Vapaaehtoistoiminta taidemuseon parissa


Kulttuuriluotseja välittää
Kulttuuriluotsikoordinaattori
Hanne Laitinen
hannemari.laitinen[at]jkl.fi
p. 050 338 1114

Jos olet kiinnostunut kulttuurisesta vapaaehtoistyöstä, voit osallistua Kulttuuriluotsitoimintaan tai museoiden vapaaehtoisryhmiin.

Kulttuuriluotsit

Kulttuuriluotsit ovat Jyväskylän museoiden kouluttamia vapaaehtoisia kulttuuritarjontaan perehtyneitä vertaisohjaajia, mm. opiskelijoita, vapaaehtoisia senioreita, erityisryhmien ja järjestöjen edustajia, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, palvelutalojen ja asukasyhdistysten toimijoita sekä Vaparin ystävätoiminnassa mukana olevia ystäviä.
Kulttuuriluotsit eivät ole varsinaisesti oppaita, vaan he ovat vapaaehtoisia maallikoita, joita koskevat vapaaehtoistoiminnan periaatteet.

Jyväskylän taidemuseossa luotsit järjestävät luotsausten lisäksi Perjantaiporinoita ja muita tapahtumia sekä osallistuvat erilaisiin projekteihin ja museon toiminnan kehittämiseen.   
Lisätietoa Kulttuuriluotsitoiminnasta

Jyväskylän taidemuseon vapaaehtoiset - Museogasellit

Voit osallistua myös Jyväskylän taidemuseon vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoiset ovat nimenneet itsensa Museogaselleiksi. Gasellit osallistuvat museotyöhön projektiluonteisesti kokoelmien,
näyttelyiden,tutkimuksen, viestinnän ja näkyvyyden osa-alueilla. Osa Gaselleista myös loikkaa paikalle apukäsiksi tapahtumiin parin päivän varoitusajalla. 
Museogaselliksi voit ilmoittautua läpi vuoden.  Ilmoittautuminen
 


Kulttuuriluotseja välittää
Kulttuuriluotsikoordinaattori
Hanne Laitinen
hannemari.laitinen[at]jkl.fi
p. 050 338 1114

Asiasanat: