Kulttuuri

Julkaisuja

Aaltoja! -lehti
Kattavasti jyväskyläläistä kulttuurielämää esittelevä Aaltoja!-ilmaislehti sisältää tuoretta tietoa kaupunginteatterin esityksistä, sinfoniaorkesterin konserteista, museoiden näyttelyistä sekä muista kaupungin kulttuuritapahtumista.

Kulttuurihakemisto (Jyväskylän)
Jyväskylän kulttuurijärjestöt ja -yhdistykset, asukasyhdistykset, apurahat, tila, opetus jne...

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja kansalaistoimintaan
Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Tapahtumakalenteri
Tapahtumia Jyväskylän seudulla kaikkeen makuun. Jos järjestät itse tapahtumaa, voit ilmoittaa siitä kalenterissa.

Museot ja galleriat

Teatteri ja musiikki

Taide- ja kulttuuriopinnot

Jyväskylän kansalaisopisto
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Jyväskylän kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu järjestää lapsille ja nuorille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa.

Jyväskylän Parkour-Akatemia

Jyväskylän Sirkuskoulu

Nuorten Taidetyöpaja
Nuorten Taidetyöpaja tarjoaa työharjoittelua, toimintaa ja ohjausta 17-29 vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Tarjonta koostuu erimittaisista yhteisöllisistä pajajaksoista sekä nuorten yksilöohjauksesta.

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Julkaisuja

Aaltoja! -lehti
Kattavasti jyväskyläläistä kulttuurielämää esittelevä Aaltoja!-ilmaislehti sisältää tuoretta tietoa kaupunginteatterin esityksistä, sinfoniaorkesterin konserteista, museoiden näyttelyistä sekä muista kaupungin kulttuuritapahtumista.