Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Kaupunkikonsernin rahoituslaskelmalla osoitetaan varojen hankinta ja niiden käyttö tilivuoden aikana. Laskelmassa otetaan huomioon tuloslaskelmaan ja taseeseen tehdyt eliminointi- ja yhdistelykirjaukset. Rahoituslaskelmassa esitetään erikseen tulorahoituksen ja investointien nettomäärä ja rahoitustoiminnan eli anto- ja ottolainauksen, oman pääoman ja maksuvalmiuden muutosten nettomäärä. Näiden kahden nettomäärän erotus tai summa osoittaa kunnan rahavarojen muutoksen tilikaudella.

 

KONSERNIRAHOITUSLASKELMA20142015201620172018 Muutos 
(milj. euroa)     %
Vuosikate116,9133,2160,8158,9129,6-29,3-18,5 %
Satunnaiset erät0,90,03,90,00,00,0 
Tilikauden verot-1,1-1,5-4,7-4,2-2,41,8-42,9 %
Tulorahoituksen korjauserät-10,2-10,6-14,3-16,8-18,0-1,27,1 %
Toiminnan rahavirta106,5121,1145,7137,9109,2-28,7-20,8 %
Investointimenot-126,0-138,0-134,9-197,6-233,4-35,818,1 %
Rahoitusosuudet investointeihin0,61,10,51,51,80,318,3 %
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot20,626,332,464,921,5-43,4-66,9 %
Investointien rahavirta-104,8-110,6-102,0-131,2-210,2-79,060,2 %
Toiminnan ja investointien rahavirta1,710,543,76,7-101,0-107,7-1595,9 %
        
Rahoituksen rahavirta       
Antolainauksen muutokset0,5-3,0-0,20,2-0,1-0,3-155,6 %
Antolainasaamisten lisäys-0,1-3,2-0,2-0,2-0,3-0,136,4 %
Antolainasaamisten vähennys0,60,20,00,40,2-0,2-50,0 %
Lainakannan muutokset28,7-19,7-14,1-30,862,693,4-303,1 %
Pitkäaikaisten lainojen lisäys54,5146,7161,949,7171,8122,1245,7 %
Pitkäaikaisten lainojen vähennys-60,8-65,8-139,9-114,0-124,0-10,08,7 %
Lyhytaikaisten lainojen muutos35,0-100,6-36,033,514,7-18,8-56,0 %
Oman pääoman muutokset0,1-0,4-0,2-0,3-0,8-0,5166,7 %
Muut maksuvalmiuden muutokset-22,713,1-4,231,712,9-18,8-59,3 %
Rahoituksen rahavirta6,5-10,0-18,70,874,673,88997,9 %
        
Rahavarojen muutos8,20,525,17,6-26,4-33,9-448,2 %
Rahavarat 31.12.30,330,855,863,437,0-26,4-41,6 %
Rahavarat 1.1.22,030,330,855,863,47,613,6 %
        
RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT       
Investointien tulorahoitus, %93,2 %97,3 %119,7 %81,1 %56,0 %  
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä (ed. 5 v)-256,3-192,9-61,940,7-38,3-79,0 
Lainanhoitokate1,71,81,11,31,0  
Kassan riittävyys, pv8,28,213,615,68,6  
Asukasmäärä135 780137 368138 850140 188141 4141 2260,87 %

Toimintakertomuksen tunnuslukulaskennassa on käytetty Jyväskylän asukasmääränä vuoden 2018 osalta Tilastokeskuksen ennakkotietoa ja
vuoden 2017 osalta virallista asukaslukua. Vuoden 2017 osalta tunnuslukulaskenta poikkeaa siten vuoden 2017 tilinpäätöksessä esitetystä,
jossa asukaslukuna on käytetty ennakkotietoa.

 

Kaupunkikonsernin varsinaisen toiminnan rahavirta eli tulorahoitus oli 109,2 milj. euroa ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -28,7 milj. euroa (-20,8 %). Kaupunkikonsernin investointimenot olivat 233,4 milj. euroa ja investoinnit lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna 35,8 milj. euroa (18,1 %). Investointien tulorahoitusprosentti oli 56,0 prosenttia ja se oli -25,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna. Kaupunkikonsernin toiminnan ja investointien rahavirta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -107,7 milj. euroa. 

Konsernirahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus %
= 100 x Vuosikate / Investointien omahankintameno

Investointien tulorahoitusprosentti kaupunkikonsernilla oli 56,0 prosenttia ja se pieneni edelliseen vuoteen verrattuna -25,1 prosenttiyksikköä. 

Toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä vuodelta
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on tunnusluku, jonka positiivinen (ylijäämäinen) määrä kertoo, kuinka paljon rahavirrasta jää lainaukseen, lainojen lyhennyksiin ja kassan vahvistamiseen. Negatiivinen (alijäämäinen) määrä ilmaisee sen, että menoja joudutaan kattamaan joko olemassa olevia kassavaroja vähentämällä tai ottamalla lisää lainaa. Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. 

Eliminoidusta rahoituslaskelmasta laskettu toiminnan ja investointien rahavirtojen kertymä viideltä viime vuodelta on 31.12.2018 yhteensä -38,3 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden rahavirtojen kertymä oli 40,7 miljoonaa euroa. Investointien omarahoitusosuuskertymä heikkeni -79,0 miljoonaa euroa. 

Lainahoitokate 
= (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset)

Lainanhoitokate kertoo konsernin tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun. Tulorahoitus riittää lainojen hoitoon, jos tunnusluvun arvo on 1 tai suurempi. Kun tunnusluvun arvo on alle 1, joudutaan vieraan pääoman hoitoon ottamaan lisälainaa, realisoimaan kunnan omaisuutta tai vähentämään kassavaroja. Tunnusluvun arviointiasteikko on seuraava:

  • Konsernin lainanhoitokyky on hyvä, kun lainanhoitokate on suurempi kuin 2.
  • Konsernin lainanhoitokyky on tyydyttävä, kun lainanhoitokate on 1 – 2.
  • Konsernin lainanhoitokyky on heikko, kun lainanhoitokate on pienempi kuin 1.

Kaupunkikonsernin lainanhoitokate oli 1,0 ja se heikkeni -0,3 yksikköä edelliseen vuoteen verrattuna. 

Kassan riittävyys (pv)
= 365 pv x Rahavarat 31.12. / Kassasta maksut tilikaudella

Kaupunkikonsernin maksuvalmiutta kuvataan kassan riittävyytenä päivinä. Tunnusluku osoittaa, monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa kaupunkikonsernin rahavaroilla tilikauden viimeisenä päivänä. Kaupunkikonsernin kassan riittävyys 31.12.2018 oli 8,6 päivää, joka heikkeni -7,0 päivää vuoteen 2017 verrattuna. 
 

Asiasanat: