Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Rahoituslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä rahoituslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 2018 rahoituslaskelmasta.

 

1 000 euroaAlkuperäinen talousarvioTalousarvio muutoksetMuutettu TalousarvioToteumaPoikkeama
       
Toiminnan rahavirta18 129,6-10 112,68 017,011 559,13 542,1
Vuosikate31 229,6-10 112,621 117,027 349,26 232,2
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,0
Tulorahoituksen korjauserät-13 100,00,0-13 100,0-15 790,2-2 690,2
Investointien rahavirta-29 663,73 028,9-26 634,8-14 527,512 107,3
Investointimenot-43 663,72 783,0-40 880,7-32 065,38 815,4
Rahoitusosuudet investointimenoihin0,00,00,0126,0126,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot14 000,0245,914 245,917 411,73 165,8
Toiminnan ja investointien rahavirta-11 534,1-7 083,7-18 617,8-2 968,415 649,4
       
Rahoituksen rahavirta     
Antolainauksen muutokset-7 062,00,0-7 062,0-9 135,4-2 073,4
Antolainojen lisäykset muille-9 262,00,0-9 262,0-11 509,0-2 247,0
Antolainojen vähennykset muilta2 200,00,02 200,02 373,7173,7
Lainakannan muutokset21 525,114 241,935 767,0-24 701,9-60 468,9
Pitkäaikaisten lainojen lisäys47 306,114 241,961 548,020 000,0-41 548,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-25 781,00,0-25 781,0-26 281,0-500,0
Lyhytaikaisten lainojen muutos0,00,00,0-18 420,9-18 420,9
Oman pääoman muutokset0,00,00,00,00,0
Muut maksuvalmiuden muutokset0,00,00,013 525,413 525,4
Rahoituksen rahavirta14 463,114 241,928 705,0-20 311,9-49 016,9
       
Rahavarojen muutos2 929,07 158,210 087,2-23 280,3-33 367,5

Tilinpäätösvuonna 2018 kaupungin lainakanta laski 24,7 milj. euroa. Muutetussa talousarviossa lainakannan muutoksen tarpeeksi arvioitiin 14,2 milj. euroa. Muutettua talousarviota vähäisempää rahoitustarvetta selittävät seuraavat asiat:

 

Lainakannan muutos 2018
  
Talousarvio21,5
 + muutos12,2
TA-muutokset, kevät33,8
 + muutos2,0
TA-muutokset, syksy35,8
TILINPÄÄTÖS-24,7
=ero / TA+M-60,5
  
Josta: 
   Käyttötalous-7,6
   Verotulot0,9
   Valtionosuudet0,0
   Rahoitustulot ja -menot-1,0
   Investoinnit-20,4
   Tulorahoituksen korjauserät3,4
   Antolainauksen muutokset0,1
   Muut maksuvalmiuden muutokset-12,6
   Rahat ja pankkisaamiset-23,1
Yhteensä-60,5
VIRALLISEN RAHOITUSLASKELMAN INVESTOINTIMENOT JA -TULOT
  
MENOT 
Investointiosan toteutumisvertailun menot32 065,3
Sijoituspääoman muutos, menot0,0
Investointimenot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu32 065,3
Jyväskylän Tilapalvelu33 882,3
Keski-Suomen pelastuslaitos1 317,8
Altek235,3
Eliminoinnit0,0
Investointimenot, virallinen rahoituslaskelma 201867 500,6
  
TULOT 
Investointiosan tulot2 284,5
Sijoituspääoman muutos, tulot0,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa15 269,8
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa-16,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset0,0
Investointitulot, rahoituslaskelman toteutumisvertailu17 537,8
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa-15 269,8
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa16,6
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset0,0
Investointiosan tulot, toteutumisvertailu2 284,5
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, käyttötalousosa16 102,3
Käyttöomaisuuden myyntitappiot, käyttötalousosa-178,0
Käyttöomaisuuden myyntivoitot, satunnaiset0,0
Tilapalvelu1 686,9
Keski-Suomen pelastuslaitos196,2
Altek Aluetekniikka0,0
Talouskeskus0,0
Eliminoinnit0,0
Investointitulot, virallinen rahoituslaskelma 201820 092,0
Asiasanat: