Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Konsernin tuloslaskelmalla osoitetaan kaupunkikonsernin tulorahoituksen riittävyys ja toiminnan taloudellinen tulos. Tuloslaskelmassa vähennetään konsernin sisäiset tuotot ja kulut sekä sisäinen voitonjako. Sisäiset katteet ja niiden muutokset oikaistaan. Ulkopuolisten omistus tytäryhteisöjen tuloksesta merkitään omaksi eräkseen. Konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta merkitään omalle rivilleen ja saadut osingot vähennetään.

 

KONSERNITULOSLASKELMA20142015201620172018 Muutos 
(milj. euroa)     %
Toimintatuotot536,8553,7562,4555,5570,915,42,8 %
Toimintakulut-1 132,4-1 146,7-1 165,2-1 157,0-1 203,0-46,04,0 %
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta0,80,30,50,50,90,465,7 %
Toimintakate-594,7-592,8-602,3-601,0-631,2-30,25,0 %
Verotulot483,7490,5507,0514,4510,2-4,2-0,8 %
Valtionosuudet247,9254,1271,3263,6266,22,61,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut-19,9-18,7-15,2-18,0-15,62,4-13,3 %
Korkotuotot0,50,62,70,80,7-0,1-12,5 %
Muut rahoitustuotot0,71,20,70,41,20,8200,0 %
Korkokulut-20,1-19,5-16,8-17,1-16,01,1-6,4 %
Muut rahoituskulut-1,0-1,0-1,8-2,1-1,50,6-28,6 %
Vuosikate116,9133,2160,9158,9129,6-29,3-18,5 %
Poistot ja arvonalentumiset-128,0-122,5-118,3-118,5-114,14,4-3,7 %
Suunnitelman mukaiset poistot-123,9-122,6-118,4-118,6-114,14,5-3,8 %
Omistuksen eliminointierot-4,10,30,00,00,00,0 
Arvonalentumiset0,0-0,20,10,10,0-0,1-100,0 %
Satunnaiset erät0,90,03,90,00,00,0 
Tilikauden tulos-10,210,746,540,515,5-25,0-61,7 %
Tilinpäätössiirrot-2,9-0,90,00,1-0,5-0,6-455,0 %
Tilikauden verot-1,1-1,5-4,7-4,2-2,41,8-42,1 %
Laskennalliset verot-1,6-2,0-2,9-1,5-2,2-0,851,7 %
Vähemmistöosuudet-0,20,1-1,0-0,2-0,6-0,4220,0 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-16,06,437,834,89,7-25,0-72,0 %
        
TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT       
Toimintatuotot/Toimintakulut, %47,4 %48,3 %48,3 %48,0 %47,5 %  
Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset %90,5 %108,7 %136,0 %134,1 %113,6 %  
Vuosikate, Euroa/asukas8529691 1591 134917-216-19,1 %
Asukasmäärä135 780137 368138 850140 188141 4141 2260,9 %

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

 

Kaupunkikonsernin toimintatuotot olivat 570,9 milj. euroa ja kasvoivat edellisestä vuodesta 15,4 milj. euroa (2,8 %). Kaupunkikonsernin liikevaihto oli tilivuonna 2018 yhteensä 1 347,3 milj. euroa ja se kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 13,8 milj. euroa (1,0 %). Kaupunkikonsernin liikevaihtoon lasketaan toimintatuottojen lisäksi verotulot ja valtionosuudet. Kaupunkikonsernin toimintakulut olivat 1 203,0 milj. euroa ja kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 46,0 milj. euroa (4,0 %). Toimintakulut lisääntyivät siten 30,6 milj. euroa enemmän kuin kaupunkikonsernin liikevaihto. 

Kaupunkikonsernin toimintakate oli -631,2 milj. euroa ja heikkeni -30,2 milj. euroa edellisestä vuodesta. Konsernin toimintakuluista 47,5 prosenttia katettiin toimintatuotoilla, joka oli 0,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin edellisenä vuonna.

Kaupunkikonsernin verotulot olivat 510,2 milj. euroa (kaupungin tulovero, kiinteistövero ja osuus yhteisöveron tuotosta). Valtionosuudet olivat 266,2 milj. euroa ja ne lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 milj. euroa (1,0 %). Konsernituloslaskelman valtionosuudet -rivillä yhdistellään kaupungin saaman valtionosuusrahoitukseen (173,5 milj. euroa) lisäksi kaupungin peruspääoman mukainen osuus koulutuskuntayhtymän valtionosuuksista (49,2 milj. euroa) sekä Jyväskylän Ammattikorkeakoulun valtionosuudet (43,5 milj. euroa).

Kaupunkikonsernin maksamat korkokulut olivat -16,0 milj. euroa ja ne pienenivät edelliseen vuoteen verrattuna -1,1 milj. euroa (-6,4 %). Kaupunkikonsernin vuosikate oli 129,6 milj. euroa ja se heikkeni edelliseen vuoteen verrattuna -29,3 milj. euroa (-18,5 %). Konsernin vuosikate kattoi poistoista 113,6 prosenttia. Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 917 euroa, joka oli -216 euroa edellisvuotta vähemmän. Kaupunkikonsernin suunnitelman mukaiset poistot olivat -114,1 milj. euroa, joka on -4,5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2017. 

Konsernin tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 15,5 milj. euroa, joka heikkeni -25,0 miljoonaa euroa edellisvuoteen verrattuna. Konsernin tilikauden verot olivat -2,4 miljoonaa euroa. Laskennallisten verojen vaikutus tulokseen oli -2,2 miljoonaa euroa. 

Kaupunkikonsernin tilikauden ylijäämäksi muodostui 9,7 milj. euroa, joka on -25,0 milj. euroa edellisvuotta vähemmän. Poistoero ja vapaaehtoiset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden yli- tai alijäämään. 

Konsernituloslaskelman tunnusluvut

Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista
= 100 x Toimintatuotot / Toimintakulut
Toimintatuotot kattoivat 47,5 prosenttia kaupunkikonsernin toimintakuluista. Tunnusluku oli -0,5 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi. 

Vuosikate prosenttia poistoista
= 100 x Vuosikate / (Suunnitelman mukaiset poistot + Arvonalentumiset)
Kaupunkikonsernin vuosikate kattoi 113,6 prosenttia suunnitelman mukaisista poistoista ja arvonalentumisista. Tunnusluku heikkeni edellisestä vuodesta -20,5 prosenttiyksikköä.

Vuosikate euroa/asukas 
= Vuosikate / Asukasmäärä
Kaupunkikonsernin vuosikate asukasta kohden oli 917 euroa ja se oli -216 euroa (-19,1 %) vähemmän kuin edellisenä vuonna. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu konsernitilinpäätöksessä yhdisteltyjen tytäryhteisöjen liikevaihto, tulos, yli-/alijäämä ja kertymä tilinpäätöksessä 2018:

 

Tilinpäätös 2018 (1000 euroa)LiikevaihtoTulosYli-/alijäämäKertymä
Jyväskylän Energia Oy (alakonserni)216 50911 7303 792176 846
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (alakonserni)59 40979932131 164
Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (alakonserni)51 8643 098054 917
Mustankorkea Oy18 3392 6452 29011 788
Jyväs-Parkki Oy (alakonserni)10 5691 6081 1356 706
Education Facilities Oy (alakonserni)10 3762 1721 33613 024
Total Kiinteistöpalvelut Oy7 500146136146
Jykia Oy (alakonserni)5 8471 6661 4254 685
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy5 10000-1
Keski-Suomen Sairaskotisäätiö4 8102152153 520
Ki Oy Jyv Huhtasuon koulukeskus2 210000
Jyväskylän Paviljonkisäätiö sr1 737008
Jyväskylän Yritystehdas Oy1 108171133150
Ki Oy Jyväskylän Lääkäritalo820-426-426156
Jyväskylän Jäähalli Oy69100-230
Jyv mlk Veteraanien Asuntosäätiö606360249
Jyv Rintamamiesveteraanien Asuntosäätiö359550380
Tikkakosken Teollisuustalo Oy2351111-440
Jyväskylän Asumispalvelusäätiö216570480
Korpilahden Virastokeskus Oy1185551
Ki Oy Tikkakosken Terveysasema8633706
Tytäryhteisöt yhteensä398 50823 99010 375304 305
Liikevaihto = Lisätty liiketoiminnan muut tuotot = kokonaistulot   
Tulos = Emoyhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja   
Ylijäämä = Emoyhtiön tilikauden ylijäämä    
Kertymä = Emoyhtiön taseen ylijäämät, vapaan oman pääoman rahastot, vapaaehtoiset varaukset ja poistoero 
Asiasanat: