Hyppää pääsisältöön
Kuva
Yksityiskohta Juha Suonpää, Lintula valokuvateossarjasta Läksin Akselin kannoille. Kuva Jari Kuskelin

Grahn, Pia 2007. Taiteilija Jaana Kautto Keskisuomalaisen(a) lehtivalokuvaajana. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Hanhilammi, Jenni 2005. Siiveniskuja hämärässä. Ihmisen suhde luontoon Jussi Heikkilän käsitetaiteessa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto.

Heikkinen, Minna 1998. Kirsi Neuvosen naisgrafiikkaa. Katsaus symbolien ja myyttien maailmaan. Taidehistorian laudaturtutkielma. Turun yliopisto.

Helin, Johanna 2002. Boheemi temperamenttimaalari Yrjö Saarisen taiteilijakuva. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Hirvi, Maija-Liisa 1978. Urho Lehtinen kirkkomaalarina. Urho Lehtisen keskisuomalaisiin kirkkoihin tekemät työt. Taidehistorian lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Huttunen, Kristiina 1998. Muiston paikka. Karstulan ja Lappajärven 1939-44 sankarihautamuistomerkit. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kemppainen, Riikka 2011. Kirsi Tapperin taiteesta ja taiteeseen vaikuttavista tekijöistä. "Puolustan puuta siksikin, että sitä voivat ihmiset niin kuin hevosetkin ajankulukseen vaikka purra". Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Keski-Mäenpää, Henna 2015. Fotogenesis. Ryhmän toiminta ja tavoitteet suomalaisen valokuvataiteen 1980-luvun kontekstissa. Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kolu, Marja 2014. Julkisten taidehankintojen menetelmät 2000-luvun Suomessa – yksittäisen taiteilijan näkökulma. Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Kotilainen, Simo 1992. Feliks Ojanen – Tourujoen maalari. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Leskinen, Milja 2013. Anna Ruthin autopiirustukset ympäristön kokemisen kuvaajina. Taidehistorian proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Majaniemi, Anne-Margit 1994. Virpi Vanaksen tuotanto 1960–1993. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Mustonen, Ulla 1989. Taiteilija ja hänen kotiseutunsa. Aune Heralan taiteesta. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Mäkinen, Marketta 1995. Kalle Carlstedtin puupiirrostaide - uudistuspyrkimyksistä kansallisen taiteen vainiolle. Taidehistorian lisensiaatintyö. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Niekka, Anni 2013. ”Pienessä kaupungissa asuminen niinku helpottaa tietyllä tavalla sitä elämistä ja olemista”. Haastattelututkimus kuvataiteilijajoukon työskentelyedellytyksistä Jyväskylän alueella. Taidehistorian / kulttuuripolitiikan maisteriohjelman pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos.

Nurmesjärvi, Aino 2015. Mielenmaisemia ja maiseman kuvia. Maiseman kuvaamisen tavat Maija Kumpulainen-Sokan taiteessa. Taidehistorian kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Nurminen, Maiju 2016. Kaupunkikuvan tallentajat Tampereella, Jyväskylässä ja Kankaanpäässä. Taidehistorian maisteritutkielma. Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos.

Ojaniemi, Elina 2015. Äkkigalleria - riskejä on otettava! Itseorganisoidun galleriatilan syntymä, toiminta ja dynamiikka. Taidekasvatuksen proseminaarityö. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Paakkunainen, Anne 1996. Värillisiä reproduktiopiirroksia. Maija Kumpulainen-Sokan, Annu Vertasen ja Ulla Virran grafiikkaa vuosina 1986–1996. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Pietikäinen, Seija 1993. Hannes Autereen Vanhan ja Uuden testamentin aiheisia puuveistoksia Ave crux, ultima spes. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Pennanen, Ulla 1986. Matti Särkkä – visuaalinen lyyrikko. Biografinen tutkielma. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Rauhala, Anne-Marjut 2009. Valaistus kaupunkitilan tekijänä. Jyväskylän matka pimeästä maalaiskylästä urbaanin valon kaupungiksi. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Ruotsalainen, Laura 2016. Linnun jälki. Jussi Heikkilän lintuaiheisen taiteen tulkintaa ihmistieteellisen eläintutkimuksen ja posthumanismin valossa. Taidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Silvennoinen, Tuija 1984. Kuvanveistäjä J. O. Raja-ahon elämä ja tuotanto. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Soini-Anttila, Elisa 2006. Yrjö Saarinen. Keskisuomalainen maisemamaalari. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Turun yliopisto, taidehistorian laitos.

Soininen, Marjo 1995. Yrjö Blomstedtin taiteellinen kasvatus. Piirustuksenopetuksen uudistuminen Jyväskylän seminaarissa vuosina 1898–1912. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Syrjälä, Maya 2019. Taidegrafiikan 80-luku. Menetelmällisten muutosten vaikutus keskisuomalaiseen taidegrafiikkaan. Taidehistorian maisterintutkielma. Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Taipale, Tiia 2020. Muraalimaalaukset kaupunkitaiteena. Taiteilijayhteisö Upeartin Jyväskylään toteuttamat seinämaalaukset. Taidehistorian kandidaatintutkielma. Jyväskylän yliopisto, musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Takasuo, Päivi-Marjut 1979. Kain Tapperin puukuvanveisto – modernia kuvanveistoa ja luonnonlyriikkaa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Tamminen, Pirkko 2012. Kirkonmäellä tapahtuu. Toivakan kirkon 1970-luvun maalausten tarkastelua. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurien tutkimuksen laitos.

Timberg, Pia 2002. ”Sinänsä korni mutta” Päivi Meriläisen taide ja äidillisen naissubjektiuden kuvitteleminen. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Timonen, Riia 2012. Mesikämmenen muotokuva. Karhuaihe suomalaisen taiteen historiassa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos.

Tuomaala, Seija 1990. Carl Bengtsin maalaustaide. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Varjus, Taina 1990. Traditio ja modernismi kuvanveistäjä Kaisa Saikkosen tuotannossa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Vilkuna, Anna 1997. Väristä elävä grafiikka. Suomalaisen metalligrafiikan värillinen murros 1980-luvun alussa. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Viljanen, Marja 1999. Nousu- ja laskukauden vaikutukset galleriatoimintaan Jyväskylässä vuosina 1985–1994. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Vilhunen, Merja 1982. Antti Halosen elämä ja taide. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Vuorela, Marja-Riitta 1996. Kuvataiteilijana provinssissa. Keskisuomalaisen ja eteläpohjalaisen kuvataitelijan aseman tarkastelua vuosina 1990 - 1995. Taidehistorian pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto, taidehistorian laitos.

Asiasanat: