Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

 

Konsernin rahoituslaskelma 1.1.-31.12.2018  1.1.-31.12.2017
      
Toiminnan rahavirta     
Vuosikate129 617 396,44  158 959 521,34 
Tilikauden verot-2 413 060,66  -4 197 738,99 
Tulorahoituksen korjauserät-18 032 563,38109 171 772,40 -16 812 419,66137 949 362,69
      
Investointien rahavirta     
Investointimenot-233 394 497,95  -197 578 419,61 
Rahoitusosuudet investointeihin1 775 436,13  1 487 800,25 
Pysyvien vastaavien      
hyödykkeiden luovutustulot21 466 369,78-210 152 692,04 64 893 137,01-131 197 482,35
      
Toiminnan ja investointien rahavirta -100 980 919,64  6 751 880,34
      
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset     
Antolainasaamisten lisäys-331 979,53  -197 372,91 
Antolainasaamisten vähennys249 978,59-82 000,94 404 011,25206 638,34
Lainakannan muutokset     
Pitkäaikaisten lainojen lisäys171 823 781,19  49 746 534,06 
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-123 974 587,04  -114 001 647,56 
Lyhytaikaisten lainojen muutos14 737 440,4062 586 634,55 33 475 989,53-30 779 123,97
Oman pääoman muutokset -839 284,03  -274 810,36
Muut maksuvalmiuden muutokset     
Toimeksiantojen varojen 155 804,21  227 781,76 
ja pääomien muutokset     
Vaihto-omaisuuden muutos5 226 444,55  6 153 251,22 
Saamisten muutos-5 599 816,00  11 302 329,27 
Korottomien velkojen muutos13 131 168,4412 913 601,20 14 010 594,9431 693 957,19
Rahoituksen rahavirta 74 578 950,78  846 661,20
      
Rahavarojen muutos -26 401 968,86  7 598 541,54
      
Rahavarojen muutos     
Rahavarat 31.12.37 036 263,28  63 438 232,14 
Rahavarat 1.1.63 438 232,14-26 401 968,86 55 839 690,607 598 541,54