Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Valtuustoon nähden sitovia ovat seuraavat investointimenot ja -tulot:

 • Maa- ja vesialueet
 • Irtain käyttöomaisuus 
 • Osakkeet ja osuudet 
 • Tilapalvelun investointimenojen loppusumma
 • Yhdyskuntarakentaminen / urheilu- ja retkeilyalueet
 • Yhdyskuntarakentaminen / kunnallistekniikka.

 

1 000 euroaAlkuperäinenTalousarvio-TalousarvioToteutumaPoikkeama
 talousarviomuutoksetmuutosten  
   jälkeen  
      
Maa- ja vesialueet     
Tulot (sitova)1 000,00,01 000,01 293,5293,5
Menot (sitova)-6 000,00,0-6 000,0-6 411,3-411,3
Netto-5 000,00,0-5 000,0-5 117,8-117,8
      
Irtain käyttöomaisuus     
Tulot yhteensä (sitova)0,00,00,00,00,0
Konsernihallinto-2 000,0-693,0-2 693,0-1 423,71 269,3
Perusturva-409,70,0-409,7-191,0218,7
Kasvun ja oppimisen palvelut-2 259,00,0-2 259,0-1 745,0514,0
Kulttuuri- ja liikuntapalvelut-1 560,0-44,0-1 604,0-811,0793,0
Kaupunkirakenne-1 185,00,0-1 185,0-437,2747,8
Menot yhteensä (sitova)-7 413,7-737,0-8 150,7-4 607,93 542,8
Netto-7 413,7-737,0-8 150,7-4 607,93 542,8
      
Osakkeet ja osuudet     
Tulot (sitova)0,0245,9245,9451,3205,4
Menot (sitova)-10 200,09 550,0-650,0-150,5499,5
Netto-10 200,09 795,9-404,1300,8704,9
      
Urheilu- ja retkeilyalueet     
Tulot (sitova)0,00,00,00,00,0
Menot (sitova)-1 800,0-60,0-1 860,0-1 477,0383,0
Netto-1 800,0-60,0-1 860,0-1 477,0383,0
      
Kunnallistekniikka     
Katupalvelut     
Tulot0,00,00,0520,5520,5
Menot-16 350,0-3 900,0-20 250,0-17 106,83 143,2
Netto-16 350,0-3 900,0-20 250,0-16 586,33 663,7
Viherpalvelut     
Tulot0,00,00,019,219,2
Menot-1 820,0-2 070,0-3 890,0-2 072,21 817,8
Netto-1 820,0-2 070,0-3 890,0-2 053,01 837,0
Satamapalvelut     
Tulot0,00,00,00,00,0
Menot-80,00,0-80,0-239,6-159,6
Netto-80,00,0-80,0-239,6-159,6
Kunnallistekniikka yhteensä     
Tulot (sitova)0,00,00,0539,7539,7
Menot (sitova)-18 250,0-5 970,0-24 220,0-19 418,64 801,4
Netto-18 250,0-5 970,0-24 220,0-18 878,95 341,1
      
KAIKKI YHTEENSÄ     
Tulot1 000,0245,91 245,92 284,51 038,6
Menot-43 663,72 783,0-40 880,7-32 065,38 815,4
Netto-42 663,73 028,9-39 634,8-29 780,79 854,1

Maan osto ja myynti

Maan ostomääräraha ylittyi noin 0,4 milj. euroa. Yritystonttien esirakentamiseen ja rakennusten purkuihin käytettiin noin 1,7 milj. euroa, suurimpana Kankaan alueen paperitehdasrakennuksen purku-urakka, joka toteutui lähes ennakoidusti. Raakamaakauppaa tehtiin noin 3,0 milj. eurolla, jolla saatiin hankittua maata tulevaisuuden tarpeisiin. Keskustasta Lyseon korttelista hankittiin kauppahallirakennus kaupungille, tarkoituksena edistää korttelin suunnittelua ja toteutusta. 

Tonttikauppaa tehtiin hieman ennakoitua enemmän, suurimpana kauppana Kankaan alueen yritystonttikauppa. Omakotitontteja luovutettiin pääasiassa Sääksvuoresta, Haukkalasta, Koulurannasta ja Haapaniemestä. Asuinkerrostalotontteja luovutettiin mm. Kivelänrannasta, Äijälänrannasta ja Kuokkalasta. Rivitalotonttien kysyntä on ollut voimakasta. Maan myyntivoitto oli 14,9 milj. euroa eli 1,9 milj. euroa ennakoitua enemmän.

Urheilu- ja retkeilyalueiden investoinnit

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, urheilu- ja retkeilyalueet, investoinnit, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 1 860 000 euroa, menot 2018: 1 476 956 euroa. 
 
Koskenharjun pesäpallokentän pukuhuonetilojen kunnostaminen lykkääntyi, koska HIPPOS2020-hankkeen päätöksenteko ja sen myötä väistötarve on siirtynyt eteenpäin. Kaudella 2019 pesäpalloa pelataan vielä Hippoksella. Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentaminen jatkuu 2. vaiheen rakentamisella vielä vuoden 2019 aikana. Vuoden 2018 yhdyskuntarakentamisen urheilu- ja retkeilyalueiden investointien määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudelleen budjetoitavaksi urheilu- ja retkeilyalueiden investointeihin yhteensä 383 000 euroa.
 
Kohteita vuonna 2018:

 • Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt
 • Laajavuori, Laajavuoren mäkikeskus / kilparinne
 • Laajavuori, Laajavuoren ensilumenlatu
 • Liikuntapuistot, Pallokenttien peruskorjaus / huoltotilat
 • Lähiliikuntapaikat, Rantaraitti
 • Lähiliikuntapaikat, Pohjanlampi
 • Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Kuntoradat ja latupohjat
 • Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Uimarannat
 • Ulkoilureitit / Kuntoradat / Virkistysalueet, Ulkoilureitit / retkeilyalueet
 • Muut, Harjun urheilukenttä
 • Muut, Liikunta-alueiden yleissuunnitelmat
 • Muut, Muut kohdentamattomat
 • Muut, Energiasäästöohjelman toteutus
 • Kalevan Kisat 2018 / Väliaikaiskatsomot
 • Kalevan Kisat 2018 / Tulostaulut ja kilpailuvälineet
 • Hippos, Pesäpallostadionin väistö
 • Hippos, Tenniskenttien siirto
 • Liikuntapuistot, Kotalampi valaistus
 • Korpilahti, uimarannan laituri
 • Laajavuori, hyppyrin latupohja


Kunnallistekniikan investoinnit

Kunnallistekniikan bruttomenot jäivät merkittävästi alle muutetun talousarvion mukaisesta tavoitteesta. Katu- ja viherpalveluiden merkittävimmät alitukset syntyivät Kankaan, Ramonin sillan ja Linnantien hankkeista. Töitä ei päästy käynnistämään suunnitellussa laajuudessa ja niiden lopputyöt/käynnistyminen siirtyivät seuraavalle vuodelle. Em. lisäksi katupalveluissa seuraavalle vuodelle töiden keskeneräisyyden takia siirtyivät Vaajakosken keskustan, Puutarhakadun, Kanervakadun, Niitynpääntien ja Kirkkolahdenpolun saneeraukset. Viherpalveluissa Pohjanlammen lähiliikunta-alueen rahoitustarve siirtyi seuraavalle vuodelle. Siirtyvien hankkeiden osalta esitetty rahoituksen uudelleen budjetointia.

Merkittävimmät ylitykset katupalveluissa tulivat suunnittelusta, Kauramäestä, Väinönkadusta, Ritopohjantiestä ja pienistä rakennushankkeista. Suunnitteluhankkeet sisälsivät isoja, yhdessä Ely-keskuksen kanssa teetettäviä suunnitelmia, kuten VT4 Aholaita-Lohikoski, Palokanorsi ja Kukkumäen eritasoliittymä. Kauramäessä vesihuollon toteutuksen yhteydessä rakennettiin alueen kokoojakatua huomattavasti suunniteltua enemmän. Se oli järkevää mm. massatalouden kannalta. Lisäksi hiihtotunnelin toteuttamista ei ollut alkuperäisissä suunnitelmissa. Väinönkadun tarjoukset ylittivät rahoitusvaraukset. Lisätyönä teetettiin mm. sulanapitojärjestelmän lämmönjakohuone, jota ei ollut alkuperäisissä varauksissa. Pohjoisbaanan liittyvän Ritopohjantien muutostyöt Heinälammen liittymän ympäristössä ylittivät merkittäväksi alkuperäisen varauksen. Hankkeessa syntyi paljon lisätöitä, joita ei tarjousvaiheessa pystytty huomioimaan, mutta jotka olivat välttämättömiä tehdä.

Nimettyjen hankkeiden lisäksi tehtiin mm. Keskikadun saneeraus välillä Voionmaankatu-Nisulankatu, Seppäläntien lopputyöt, Seppälän alueen hulevesijärjestelyjä ja ”Mortonin” vesihuoltoliittymät Lutakon satamassa. Osa nimeämättömistä töistä sisältyi pienten rakennushankkeiden menoihin.

Viherpalveluiden merkittävimmät ylitykset syntyivät suunnittelussa, Kehävihreällä ja Mannisenmäen leikkipuiston rakentamisessa. Suunnittelumenoja lisäsi merkittävästi Tourujoen yleissuunnitelma. Kehävihreän suunniteltujen toteutusten tarjouksen ylittivät varaukset. Lisäksi alueelle tuli mm. taidetta alkuperäistä enemmän. Mannisenmäen puiston pohjaolosuhteet ja pitkät yhdyskäytävät nostivat rakennuskustannuksia.

Investointi- ja käyttötaloustulot ylittyivät budjetoidusta. Investointitulot koostuivat Gradialle myydyistä pysäköintipaikoista, Elyn loppuosuudesta Ritopohjantien saneeraukseen, Ympäristöministeriön avustuksesta Tourujoen kärkihankkeeseen, JE Oy:lle tehtävän suunnittelun laskutuksesta sekä JE Oy:n osuudesta Keskikadun saneerauksessa ja katutyölupamaksuissa. Käyttötaloustulot (maankäyttösopimusmaksut) lisääntyivät mm. Seppälän alueen ja Haukkalan hankkeisiin liittyvistä töistä.
 

Kankaan alueen talous 2010 eteenpäin         
           
1 000 e20102011201220132014* 2015201620172018Yhteensä
           
Menot vuosittain13 6163 3682 2232 1762 5779 1993 7742 7763 21442 923
- Kankaan alue, käyttötalous2302 7032 1441 9701 7261 2941 7201 10573813 631
- maan oston investoinnit13 386665   3 49300017 544
- investoinnit maahan    5481 390181881 0973 303
- kunnallistekniikan investoinnit  792063033 0221 8721 5841 3798 445
Tulot vuosittain251 6387788938783 2763 7177 4113 91522 531
- Kankaan alue, käyttötalous251 0637788938786248039562496 269
- maan myyntivoitto, käyttötalous     5752 7485 7093 29212 323
- maankäyttösopimusmaksut, kt     00000
- maan myynnin investointitulot 575   1 9861666653393 731
- kunnallistekniikan investointitulot   019008136207
Kate vuosittain-13 591-1 729-1 446-1 283-1 699-5 923-564 635700-20 392
           
Poistot rakennuksista714314314314311 1132252251953 555
Poistot kunnallistekniikasta  835793867909701 0603 327
           
* vuonna 2015 summissa mukana myös YIT Oy:n kanssa tehty vaihtokirja      

Konsernihallinto

Tietohallinnon ICT-investoinnit
Palvelualueiden ja liikelaitosten investoinnit (irtain käyttöomaisuus) ict-hankkeisiin on keskitetty tietohallinnon määrärahoiksi. Ict-ohjausryhmä hyväksyy tai hylkää määrärahaesitykset ja päättää tarkemmasta määrärahojen käytöstä hanke-esitysten perusteella.

Tietohallinnon ict-investoinnit määräraha talousarviossa vuodelle 2018 oli 2 miljoonaa euroa ja uudelleenbudjetoinnit 693 000 euroa, yhteensä 2 693.000 euroa. Määrärahoista käytettiin 1 423.716 euroa ja käyttämättä jäi 1 269 284 euroa. 

ICT-hankkeiden keskitettyä määrärahaa materiaali-, talous- ja henkilöstöhallinnon ERP-toiminnanohjausjärjestelmän kehittämisinvestointeihin käytettiin 139 554 euroa. Määrärahalla toteutettiin lukuisia suunnitelman mukaisia toiminnan kehittämishankkeita liittyen mm. palkka- ja HR-toimintojen kehittämiseen, talousraportointiin ja valittujen talousprosessien digitalisointiin sekä tilausjärjestelmän uuden käyttöliittymän käyttöönottoon. Vuonna 2018 panostettiin erityisesti ohjelmistorobotiikan käyttöönottoon. 

Konesalipalveluissa investoitiin Hyper-converged-palvelinympäristöön, levytallennukseen sekä varmuuskopiointiin ja runkoverkon aktiivilaitteisiin yhteensä 442 724 euroa.

Digitalisaatiota tukeviin ict-kehittämishankkeisiin käytettiin 161 595 euroa. Rahaa käytettiin mm. info-TV hankintoihin ja arkiston digitointiin. Sähköiseen passiiviarkistoon käytettiin 30 420 euroa.

Www-sivuston julkaisujärjestelmän uusiminen käynnistyi 2017 ja se otettiin pääosin käyttöön vuoden 2018 aikana. Vuonna 2018 käytettiin kustannuksiin 55 927 euroa. Käyttämättä jääneestä rahasta esitetään uudelleen budjetoitavaksi 150 000 euroa käytettäväksi Intran ja asiakirjahallinto Askin uudistamiseen O365 pilvipalveluun. 

Asiakkuudenhallinta (CRM) hankkeeseen varattu raha 70 000 euroa jäi käyttämättä. Määrittelytyön jälkeen varsinainen hankinta ajoittuu vuodelle 2019. Käyttämättä jäänyt raha esitetään uudelleen budjetoitavaksi. 

Tietohallinnon palveluprosessin kehittämiseen oli varattu 200 000 euroa. Raha jäi käyttämättä, koska päätettiin tehtyjen selvitysten perusteella kehittää sisäistä ict-palvelutuotantoa ostopalvelujen sijaan. 

Integraatioalustan määräraha 80 000 euroa jäi käyttämättä ja esitetään uudelleen budjetoitavaksi 50 000 euroa. Määrittelytyössä kustannusarvio on tarkentunut ja hankinta ajoittuu vuodelle 2019.

Verkkokauppaa varten tuotevertailut on tehty ja tarvemääritystä tarkennettu. Hankinta ajoittuu vuodelle 2019. Esitetään uudelleen budjetoitavaksi 30 000 euroa. 

Kuntalaisten tilat kuntalaisille -hanke on keskeytetty ja varattu 60 000 euroa jäi käyttämättä. 

Perusturvan toimialalla vanhuspalveluissa sähköistä asiointia kehitettiin laajentamalla palveluntuottajarekisteriä omarahoitteisiin palveluihin. Videovälitteisten palveluiden suunnittelu aloitettiin ja teknologiaa hyödynnettiin mm. hoivakotien asukkaiden valvonnassa. Mobiilikirjaamisen ja toiminnanohjauksen käytettävyyttä vahvistettiin. Asiakkaiden hyvinvoinnin tukemisessa hyväksi koettuja Paro-robottihylkeitä hankittiin lisää. Sosiaalipalveluissa sekä perheiden ennaltaehkäisevissä sosiaali- ja terveyspalveluissa kehitettiin sähköistä asiointia mm. mahdollistamalla kansalaisille sähköinen ajanvaraus sekä pest-palveluissa videovälitteiset vastaanotot. Näitä otetaan käyttöön palveluissa vaiheittain. Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmän rakenteisia lomakkeita on ollut vuonna 2018 vain niukasti saatavilla. Avoterveydenhuollon palveluita ja prosesseja digitalisoitiin ODA-hankkeessa. Hankkeen tuotosten käyttöönottaminen ja kehittäminen jatkuvat Omaolopalvelussa. Laskutusjärjestelmän uudistus saatiin päätökseen, samoin laboratoriotietojen Kantaan siirtyminen. Osa Kanta-hankkeista jouduttiin siirtämään vuodelle 2019 edellä mainittujen hankkeiden viivästymisen vuoksi. Effica-potilastietojärjestelmän päivittäminen uuteen versioon siirtyy vuodelle 2019 järjestelmän kehityksessä ilmenneiden haasteiden vuoksi. 

Perusturvapalveluiden määrärahasta 853 000 euroa, käytettiin 460 702 euroa ja käyttämättä jäi 392 298 euroa. Perusturvapalvelut esittää uudelleen budjetoitavaksi avosairaanhoitoon sähköisen asioinnin kehittämiseen 60 000 euroa, Effica-potilastietojärjestelmän uudistukseen 90 000 euroa sekä hammaskuvantamisen ja valokuvien Kantaan siirtämiseksi 25 000 euroa. Perheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin esitetään uudelleen budjetoitavaksi 25 000 euroa sähköisen asioinnin kehittämiseksi. 

Varhaiskasvatuksen mobiilikäyttöisen toiminnanohjausjärjestelmään varattu 120 000 euroa jäi käyttämättä. Järjestelmäprojektin käynnistyminen viivästyi markkinaoikeuteen jätetyn valituksen takia. Projekti on käynnistetty loppusyksystä 2018 ja käyttämätön määräraha esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019. 

Perusopetuksen opetusverkon AD-toimintaympäristön kehittämiseen käytettiin 49 355 euroa. Kohteena opetusverkon AD-toimintaympäristön käyttäjätunnushallinnan ja rajapintojen kehittäminen ja Windows-tietokoneiden pilvihallinnan (Intune) asennusprosessi. Lisäksi hankittiin oppilaille ja opettajille yhteensä 123 kpl IPadeja.

Museopalveluiden uuteen kokoelmahallintajärjestelmään siirtymiseen varattu 18 000 euroa jäi käyttämättä. Kilpailutus käynnistyi loppuvuonna, mutta se jouduttiin keskeyttämään. Uusi kilpailutus käynnistyy alkuvuonna 2019 ja käyttämättä jäänyt raha esitetään uudelleen budjetoitavaksi. 

Kirjaston määrärahalla hankittiin Kuokkalan kirjaston omatoimiaukioloihin tarvittava varustus, lisättiin pääkirjastoon lainausautomaatteja itsepalvelun edistämiseksi sekä hankittiin kosketusnäytöllisiä all-in-one-työasemia e-lehtien lukemista varten. Rahaa kului yhteensä 65 879 euroa. 

Kaupunkirakenteelle varattu ’Päätöstietojen julkaisu ja kuntalaisten omat kohteet’ jäi käyttämättä. Samoin Locus versiopäivitys -hanke viivästyi edellisen vaiheen markkinaoikeuskäsittelyn vuoksi. Käyttämättä jäänyt 65 000 euroa esitetään uudelleen budjetoitavaksi.  

Perusturva

Vuoden 2018 talousarvion mukaisesti perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin oli varattu 409 700 euroa. Hankintojen toteuma oli 212 819 euroa. Varattu investointiraha alittui 196 881 euroa. Alitukseen vaikutti se, että perusturvan hankinnat on keskitetty lähes kokonaan hankittavaksi leasing-hankintoina. 

Investoinnit koostuivat eri yksiköiden kaluste- ja laitehankinnoista. Hankintoina toteutettiin vanhuspalveluissa Piippurannan palveluasumisen ja Sampoharjun ryhmäkodin ensikertainen kalustaminen.

Sivistys

Kasvun ja oppimisen palvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 2 259 000 euroa, toteutuma 2018: 1 744 978 euroa. 
 
Kangasvuoren päiväkoti-koulun ensikertaiseen kalustukseen varattua määrärahaa (yhteensä 705.000 euroa) ei hankeen lykkääntymisen takia käytetty lainkaan vuonna 2018. Kasvun ja oppimisen irtaimen käyttöomaisuuden määrärahojen kokonaissäästöä kuitenkin pienentävät Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustukseen sekä päiväkotien täydennyskalustukseen varattujen määrärahojen ylittyminen. Lisäksi hallintoverkon tietokoneiden ja tulostimien hankinta viivästyi edelliseltä vuodelta ja maksettiin vuoden 2018 määrärahasta, mihin ei oltu varauduttu lainkaan. Vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudelleen budjetoitavaksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 284 000 euroa.
 
ICT-investoinnit 
Vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 355 937 euroa ylittivät budjetoidun määrärahan (307 000 euroa) yhteensä 48 937 eurolla. Määrärahaa käytettiin koulukohtaisiin TVT- ja AV-hankintoihin 291 075 euroa sekä hallintoverkon tietokoneisiin ja tulostimiin 64 862 euroa.
 
Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 277 700 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (585 000 euroa) yhteensä 307 300 eurolla. Määrärahaa käytettiin Korpilahden päiväkodin uudisrakennuksen ensikertaiseen kalustamiseen 186 523 euroa ja päiväkotien kalusteiden uusintaan ja hankintaan 91 177 euroa.  

Vuoden 2018 talousarviolla ei pystytty varautumaan palvelujen kasvun tarpeesta johtuneeseen lisätilojen kalustamiseen. Lisäksi kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen liite 5:n muutokset velvoittivat työtilojen kalustamiseen.

Perusopetus
Perusopetuksen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 1 111 341 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (1 367 000 euroa) yhteensä 255 659 eurolla. Määrärahaa käytettiin Kuokkalan yhtenäiskoulun ensikertaiseen kalustamiseen 928 802 euroa ja koulujen täydennyskalustukseen 86 327 euroa. Lisäksi määrärahaa käytettiin eri nuorisotilojen kalusteisiin ja laitteisiin 96 212 euroa. 

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut, irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat, budjetti uudelleenbudjetoinnit mukaan lukien 1 604 000 euroa, toteutuma 2018: 811 029 euroa. 
 
Vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden hankintojen määrärahasta esitetään vuodelle 2019 uudelleen budjetoitavaksi kulttuuri- ja liikuntapalvelujen irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin yhteensä 789 000 euroa Pääkirjaston toiminnallisiin muutoksiin sekä Kuokkalan kalusteisiin ja automaatteihin, Keski-Suomen museon peruskorjaukseen ja perusnäyttelyn rakentamiseen, Liikuntapalveluihin muun irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin sekä Sinfonialle kalusteisiin ja instrumenttihankintoihin. Syinä oli alkuperäisten suunnitelmien, remonttien tai rakentamisen aikataulujen viivästykset.
 
Kansalaisopisto
Kansalaisopiston vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden määräraha 10 000 euroa käytettiin atk-luokan ict-hankintoihin. 
 
Kirjastot
Kirjastopalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 467 469 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (770 000 euroa) 302 531 eurolla. Määrärahaa käytettiin Kuokkalan kirjaston kalusteisiin ja lainausautomaatteihin 133 101 euroa ja pääkirjaston toiminnallisiin muutoksiin 334 368 euroa.
 
Museot
Museopalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 87 402 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (484 000 euroa) 396 598 eurolla. Määrärahaa käytettiin Keski-Suomen museon peruskorjaukseen 36 631 euroa ja perusnäyttelyn rakentamiseen 36 771 euroa sekä Käsityön museon jäähdytysjärjestelmään 14 000 euroa. 
 
Liikuntapalvelut
Liikuntapalvelujen vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 115 067 euroa alittivat budjetoidun määrärahan (200 000 euroa) 84 933 eurolla. Määräraha käytettiin erilaisten koneiden ja laitteiden hankintaan.  

Jyväskylä Sinfonia
Jyväskylä Sinfonian vuoden 2018 irtaimen käyttöomaisuuden määrärahasta (50 000 euroa) 41 716 euroa käytettiin kaluste-, tarvike- ja instrumenttihankintoihin. Määrärahasta siirrettiin 8 000 euroa vuodelle 2019.

Jyväskylän kaupunginteatteri
Kaupunginteatterin vuonna 2018 toteutuneet irtaimen käyttöomaisuuden hankinnat 89 375 euroa. Määrärahaa käytettiin päänäyttämön valoheittimien uusimiseen.


Kaupunkirakenne

Irtaimen omaisuuden suunnitelluista hankkeista toteutuivat kokonaan kaupunkialueen viistoilmakuvaus, katunäkymäkuvaus ja mittauskalustohankinta (takymetri). Osittain toteutuneita ja/tai vuodelle 2019 siirtyviä hankkeita ovat Rakentajantalon kalusteet, joukkoliikenteen digitalisaatio- ja Waltti-muutos, liikennemerkkirekisterin ja strategisen kaupunkisuunnittelun järjestelmäkehitystyöt sekä kadunvarsiteknologian tietoliikenneverkon hanke.
 
Kaupunkirakenteen toimialan irtaimen käyttöomaisuuden hankintoihin varatusta rahasta esitetään uudelleen budjetoitavaksi vuodelle 2019 yhteensä 643 600 euroa. 
 

Asiasanat: