elo-syyskuussa 2010 otettuja kuvia ja videoita vertailemalla sekä tutkimustietoon tutustumalla voi tulkita maisemassa ja luonnossa tapahtuneita muutoksia ja paikan historiaa.

Mobiiliopas Jyväskylän Kirkkopuiston kertomaa
Sisältö koostuu videoista, valokuvista ja teksteistä. Kolmeen eri teemaan keskittyvät sisältöreitit johdattavat käyttäjän puiston, patsaiden- ja muistomerkkien, sekä rakennusten historiaan. Opas on toteutettu yhteistyössä Keski-Suomen museon kanssa. Sen on koostanut Tiina Helttunen.


Verkkojulkaisut

e-kirja Sata vuotta, tuhat tulkintaa
Jyväskylän yliopiston eri laitosten professorit ja opetushenkilökunta kirjoittivat kuusi artikkelia, joissa he tulkitsivat Sata vuotta, tuhat tulkintaa -näyttelyn teosten sisältöjä. 2017. Toim. Seija Heinänen, julkaisijat Jyväskylän taidemuseo ja Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistys

Kirjoittajat:
Janne Kotiaho ekologian ja evoluutiobiologian professori, Jyväskylän yliopisto
Anssi Lindell FT, yliopistonlehtori (OKL)/ fysiikka, Jyväskylän yliopisto
Helena Lonkila FT, yliopistonopettaja, kulttuuriympäristön tutkimus, Jyväskylän yliopisto
Risto Niemi-Pynttäri FT, kirjoittamisen yliopistonlehtori, Jyväskylän yliopisto
Miikka Pyykkönen kulttuuripolitiikan professori, Jyväskylän yliopisto
Annika Waenerberg taidehistorian professori, Jyväskylän yliopisto
Anna-Maria Wiljanen FT, taidehistorioitsija, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiö

Graphica Creativa 2019 – Hereafter
Graphica Creativa 2019 – Hereafter -näyttelyn pääosassa olivat taidegrafiikan opiskelijat. Näyttelyyn oli kutsuttu taideyliopistot kolmesta maanosasta; Helsingistä, Oslosta, Tokiosta sekä Edmontonista, Kanadasta. Kukin yliopisto oli valinnut ajankohtaisen teeman, jota opiskelijat teoksissaan käsittelivät. Opiskelijatöiden lisäksi esillä oli professorien ja opettajien teoksia sekä Kuvataideakatemian opettajien yhteisteos Kuvitellut maisemat. Verkkosivustolle on koottu näyttelyn taiteilijat kunkin yliopiston teeman alle. Tietojen koostamisesta on vastannut Teija Lammi. Näyttely oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 27.9. –1.12.2019.

Graphica Creativa 2016 - a PRESENT to the PAST 
Verkkojulkaisu kansainvälisestä vuoden 2016 Graphica Creativa -näyttelystä, joka oli esillä Jyväskylän taidemuseossa 7.10.2016–1.1.2017

Leidien 10 värikästä vuotta
Leidit on jyväskyläläisten varttuneiden naisten vertaisryhmä, joka on toiminut 10 vuoden ajan Jyväskylän taidemuseossa. He ovat osallistuneet museon projekteihin ja tuoneet niihin oman näkökulmansa. He ovat kokoontuneet säännöllisesti leikkimään väreillä ja nauttimaan yhdessä olemisesta, jakamaan ilot ja surut. He ovat tehneet näyttelyitä, joista yksi kiertää lainattavana vanhusten palvelutaloihin. Lainaamalla näyttelyn saa taloonsa myös Leidit pitämään työpajan tai värituokion. Julkaisu kertoo noista Leidien värikkäistä 10 vuodesta vertaisryhmänä.

Yhdessä erilainen
Jyväskylän kaupungin museopalveluiden pedagoginen strategia vuoteen 2016


Videojulkaisut ja virtuaalituotannot

Videot Youtubessa
ohjeita museovieraille, taiteilijahaastatteluja, tapahtumadokumentointeja

Videot Vimeossa
ohjeita museovieraille, taiteilijahaastatteluja, tapahtumadokumentointeja

Yleisöluento: Luovutetun Karjalan ylirajainen muisti, Outi Fingerroos 8.10.2020
Jyväskylän yliopiston professorin Outi Fingerroosin tutkimusintresseihin kuuluvat muistitietotutkimus, siirtolaisuus, kriisiajat ja Neuvostoliitolle luovutetun Karjalan muistitietohistoria. Hän on kirjoittanut ja toimittanut useita Karjalaa ja muistamista sivuavia teoksia. Fingerroos on kansanvälisen muistitietotutkijoiden verkoston International Oral History Association IOHA:n varapresidentti. Luento on osa Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn yleisötapahtumia.

Yleisöluento: Kuulumisen monet paikat ja tarinat – taideperustaista tutkimusta kuulumisesta, Jyväskylän yliopiston ja Suomen Akatemian Crossing Borders/Rajojen yli –hanke, 29.10.2020
Luentomateriaalin tallenne katsottavissa kahden viikon ajan.
Miten ihmiset tuntevat kuuluvansa ryhmiin ja paikkoihin? Miten he kertovat, esittävät, tuottavat ja kyseenalaistavat kuulumista? Miten taide voi auttaa ilmaisemaan ja tuottamaan kuulumista? Näitä kysymyksiä ovat pohtineet tutkimukseen osallistuvat Suomessa syntyneet, täällä pitkään asuneet ja vasta maahan muuttaneet ihmiset erilaisten työpajojen kautta. Luennolla esitellään hankkeen tähänastisia tuloksia. Luento on osa Matkalla maan keskipisteeseen -näyttelyn yleisötapahtumia.

Avoin paja -livet Facebookissa
Avoin paja on kaikille avoin ja ilmainen työpaja Jyväskylän taidemuseossa perjantaisin. Koronan suljettua museot, Avoin paja siirtyi Facebookiin. Ohjaajana on taiteilija Heli Harakka. Tallennettuihin live-työpajoihin pääset näistä linkeistä:
27.3. Maisema ja supersankari
3.4. Kasvojen piirtäminen, karikatyyrit, mittasuhteet
17.4. Monotypia ja maalaus 
24.4. Maalaus akryylillä, guassilla ja vesiväreillä
8.5. Piirtäminen
15.5. Lapsuusmuistojen maalaaminen
25.9. Syksy -teema
2.10. Muste, mustetekniikat ja #inktober -haaste
9.10. Galaksimaalaus vesiohenteisilla väreillä
23.10. Pelot kauniiksi 
30.10. Halloween
6.11. Isänpäivälahja vesiväreillä ja vesivärikynillä
13.11. Motivaatiomaalaus
20.11. Monotypia, nimikyltti ja sormimaalaus
27.11. Joulukortti kolmella eri tavalla

Taiteilijatapaaminen Riitta Uusitalon kanssa 
Riitta Uusitaloa haastattelee kokoelma-amanuenssi Jaana Oikari 8.5.2020 klo 13-15 Jyväskylän taidemuseossa Miltä näyttää aika? -näyttelyssä. Lähetyksen kesto 40 min. 

360-kierros Miltä näyttää aika? -kokoelmanäyttelyssä 7.5.2020
360-virtuaalikierroksen toteutus: Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijat Katariina Nikkilä ja Anita Savolainen. Yhteistyössä mukana myös jyväskyläläinen Digi & Game Center.

Teemu Mäki: Mikä on taiteen tehtävä? Senioripäivän luento Jyväskylän taidemuseossa 2018
Miksi taidetta tehdään ja nautitaan? Mikä on taiteen tehtävä yhteiskunnassa? Miten taide liittyy tunteisiin ja järkeen? Miten taide muuttaa meitä?
Teemu Mäki (s.1967) on taiteilija, kirjailija, ohjaaja, tutkija, Kuvataiteen tohtori ja Suomen Taiteilijaseuran puheenjohtaja.
Alustus pohjautuu hänen kirjaansa Taiteen tehtävä – esseitä (Into Kustannus, 2017).
Luento taltioitu Senioripäivässä 5.10.2018 Jyväskylän taidemuseossa.


Verkkojulkaisut muilla sivustoilla

Kulttuuri kantaa
10-vuotta kulttuuriluotsitoimintaa

 

Asiasanat:  
taidemuseo
näyttely