Kulttuuri

Jyväskylän sydän

Aaltoja! -lehti
Kattavasti jyväskyläläistä kulttuurielämää esittelevä Aaltoja!-ilmaislehti sisältää tuoretta tietoa kaupunginteatterin esityksistä, sinfoniaorkesterin konserteista, museoiden näyttelyistä sekä muista kaupungin kulttuuritapahtumista

Suunnitelmia, selvityksiä ja raportteja

Jyväskylän kulttuurihakemisto
Jyväskyläläisten kulttuurijärjestöjen ja asukasyhdistysten yhteystietoja

Jyväskylän kaupungin avustukset kulttuuri-, liikunta- nuoriso- ja kansalaistoimintaan
Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan.

Tapahtumakalenteri
Tapahtumia Jyväskylän seudulla kaikkeen makuun. Jos järjestät itse tapahtumaa, voit ilmoittaa siitä kalenterissa.

Museot ja galleriat

Teatteri ja musiikki

Taide- ja kulttuuriopinnot

Jyväskylän kansalaisopisto
Vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta.

Jyväskylän kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu järjestää lapsille ja nuorille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa.

Jyväskylän Parkour-Akatemia

Jyväskylän Sirkuskoulukuntaliittokuntaliitto

Nuorten Taidetyöpaja
Nuorten Taidetyöpaja tarjoaa työharjoittelua, toimintaa ja ohjausta 17-29 vuotiaille jyväskyläläisille nuorille. Tarjonta koostuu erimittaisista yhteisöllisistä pajajaksoista sekä nuorten yksilöohjauksesta.

Jyväskylän sydän

Aaltoja! -lehti
Kattavasti jyväskyläläistä kulttuurielämää esittelevä Aaltoja!-ilmaislehti sisältää tuoretta tietoa kaupunginteatterin esityksistä, sinfoniaorkesterin konserteista, museoiden näyttelyistä sekä muista kaupungin kulttuuritapahtumista

Suunnitelmia, selvityksiä ja raportteja