Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Tuloslaskelmaosan toteutumisvertailussa liikelaitoksia ei yhdistellä muuhun talouteen rivi riviltä. Liikelaitosten maksama sijoitetun pääoman tuotto esitetään rivillä korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta. Toteutumisvertailuun sisältyvät myös kaikki palvelualueiden väliset kaupungin sisäiset erät, joten tässä esitettävä tuloslaskelma poikkeaa näiltä osin tilinpäätöksen mukaisesta virallisesta vuoden 2018 tuloslaskelmasta.

 

1 000 euroaAlkuperäinenTalousarvio-TalousarvioToteutumaPoikkeama
  talousarviomuutoksetmuutosten  
    jälkeen  
       
Toimintatulot137 660,11 781,2139 441,3152 040,812 599,5
Myyntitulot46 500,0-550,845 949,249 650,93 701,7
Maksutulot50 333,6-56,050 277,650 875,2597,6
Tuet ja avustukset9 913,71 750,011 663,715 250,73 587,0
Muut toimintatulot30 912,8638,031 550,836 263,94 713,2
Toimintamenot-816 679,8-14 576,3-831 256,1-837 791,3-6 535,2
Henkilöstömenot-289 512,0-3 153,4-292 665,4-295 982,4-3 317,0
Palvelujen ostot-362 222,3-9 332,7-371 555,0-374 594,9-3 039,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat-19 738,1-60,5-19 798,6-19 933,1-134,4
Avustukset muille-59 646,8-1 585,0-61 231,8-61 080,4151,4
Avustukset liikelaitoksille0,0 0,00,00,0
Muut toimintamenot-85 560,5-444,7-86 005,2-86 200,6-195,3
Toimintakate-679 019,7-12 795,1-691 814,8-685 750,56 064,3
Verotulot514 657,50,0514 657,5513 761,0-896,5
Valtionosuudet171 430,01 994,5173 424,5173 454,129,6
Rahoitustulot ja -menot:24 161,8688,024 849,825 884,71 034,9
Korkotulot muilta8 926,90,08 926,98 944,717,8
Korkotulot liikelaitoksilta0,00,00,00,00,0
Muut rahoitustulot muilta9 962,50,09 962,510 582,1619,6
Korvaus peruspääomasta liikelaitoksilta12 500,00,012 500,012 500,00,0
Korkomenot-7 187,6688,0-6 499,6-6 100,1399,5
Muut rahoitusmenot-40,00,0-40,0-42,0-2,0
Vuosikate31 229,6-10 112,621 117,027 349,26 232,2
Poistot ja arvonalentumiset-26 353,00,0-26 353,0-24 866,91 486,1
Satunnaiset erät0,00,00,00,00,0
Satunnaiset tulot0,00,00,00,00,0
Satunnaiset menot0,00,00,00,00,0
Tilikauden tulos4 876,6-10 112,6-5 236,02 482,47 718,4
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)340,40,0340,4340,40,0
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)0,00,00,00,00,0
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)0,00,00,0-4,4-4,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)5 217,0-10 112,6-4 895,62 818,47 714,0

Verotulot olivat tilinpäätösvuonna yhteensä 513,8 milj. euroa ja toteutuivat 0,9 milj. euroa talousarviota pienempinä. Valtionosuudet olivat 173,5 milj. euroa ja toteutuivat 29 600 euroa muutettua talousarviota suurempina.

Rahoitustulot ja -menot olivat yhteensä 25,9 milj. euroa ja toteutuivat 1,0 milj. euroa muutettua talousarviota suurempina. Tähän vaikuttivat erityisesti kaupungin saamat talousarviossa arvioitua suuremmat osinkotuotot. Korkokulut olivat 0,4 milj. euroa muutettua talousarviota pienemmät ja muut rahoitustuotot 0,6 milj. euroa talousarviota suuremmat. 

Verotulojen erittely

1 000 euroaAlkuperäinenTalousarvio-TalousarvioToteutumaPoikkeama
  talousarviomuutoksetmuutosten  
    jälkeen  
       
Verotulot514 657,50,0514 657,5513 761,0-896,5
 Kunnan tulovero439 257,50,0439 257,5438 821,0-436,5
 Osuus yhteisöveron tuotosta26 800,00,026 800,025 941,7-858,3
 Kiinteistövero48 600,00,048 600,048 998,2398,2

 

 Tulovero-%Verotettava tuloMuutos-%
Verovuosi 200418,52 %1 486 5652,6 %
Verovuosi 200518,55 %1 547 6924,1 %
Verovuosi 200618,69 %1 619 8074,7 %
Verovuosi 200718,69 %1 737 7407,3 %
Verovuosi 200818,69 %1 856 7086,8 %
Verovuosi 200918,50 %1 868 6830,6 %
Verovuosi 201019,00 %1 896 3541,5 %
Verovuosi 201119,00 %1 962 5093,5 %
Verovuosi 201219,50 %2 019 9542,9 %
Verovuosi 201320,00 %2 090 8173,5 %
Verovuosi 201420,00 %2 122 3821,5 %
Verovuosi 201520,00 %2 153 4901,5 %
Verovuosi 2016 20,00 %2 180 5041,3 %
Verovuosi 2017 20,00 %2 154 546-1,2 %
Verovuosi 2018 * Arvio20,00 %2 227 4203,4 %

 

KiinteistöveroprosentitVero-%
Vakituiset asuinrakennukset0,55 %
Muut asuinrakennukset1,55 %
Yleinen kiinteistövero1,30 %
Voimalaitokset3,10 %
Rakentamaton rakennuspaikka4,00 %

Valtionosuuksien erittely

1 000 euroaAlkuperäinenTalousarvio-TalousarvioToteutumaPoikkeama
  talousarviomuutoksetmuutosten  
    jälkeen  
       
Valtionosuudet171 430,01 994,5173 424,5173 454,229,7
 Peruspalveluiden valtionosuus147 590,12 351,1149 941,2149 941,30,1
 Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus46 126,9-770,845 356,145 356,10,0
 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus-22 287,0414,2-21 872,8-21 843,229,6

 

Asiasanat: