Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola
Tase        
         
VASTAAVAA31.12.2018 31.12.2017 VASTATTAVAA31.12.2018 31.12.2017
         
PYSYVÄT VASTAAVAT926 595 753,18 914 540 654,80 OMA PÄÄOMA474 615 311,30 474 247 712,43
Aineettomat hyödykkeet7 290 534,45 8 190 736,17 Peruspääoma423 184 877,57 423 184 877,57
Aineettomat oikeudet2 607 894,15 2 689 801,06 Muut omat rahastot420 028,15 415 594,97
Muut pitkävaikutteiset menot4 682 640,30 5 500 935,11 Edellisten tilikausien ylijäämä (alijäämä)50 710 072,71 36 801 061,12
     Tilikauden ylijäämä (alijäämä)300 332,87 13 846 178,77
Aineelliset hyödykkeet557 233 534,42 541 615 796,59     
Maa- ja vesialueet136 760 499,46 133 127 741,83 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET5 106 611,14 5 447 051,88
Rakennukset289 588 934,20 287 335 244,67 Poistoero5 106 611,14 5 447 051,88
Kiinteät rakenteet ja laitteet93 769 971,50 92 907 288,25     
Koneet ja kalusto12 532 808,85 12 731 119,40 PAKOLLISET VARAUKSET683 728,04 1 220 647,96
Muut aineelliset hyödykkeet4 037,49 4 078,63 Eläkevaraukset334 809,46 369 905,92
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat24 577 282,92 15 510 323,81 Muut pakolliset varaukset348 918,58 850 742,04
         
Sijoitukset362 071 684,31 364 734 122,04 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT2 034 108,16 1 920 115,51
Osakkeet ja osuudet202 603 029,88 203 074 563,19 Valtion toimeksiannot0,00 5 265,69
Joukkovelkakirjalainasaamiset150 000 000,00 150 000 000,00 Lahjoitusrahastojen pääomat1 583 565,05 1 537 820,02
Muut lainasaamiset8 851 626,95 10 966 226,37 Muut toimeksiantojen pääomat450 543,11 377 029,80
Muut saamiset617 027,48 693 332,48     
     VIERAS PÄÄOMA483 131 376,13 496 330 933,33
TOIMEKSIANTOJEN VARAT192 257,14 236 422,87 Pitkäaikainen242 505 747,96 249 736 159,38
Valtion toimeksiannot32 974,03 38 334,37 Joukkovelkakirjalainat30 000 000,00 30 000 000,00
Lahjoitusrahastojen varat154 283,11 193 088,50 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta212 385 765,00 219 571 475,00
Muut toimeksiantojen varat5 000,00 5 000,00 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat21 545,46 26 871,88
     Siirtovelat98 437,50 137 812,50
VAIHTUVAT VASTAAVAT38 783 124,45 64 389 383,44     
Vaihto-omaisuus880 385,35 1 626 827,16 Lyhytaikainen240 625 628,17 246 594 773,95
Aineet ja tarvikkeet871 868,05 1 037 860,22 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta26 685 710,00 25 781 042,85
Muu vaihto-omaisuus8 517,30 588 966,94 Joukkovelkakirjalainat0,00 0,00
     Lainat muilta luotonantajilta72 071 870,00 90 492 760,26
Saamiset31 164 641,46 32 744 167,95 Saadut ennakot14 024 357,38 13 113 706,39
Pitkäaikaiset saamiset1 447 072,99 1 437 997,92 Ostovelat67 817 490,48 64 970 751,29
Myyntisaamiset1 250 000,00 1 250 000,00 Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat6 920 501,48 5 547 932,94
Muut saamiset197 072,99 187 997,92 Siirtovelat53 105 698,83 46 688 580,22
Lyhytaikaiset saamiset29 717 568,47 31 306 170,03     
Myyntisaamiset15 050 487,49 16 189 629,68 VASTATTAVAA YHTEENSÄ965 571 134,77 979 166 461,11
Muut saamiset5 733 713,63 4 795 033,85     
Siirtosaamiset8 933 367,35 10 321 506,50     
         
Rahat ja pankkisaamiset6 738 097,64 30 018 388,33     
         
VASTAAVAA YHTEENSÄ965 571 134,77 979 166 461,11     
Asiasanat: