Hyppää pääsisältöön
Kuva
Jyväskylä-kirjainten takana aurinko laskee. Kuva Jaana Pinson
Pääsisältö

Kaupunginhallitus on hyväksynyt Jyväskylän kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet 1.1.2023 alkaen. Avustustoiminnan yleisten periaatteiden tavoitteena on lisätä kaupungin avustustoiminnan läpinäkyvyyttä ja varmistaa yhtenäiset toimintatavat kaupungin eri toimialojen myöntämien avustusten käsittelyssä.

Keskeistä avustusten myöntämisessä on, että avustettavan toiminnan tulee edistää kaupungin strategian mukaista toimintaa, tukea tai täydentää kaupungin järjestämiä palveluita ja kuntalaisten hyvinvointia ja/tai kaupungin elinvoimaa. Toiminnan vaikuttavuuden arvioinnissa hyödynnetään avustuskohtaisesti määriteltyjä kriteerejä.

Tarkemmat tiedot avustuskriteereistä, hakuohjeet ja tarkat hakuajat löytyvät jokaisen palvelualan omalta avustussivulta.

Hissi- ja esteettömyysavustukset

Jatkuva haku. Avustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille kerrostalohissin rakentamiseen tai sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Avustukset myönnetään käytettävissä olevan määrärahan puitteissa sen jälkeen, kun ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen.
Lisätietoja hissi- ja esteettömyysavustuksista

Kansalaistoiminnan avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.
Lisätietoja kansalaistoiminnan avustuksista ja hakuohjeet

Korjausavustukset

Jatkuva haku. Vuoden 2017 alusta kaikkien valtion korjausavustusten myöntäminen ja käsittely siirtyivät ARAlle (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus). Avustuksia myönnetään ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen.
Lisätietoja korjausavustuksista ja hakuohjeet

Kulttuuriavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuurin, kulttuuripalvelujen ja taiteen tekemiselle, tarjoamiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurialan yhdistyksille, yhteisöille ja työryhmille sekä taiteilijoille yksityishenkilöinä työtilojen vuokrakustannuksiin.
Lisätietoja kulttuuriavustuksista ja hakuohjeet

Kulttuurin kumppanuussopimukset

Lue lisää kumppanuussopimusten periaatteista, kriteereistä ja hakuohjeista.

Liikunta-avustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä liikunnan ja urheilun harrastamiselle, tuottamiselle ja tekemiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen ja muiden liikuntaa järjestävien yhdistysten perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.
Lisätietoja liikunta-avustuksista ja hakuohjeet

Nuorisoavustukset

Avustuksilla luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuorisojärjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.
Lisätietoja nuorisoavustuksista ja hakuohjeet

Sosiaali- ja terveyspalveluiden avustukset

Lue lisätietoa Hyvinvointialueen järjestöavustuksista.

Työllisyyspalvelujen avustukset

Avustusten kohteena ovat yhdistykset ja säätiöt, joiden toimintaan keskeisesti sisältyy työllistymisen edistäminen.
Lisätietoja työllisyyspalvelujen avustuksista ja hakuohjeet

Yksityistieavustukset

Hakuaika: 1.1. - 31.3.2023. Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella.
Lisätietoja yksityistieavustuksesta

...

Alasivu

Haettavat avustukset 

Tällä hetkellä ei ole auki olevia avustushakuja.
 

Sähköinen avustusjärjestelmä vaihtuu 2024

Jyväskylän kaupunki ottaa uuden sähköisen avustusjärjestelmän käyttöön, jonka kautta avataan haettavaksi kaikki vuoden 2024 avustukset. Järjestelmävaihdoksessa on huomioitu erityisesti käyttäjäystävällisyys ja selkeys hakijan näkökulmasta. 
Jatkossa hakija pystyy järjestelmään kirjaudutaan mm. seuraamaan oman avustushakemuksen käsittelyn etenemistä, vastaamaan täydennyspyyntöihin ja keskusteluihin. 

Avustusjärjestelmään tunnistautuminen

Kaikilta hakijoilta edellytetään jatkossa vahvaa tunnistautumista. Tämä tarkoittaa, että palveluun kirjaudutaan pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Suomi.fi valtuudet

Yhdistyksen, yrityksen tai yhteisön puolesta asioitaessa, tulee avustuksen hakijalla olla asiointiin myönnetyt Suomi.fi-valtuudet: ”Avustushakemuksen tekeminen”. 

Suomi.fi-valtuuksissa yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat valtuuttaa jonkun toisen hoitamaan asioita puolestaan. Valtuutus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Yleiset nimenkirjoitusoikeus -tyyppiset valtuudet riittävät myös. 

Jos yritys, yhdistys, muu yhteisö tai henkilö ei voi omatoimisesti valtuuttaa Suomi.fi-valtuuksissa, viranomainen voi rekisteröidä valtuudet hakemuksen perusteella. Käsittely kestää noin viikon. Lisätietoa Suomi.fi –sivustolla.

Valtuudet kannattaa tarkistaa ja tarvittaessa hakea hyvissä ajoin ennen avustushakemuksen jättämistä. Valtuutus on voimassa vasta, kun valtuuttaja on hyväksynyt valtuutuksen. 

Lisätietoa valtuuksista: https://www.suomi.fi/valtuudet 
 


Tutustu avustuskohtaisiin hakuohjeisiin hyvissä ajoin. Yhteystiedot löytyvät ohjeista myös avustuskohtaisesti.

Asiasanat:  
avustus
kohdeavustus
toiminta-avustus