Kokoelmat ja tutkimus

Jyväskylän taidemuseo tallentaa, tutkii ja esittelee keskisuomalaista ja Keski-Suomeen liittyvää kuvataidetta sekä kansainvälistä ja suomalaista taidegrafiikkaa. Museo on tiedon tuottaja, välittäjä ja popularisoija. Tutkimustieto välittyy yleisölle näyttelyiden, kirjojen, verkkojulkaisujen, luentojen sekä opastusten ja yleisötyön kautta. Museo kartuttaa teoskokoelmia, kuva- ja asiakirja-aineistoja, lehtileikkeitä ja kirjastoa. Tietoa kerätään myös taiteilijoita haastattelemalla. Museon arkistot, tietokannat, kirjasto ja kokoelmat ovat avoinna tutkijoille ja taiteesta kiinnostuneille. Jyväskylän kaupungin taidekokoelman teokset ilahduttavat kaupunkilaisia virastoissa, kirjastoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja monissa muissa paikoissa.