Hyppää pääsisältöön
Kuva
Alho Petäjäniemi näyttely. taidemuseokokoelmat
Pääsisältö

Jyväskylän taidemuseon tehtävänä on hoitaa kaupungin omistamia taidekokoelmia ja osana tätä tehtävää museo sijoittaa teoksia Jyväskylän kaupungin -, Keski-Suomen hyvinvointialueen - sekä alueella sijaitseviin valtion yksiköihin. Julkisiin tiloihin sijoitetut taideteokset tuovat taiteen osaksi kaupunkilaisten arkipäivää. Sijoitustoiminnalla saadaan taidetta mahdollisimman monen kaupunkilaisen nähtäväksi ja helposti saavutettavaksi.

Virasto tai yksikkö voi tehdä aloitteen teosten sijoittamisesta taidemuseolle. Sijoitettavat teokset valitaan yhdessä yksikön henkilökunnan kanssa. Taidemuseo vastaa teosten pakkaamisesta ja kuljettamisesta yksikköön sekä hoitaa teosten ripustuksen. Sijoituksesta tehdään kirjallinen sopimus Jyväskylän taidemuseon ja yksikön välillä. Keski-Suomen hyvinvointialueen yksiköiden kanssa tehtävä sopimus uusitaan viiden vuoden välein. Mahdollisuuksien mukaan teokset varustetaan myös nimikylteillä.

Yksikön tulee säilyttää teokset siinä kunnossa kuin ne ovat vastaanotettaessa, ja sen on huolehdittava niistä parhaalla mahdollisella tavalla. Sijoitetun teoksen vaurioitumisesta tai häviämisestä on välittömästi ilmoitettava taidemuseolle. Yksikön yhteyshenkilö on velvollinen ilmoittamaan Jyväskylän taidemuseolle myös yhteyshenkilön vaihtumisesta, teosten siirtotoiveista sekä kohteessa tapahtuvista muutoista ja remonteista. Jyväskylän taidemuseo tai sen valtuuttama taho huolehtii teosten siirroista, suojaamisesta ja välivarastoinnista. 

Jyväskylän taidemuseo lähettää yhteyshenkilölle tietyin väliajoin teosluettelon teosten paikkatietojen tarkistusta varten.  Tarvittaessa tehtävien inventointikäyntien yhteydessä taidemuseo voi myös arvioida teosten kuntoa. Sijoitukseen liittyviä tietoja  ylläpidetään museon kokoelmahallintajärjestelmässä. 

Taidesijoituksesta veloitettava  kertaluontoinen maksu kattaa teosten sijoitukseen liittyvän suunnittelun sekä teosten pakkaamisesta, kuljetuksesta ja ripustuksesta aiheutuvat kustannukset. Taidemuseo veloittaa yksikön muuttojen sekä palautusten yhteydessä teosten siirroista ja pakkaamisesta koituvat kulut. Yksikkö korvaa taidemuseolle omasta toiminnastaan tai tiloistaan teoksille aiheutuneet konservointikulut. Kaikki sijoitukseen liittyvät kustannukset vahvistetaan etukäteen. Voimassa olevat maksut löytyvät Jyväskylän taidemuseon verkkosivujen  palveluhinnastosta.

Museolla on oikeus lainata teoksia näyttelyihin sekä muihin museon tai kaupungin toimintaan liittyviin tarpeisiin ilman korvaavaa teosta. Museolla on oikeus purkaa sijoitussopimus, jos teokset ovat alttiina vaurioitumiselle.

Palveluhinnasto

Lisätietoa teossijoituksista antaa amanuenssi Jaana Oikari, p. 050 311 8903, jaana.oikari(at)jyvaskyla.fi
 

Asiasanat:  
taidekokoelma
sijoitus
taide
taidemuseo