Tule taidemuseoon

Jyväskylän taidemuseo

Jyväskylän taidemuseo on yhdessä Keski-Suomen museon kanssa valtakunnallinen vastuumuseo. Taidemuseo vastaa alueellaan visuaalisesta kulttuurista. Museon toimialaan kuuluvat erityisesti keskisuomalainen kuvataide, suomalainen ja kansainvälinen taidegrafiikka ja -valokuva sekä kokoelmia täydentävä koti- ja ulkomainen taide. Toiminnan painopisteenä on osallistumisen ja oivaltamisen mahdollisuuksia tarjoava yleisötyö, museo- ja taidekasvatus.

Jyväskylän taidemuseo ylläpitää yhteistyössä Luovan valokuvauksen keskus ry:n kanssa Grafiikka- ja valokuvakeskus Ratamoa, johon kuuluvat Galleria Ratamo sekä grafiikan ja valokuvauksen työtilat Jyväskylän vanhoilla Veturitalleilla.

Museotoiminta - seitsemän teesiä

  1. Jyväskylän taidemuseo on kaikille avoin iästä, sukupuolesta, kansallisuudesta, ihonväristä, uskonnosta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Taidemuseo on paikka, jossa voi kokea tunteita ja elämyksiä. Se on paikka, jossa voi osallistua, oivaltaa, löytää tietoa ja saada hyvää palvelua.
  2. Jyväskylän taidemuseo on Keski-Suomen aluetaidemuseo. Museolla on valtakunnallinen osavastuu oman alueensa visuaalisen kulttuurin tallentamisesta ja saataville saattamisesta.
  3. Jyväskylän taidemuseo tukee paikallista ja alueellista kuvataidetoimintaa. Se välittää kansainvälisiä virtauksia ja edistää kontaktien syntymistä. Museo on paikka, jossa erilaiset ihmiset, toiminnot, kulttuurit ja taiteen ilmiöt kohtaavat ja kommunikoivat keskenään.
  4. Jyväskylän taidemuseo, yhdessä muiden museoiden kanssa, on yhteisöllinen muistimme. Se esittelee ja kommentoi yhteistä kulttuuriperintöämme, kuvataiteen historiaa, nykyisyyttä ja eri ilmiöitä. Se tarkastelee kulttuurisia ja yhteiskunnallisia muutoksia kuvallisen kulttuurimme kautta.
  5. Jyväskylän taidemuseo on osa laajaa yhteistyöverkostoa, joka koostuu taiteen ja kulttuurin eri osa-alueiden sekä koulutuksen, terveydenhuollon, ympäristön, hallinnon, markkinoinnin ja teknisten alojen osaajista yli kunnallisen organisaation.
  6. Jyväskylän taidemuseo hyödyntää toiminnassaan niin kuvallisen kulttuurin kuin muidenkin yhteiskunnan osa-alueiden tieteellistä tutkimusta. Museo tukee taidehistorian, historian, taidekasvatuksen, museopedagogiikan, museologian ja monien muiden aineiden opetusta tarjoamalla opiskelijoille harjoittelumahdollisuuksia ja tilaisuuksia soveltaa tietoja ja taitoja käytännössä.
  7. Jyväskylän taidemuseo etsii ja kehittää ennakkoluulottomasti uusia toimintamuotoja ja -malleja. Se tutkii ja arvioi omaa toimintaansa ja tavoitteisiin yltämistään.

Kerro mielipiteesi mikä sinun mielestäsi on taidemuseon tehtävä.

Kannanottoja ja palautetta odotellen
Sirpa Turpeinen
sirpa.turpeinen[at]jyvaskyla.fi