Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Toimielimet

Kaupunginvaltuusto

Jyväskylän kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, johon kuuluu 67 valtuutettua. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta.

Valtuuston paikkajako on vuoden 2017 kuntavaalien mukaisesti seuraava:

 • Vihreä liitto r.p. 14 valtuutettua
 • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p. 13 valtuutettua
 • Kansallinen Kokoomus r.p. 12 valtuutettua
 • Suomen Keskusta r.p. 11 valtuutettua
 • Vasemmistoliitto r.p. 7 valtuutettua
 • Perussuomalaiset r.p. 5 valtuutettua
 • Suomen Kristillisdemokraatit r.p. 4 valtuutettua
 • Piraattipuolue r.p. 1 valtuutettu

Kuntavaalien jälkeen valtuustoryhmissä tapahtui seuraavat muutokset:

 • valtuutettu Jorma Holmstedt siirtyi perussuomalaisten valtuustoryhmästä keskustan valtuustoryhmään (kv 28.8.2017)
 • valtuutettu Mauno Vanhala siirtyi perussuomalaisten valtuustoryhmästä keskustan valtuusto-ryhmään (kv 28.8.2017).
Kuva

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana toimi Riitta Mäkinen (SDP) ja varapuheenjohtajina Tuulia Kuntsi (Kesk.) ja Tuija Mäkinen (Vihr.).

Kaupunginvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 106 asiaa.

Kaupunginvaltuuston kokouksissa käsiteltiin mm. seuraavat asiat:

 • Hallintosäännön tarkistaminen (kv 12.2.2018/1 ja kv 26.11.2018/97)
 • Kankaan Sydän II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhtey-dessä (kv 26.3.2018/10)
 • Jyväskylän keskustavisio 2030 –kaupunkikehittämisen linjaukset (kv 23.4.2018/24)
 • Tikanranta I asemakaavan laajennus- ja muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 23.4.2018/26)
 • Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (23.4.2018/27)
 • Ruotsinkielisen yhtenäiskoulun perustaminen (23.4.2018/28)
 • Savulahden päiväkoti-koulun perustaminen (23.4.2018/29)
 • Hippos 2020-hankkeen käynnistäminen (kv 28.5.2018/39)
 • Arviointikertomus 2017 (kv 11.6.2018/46 ja kv 1.10.2018/73)
 • Vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille (kv 11.6.2018/47)
 • KymppiR 2018-ohjelma: Maankäytön toteuttaminen vuoteen 2018 sekä asuinalueiden sosiaali-nen kestävyys ja asuntopolitiikka 2018 (kv 11.6.2018/48)
 • Leppälahden osayleiskaava (kv 11.6.2018/51)
 • Kotouttamisohjelma vuosille 2017-2020 (kv 11.6.2018/52)
 • Varhaiskasvatuksen palveluverkko vuosille 2018-2023 (kv 11.6.2018/53)
 • Jyväskylän kaupungin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen järjestäminen (kv 20.8.2018/66)
 • Hyvinvointikertomus 2017 (hyvinvointisuunnitelman 2017-2020 seuranta (kv 20.8.2018/67)
 • Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma (20.8.2018/68)
 • Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma (kv 1.10.2018/74)
 • Tourujoki II asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä (kv 1.10.2018/75)
 • Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019 (kv 29.10.2018/81)
 • Kiinteistöveroprosentin määrääminen vuodeksi 2019 (kv 29.10.2018/82)
 • Toimivalta kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa (kv 29.10.2018/83)
 • Sidonnaisuudet (kv 29.10.2019/85)
 • Vuoden 2019 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2019-2021 (kv 26.11.2018/90)
 • Jyväskylän kaupungin työterveyspalveluiden järjestäminen (kv 10.12.2018/100)
 • Vanhuspalveluiden ikääntyneiden päiväkeskusverkoston päivittäminen 2019 (kv 10.12.2018/101)

Kaupunginvaltuusto piti 4 seminaaria, joiden teemoina olivat mm. Hippos 2020-hanke, Tourujoen kärkihanke, kulttuuri-investointien ja kaupunkikeskustan yhteiskehittäminen (Jyväskylän Sydän), kaupungin edunvalvonta, elinkeinopolitiikan ja työllisyyden ajankohtaiset asiat sekä Sote-uudistuksen valmisteluun liittyvät ajankohtaiset asiat.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaisesti kaupungin hallinnosta ja taloudesta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitukseen kuuluu yhteensä 13 jäsentä.

Kaupunginhallituksen kokoonpano oli seuraava:

 • Colliander Jari (Kesk.), varajäsen Asikainen Aimo
 • Forsgrén Bella (Vihr.), varajäsen Kuparinen Liisa
 • Hovikoski Mervi (SDP), varajäsen Tossavainen Pentti
 • Hämäläinen Jukka (SDP), varajäsen Hjelt Juha
 • Karjula Johanna (Kesk.), varajäsen Linna Jenny
 • Kuosmanen Tomi (KD), varajäsen Puolimatka Mia
 • Lumela Meri (Vihr.), varajäsen Lyytinen Leena
 • Suonperä Juha (Kok.), varajäsen Saleva Antti
 • Tiainen Eila (Vas.), varajäsen Pöppönen Matti
 • Timperi Kati-Erika (Kok.), varajäsen Isomöttönen Katja
 • Torssonen Teemu (PS), varajäsen Vimpari Juha (sin.)
 • Törmälä Antti (Vihr.), varajäsen Holmberg Nico
 • Väliniemi Tuulikki (SDP), varajäsen Haapsalo Kaija

Kaupunginhallituksen puheenjohtajana toimi Meri Lumela (Vihr.), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Juha Suonperä (Kok.) ja toisena varapuheenjohtajana Eila Tiainen (Vas.).

Kaupunginhallitus piti 33 kokousta ja käsitteli 256 asiaa. Valmistelevia iltakouluja pidettiin 24 ja niissä käsiteltiin 62 asiaa. Kaupunginhallitus piti 4 seminaaria.

Kaupunginhallituksen alaisuudessa toimiva kaupunkikonsernin konserniohjaukseen ja valvontaan keskittyvä konsernijaosto piti 12 kokousta ja niissä käsiteltiin 57 asiaa. Konsernijaostossa on 5 jäsentä, jotka ovat myös kaupunginhallituksen jäseniä. Puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja esittelijänä toimii kaupunginjohtaja.

Jyväskylän kaupungin poliittinen johtamisjärjestelmä vuonna 2018

Kuva

Jyväskylän kaupungin organisaatio 1.6.2017 alkaen

 

Kuva
Jyväskylän kaupungin organisaatiokaavio
Asiasanat: