Hyppää pääsisältöön
Kuva
Alho Petäjäniemi näyttely. taidemuseokokoelmat
Pääsisältö

Jyväskylän taidemuseon tehtävänä on hoitaa kaupungin omistamia taidekokoelmia ja osana tätä tehtävää museo sijoittaa teoksia kaupungin yksiköihin. Julkisiin tiloihin sijoitetut taideteokset tuovat taiteen osaksi kaupunkilaisten arkipäivää. Ne antavat elämyksiä kaupunkilaisille sekä luovat samalla miellyttävän toimintaympäristön kaupungin työntekijöille. Teosten sijoittamisella saadaan taidetta mahdollisimman monen kaupunkilaisen nähtäväksi ja helposti saavutettavaksi.

Kaupungin virasto tai yksikkö voi tehdä aloitteen teosten sijoittamisesta taidemuseolle. Sijoitettavat teokset valitaan yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Taidemuseo vastaa teosten pakkaamisesta ja kuljettamisesta yksikköön sekä hoitaa tarvittaessa teoksen ripustuksen. Kaikista sijoituksista tehdään kirjallinen sopimus Jyväskylän taidemuseon ja teossijoituksen vastaanottajan välillä. Taidesijoituksesta veloitetaan kertaluontoinen maksu, joka kattaa teosten sijoitukseen liittyvän suunnittelun sekä teosten pakkaamisesta, kuljetuksesta ja ripustuksesta aiheutuvat kustannukset. Voimassa olevat maksut löytyvät Jyväskylän taidemuseon verkkosivujen palveluhinnastosta.

Sijoituskohteen tulee säilyttää teokset siinä kunnossa kuin ne ovat vastaanotettaessa, ja yksikön on huolehdittava niistä parhaalla mahdollisella tavalla. Teoksia ei tule liikutella tai ripustaa uudelleen ilman museon suostumusta lukuun ottamatta hätätilannetta. Taidemuseon henkilökunta opastaa ja auttaa tarpeen mukaan.

Sijoituskohteen yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan Jyväskylän taidemuseolle teosten mahdollisista vaurioista tai siirtotoiveista sekä kohteessa tapahtuvista muutoista ja remonteista. Jyväskylän taidemuseo tai sen valtuuttama taho huolehtii teosten siirroista, suojaamisesta ja välivarastoinnista. Kaikissa sijoitusteoksissa on teoksen tiedot ja Jyväskylän taidemuseon yhteystiedot. Mahdollisuuksien mukaan teokset varustetaan myös nimikylteillä.

Jyväskylän taidemuseo lähettää virastoille ja laitoksille tietyin väliajoin inventointilistat teosten paikkatietojen tarkistusta varten. Samalla pyydetään virastoja ilmoittamaan mahdolliset vauriot teoksissa sekä päivittämään yhteyshenkilötietonsa. Virastojen ja laitosten muuttaessa tai kun näiden kohteiden tiloja korjataan, tulee yksikön yhteyshenkilön ilmoittaa asiasta Jyväskylän taidemuseon kokoelma-amanuenssille teosten siirtoa varten. Tarvittaessa Jyväskylän taidemuseo tekee iinventointikäyntejä, joiden yhteydessä voidaan myös arvioida teosten kuntoa. Sijoituksen tietoja ja sopimustietoja ylläpidetään museon kokoelmahallintajärjestelmässä. 

Museolla on oikeus lainata teoksia näyttelyihin sekä muihin museon tai kaupungin toimintaan liittyviin tarpeisiin ilman korvaavaa teosta. Museolla on oikeus purkaa sijoitussopimus, jos teokset ovat alttiina vaurioitumiselle.

Palveluhinnasto

Lisätietoa teossijoituksista antaa amanuenssi Jaana Oikari, p. 050 311 8903, jaana.oikari(at)jyvaskyla.fi
 

Asiasanat:  
taidekokoelma
sijoitus
taide
taidemuseo