Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

 

Tase        
         
VASTAAVAA31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA31.12.2018 31.12.2017
         
PYSYVÄT VASTAAVAT1 761 459 894,00 1 643 396 982,95 OMA PÄÄOMA498 769 555,49 488 560 720,41
Aineettomat hyödykkeet31 973 202,18 24 317 469,89 Peruspääoma423 184 877,63 423 184 877,63
Aineettomat oikeudet7 904 512,30 8 340 455,41 Säätiöiden ja yhdistysten peruspääomat134 550,39 134 550,39
Konserniliikearvo9 273 573,52 0,00 Ylikurssirahasto1 383 956,89 1 383 956,89
Muut pitkävaikutteiset menot11 782 691,75 13 564 132,65 Arvonkorotusrahasto0,00 0,00
Ennakkomaksut 3 012 424,61 2 412 881,83 Muut omat rahastot40 958 903,15 40 509 019,67
     Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)23 348 315,83 -11 405 751,91
Aineelliset hyödykkeet1 682 739 577,67 1 582 308 025,96 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)9 758 951,60 34 754 067,74
Maa- ja vesialueet164 633 721,84 160 226 291,04     
Rakennukset913 788 473,88 883 167 700,60 VÄHEMMISTÖOSUUDET13 821 134,97 13 830 634,51
Kiinteät rakenteet ja laitteet288 253 507,59 275 849 701,16     
Koneet ja kalusto120 625 434,86 120 005 613,20 PAKOLLISET VARAUKSET12 227 822,24 12 892 450,64
Muut aineelliset hyödykkeet4 491 547,22 4 822 073,73 Eläkevaraukset334 809,46 369 905,92
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat190 946 892,28 138 236 646,23 Muut pakolliset varaukset11 893 012,78 12 522 544,72
         
Sijoitukset46 747 114,15 36 771 487,10 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT2 697 244,82 2 637 795,70
Osakkuusyhteisöosuudet17 376 873,39 17 308 084,58     
Muut osakkeet ja osuudet23 258 649,25 13 433 811,95 KONSERNIRESERVI459 110,40 612 147,20
Joukkovelkakirjalainasaamiset3 000 000,00 3 000 000,00     
Muut lainasaamiset2 652 460,13 2 567 059,55 VIERAS PÄÄOMA1 401 294 701,05 1 317 890 854,02
Muut saamiset459 131,38 462 531,02 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma980 473 345,16 876 846 277,68
     Pitkäaikainen koroton vieras pääoma65 866 975,08 61 704 640,67
TOIMEKSIANTOJEN VARAT812 062,28 908 417,37 Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma119 129 808,31 158 619 622,24
     Lyhytaikainen koroton vieras pääoma235 824 572,50 220 720 313,43
VAIHTUVAT VASTAAVAT166 997 612,69 192 119 202,16     
Vaihto-omaisuus17 821 528,47 22 782 918,08 VASTATTAVAA YHTEENSÄ1 929 269 568,97 1 836 424 602,48
         
Saamiset112 139 820,94 105 898 051,94     
Pitkäaikaiset saamiset2 937 496,27 2 922 979,11     
Lyhytaikaiset saamiset109 202 324,67 102 975 072,83     
         
Rahoitusarvopaperit533 352,33 533 352,33     
         
Rahat ja pankkisaamiset36 502 910,95 62 904 879,81     
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ1 929 269 568,97 1 836 424 602,48