Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

 

Konsernituloslaskelma 1.1. - 31.12.2018  1.1. - 31.12.2017
      
Toimintatuotot 570 959 100,19  555 517 904,07
Toimintakulut -1 203 046 213,84  -1 157 048 483,30
Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta 934 760,60  488 576,10
Toimintakate -631 152 353,05  -601 042 003,13
Verotulot 510 190 688,30  514 407 244,94
Valtionosuudet 266 166 867,97  263 553 768,57
Rahoitustuotot ja -kulut     
Korkotuotot719 297,44  844 172,77 
Muut rahoitustuotot1 212 209,63  431 624,15 
Korkokulut-16 011 086,66  -17 129 018,80 
Muut rahoituskulut-1 508 227,18-15 587 806,77 -2 106 267,15-17 959 489,03
Vuosikate 129 617 396,45  158 959 521,35
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelman mukaiset poistot-114 135 832,64  -118 599 847,51 
Omistuksen eliminointierot0,00  0,00 
Arvonalentumiset0,00-114 135 832,64 155 419,35-118 444 428,16
Satunnaiset erät 0,00  0,00
Tilikauden tulos 15 481 563,81  40 515 093,19
Tilinpäätössiirrot -497 864,28  137 678,47
Tilikauden verot -2 413 060,67  -4 197 738,99
Laskennalliset verot -2 174 481,28  -1 455 357,64
Vähemmistöosuudet -637 205,98  -245 607,29
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 9 758 951,60  34 754 067,74