Hyppää pääsisältöön
Kuva
TP 2018 - kansikuva, yläkaupungin yö, Tero Takalo-Eskola

Olennaiset tapahtumat tilikaudelta ja sen päättymisen jälkeen sekä arvio tulevasta kehityksestä

Tilapalvelun toimintavuosi meni toiminnallisesti ja taloudellisesti tavoitteisiin nähden hyvin. Talousarvion toimintakatetavoite ylittyi n. 0,7 milj. euroa johtuen pääosin kiinteistöjen myyntivoitoista sekä kasvaneista vuokratuotoista. Menot ylittyivät n. 0,8 milj. euroa johtuen pääosin välttämättömistä vuosikorjauksista. Poistot alittuivat n. 0,9 milj. euroa johtuen mm. rakennusten purkuhankkeisiin liittyviin kertapoistoihin varautumisesta, jotka eivät toteutuneet sekä Keljon A-talon lisäpoistojen aikataulumuutoksesta. Toiminnan tulos oli n. 1,1 milj. euroa ylijäämäinen poistojen ja rahoituskulujen jälkeen, kun talousarviotavoite oli - 0,5 milj. euroa.

Vuoden aikana myytiin kiinteistöjä ja huoneistoja 4.307 m2 kauppahinnaltaan noin 1,0 milj. euroa. Myyntivoittoja kertyi 0,8 milj. euroa. Myyntikohteet olivat keskustan ent. sosiaaliasema, Heinämäen kuntoutuskoti, As Oy Pupusopin osakehuoneisto sekä osa As Oy Koskentörmän osakehuoneistosta. Lisäksi maankäyttöyksikköön siirrettiin tonttituotannossa edelleen kehitettäväksi mm. Leppälahden leirikeskuksen rakennuksia, Sallaajärven rakennuksia sekä Vaajakosken vanha terveystalo. Myyntivoittoja kertyi 0,8 milj. euroa.

Toimintavuonna laadittiin varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys sekä käynnistettiin perusopetuksen palveluverkkoselvitys. Jatkossa näiden lakisääteiseen järjestämisvastuuseen perustuvien palveluiden palveluverkkoa tarkastellaan kapasiteetin ja käytettävyyden hallinnan kannalta vuosittain. Tehdyt palveluverkkoselvitykset toimivat talousarvion investointiohjelman perustana.

Merkittävimpiä investointihankkeita ovat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Museon peruskorjaus.

Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennusosa valmistui kesäkuussa ja Pohjanlammen koulun peruskorjaus käynnistyi kesällä. Kangasvuoren päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin marraskuussa 2017 ja kohde valmistuu kesällä 2019. Savulahden päiväkotikoulun rakentaminen aloitettiin toukokuussa ja se valmistuu syyslukukaudeksi 2019. Keski-Suomen museon peruskorjaus aloitettiin lokakuussa 2017 ja se valmistuu kesäkuussa 2019. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle investointiavustusta 2,0 milj. euroa. Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelma hyväksyttiin elokuussa. Kortepohjan päiväkotikoulun hankesuunnittelu käynnistettiin. Kortepohjan päioväkotikoulun hankesuunnittelun yhteydessä tutkitaan puurakentamisen vaihtoehto.

Kaupungin energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaiset säästötavoitteet energiankulutuksen vähentämiseksi saavutettiin. Energiatehokkuutta parannettiin rakennusten teknisiä laitteita uusimalla mm. Halssilan ja Jokelan kouluilla, kaupungin pääkirjastolla sekä viidessä eri päiväkodissa. 

Tulevina vuosina Tilapalvelun toiminnan volyymiä ja painopisteitä ohjaavat muun muassa mahdollinen maakunta- ja soteuudistus, Hippos 2020-hankkeen eteneminen sekä kulttuuritiloihin kohdistuvat investointitarpeet. Kaupungin omasta käytöstä vapautuu runsaasti tiloja, joiden kehittäminen edelleen ja taseen nopea kierrätys korostuu talouden hallitsemiseksi.

Valtuustoon nähden sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

1.    Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankkeessa pilotoidaan käyttäjiä osallistavaa suunnittelun työkalua.

       Hankkeessa pilotoitiin käyttäjiä osallistavaa 3D-visualisointityökalua.


2.    Saavutetaan energiatehokkuussopimuksen mukainen 842 Mwh:n vuotuinen säästötavoite konaisenergian kulutuksessa.

       Vuoden 2018 energiansäästötoimenpiteiden toteutuman on arvioitu olevan noin 1.150 MWh, joten tavoite toteutunee. 
       KETS-sopimuksen mukainen lopullinen säästö on selvillä huhtikuussa 2019.


3.    Käyttäjien tyytyväisyys kiinteistö- ja tilapalveluihin on 3,7 pistettä.

       Kokonaistyytyväisyys vuonna 2018 oli 3,59 pistettä (vuonna 2017 3,64 pistettä).


4.    Sote-kiinteistöjen salkutus tarkennetaan ja myytävyys selvitetään, kun sote-lainsäädäntö valmistuu.

       Sote-lainsäädäntö ei valmistunut vuonna 2018.


 

Tilapalvelu-liikelaitoksen talousarvion toteutumisvertailu

 

1 000 euroa TA 2018MuutoksetTA/M 2018ToteumaPoikkeama
       
TULOSLASKELMA      
Toimintatulot 93 220,00,093 220,094 757,01 537,0
Toimintamenot -57 685,00,7-57 684,3-58 519,1-834,8
Toimintakate 35 535,00,735 535,736 237,9702,2
Rahoitustuotot ja -kulut      
Muut rahoitustuotot 0,00,00,02,62,6
Muut rahoituskulut -12 500,00,0-12 500,0-12 500,6-0,6
Vuosikate 23 035,00,723 035,723 739,9704,2
Poistot -23 535,00,0-23 535,0-22 632,4902,6
Satunnaiset tuotot 0,00,00,00,00,0
Tilikauden tulos -500,00,7-499,31 107,51 606,8
Tilikauden ylijäämä/alijäämä (sitova)-500,00,7-499,31 107,51 606,8
       
RAHOITUSLASKELMA      
Toiminnan rahavirta 23 035,00,723 035,723 135,299,5
Investointien rahavirta 32 797,06 743,039 540,031 590,6-7 949,4
Rahoituksen rahavirta 9 262,00,09 262,08 455,4-806,6
Rahavarojen muutos -500,0-6 742,3-7 242,30,07 242,3
       

   Tilapalvelun vuosi 2018 oli taloudellisesti onnistunut. Saavutimme kaikki meille asetetut taloudelliset tavoitteet.

Tilapalvelun liikevaihto vuonna 2018 oli 94,2 milj. euroa, minkä lisäksi kirjattiin myyntivoittoja 0,6 milj. euroa (netto).

Toimintamenot olivat 58,5 milj. euroa, josta suurin erä oli asiakaspalveluiden ostot 26,5 milj. euroa. Tästä valtaosa eli 23,0 milj. euroa käytettiin siivouspalveluihin, kiinteistöjen hoitopalveluihin, kunnossapitoon sekä piha-alueiden hoitoon. Energiakustannukset olivat 9,2 milj. euroa ja ulkoiset vuokrakustannukset ja osaketilojen vastikevuokrat 17,9 milj. euroa.

Toimintakatetavoite ylitettiin 0,7 milj. euroa. Omistajalle maksettava korvaus oli 12,5 milj. euroa, joka on 3,32 % peruspääomasta. Poistoja kirjattiin yhteensä 22,6 milj. euroa, joka alitti talousarviotavoitteen 0,9 milj. eurolla. Toiminnan kokonaistulos oli 1,1 milj. euroa ylijäämäinen talousarviotavoitteen ollessa 0,5 milj. euroa negatiivinen.

Talonrakennusinvestointeihin käytettiin toimintavuoden aikana 33,9 milj. euroa. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Kuokkalan yhtenäiskoulun laajennus ja peruskorjaus, Kangasvuoren ja Savulahden uudet päiväkotikoulut, Korpilahden uusi päiväkoti sekä Keski-Suomen Museon peruskorjaus.
 

     Talonrakennusinvestointien toteutuminen

    

1 000 euroaAlkuperäinenTalousarvio-TalosarvioToteutumaPoikkema
 talousarviomuutoksetmuutosten   
   jälkeen  
      
Talonrakennusinvestoinnit     
Tulot-1 000,00,0-1 000,0-1 351,8351,8
Menot (sitova)33 797,06 743,040 540,033 882,3-6 657,7
Netto32 797,06 743,039 540,032 530,5-7 009,5
      
TALONRAKENNUSINVESTOINNIT 2018
     
 TA 2018TA/M 2018TP 2018Ero
     
Kangasvuoren päiväkotikoulu, uudisrakennus6 4118 8307 3091 521
Keski-Suomen museon peruskorjaus5 2966 9235 8081 115
Kuokkalan yhtenäiskoulu8 0808 3506 4371 913
Savulahden päiväkotikoulu, uudisrakennus5 0005 0345 037-3
Sisäilmakorjaukset2 0002 0001 9982
Korpilahden päiväkoti, uudisrakennus 1 7561 801-45
Tekniset ja toiminnalliset korjaus- ja muutostyöt1 5001 7771 553224
Keljonkankaan yhtenäiskoulu, uudisrakennus1 5001 5395011 038
Rakentajantalon muutostyöt1 5001 5003071 193
Voionmaan koulun osto860860861-1
Koulujen toiminnalliset muutokset5008211 053-232
Palokan TA:n 1. krs muutostyöt60060055050
Tikkakosken koulun ruokasalin lattian korjaus500500212288
Kuokkalan koulun väistötila  397-397
Vesangan koulun laajennus505058-8
Yhteensä33 79740 54033 8826 658
Kaupungin merkittävimmät vuokrahankkeet 2014 alkaen, Investointiarviot* 
          
KohdeVuokranantajaVuokra-aika1 000 €201120142015201620172018
Huhtasuon koulukeskus, elinkaarihankeKoy Huhtasuon kk2013…35 500 11 3086 380   
Huhtasuon hoivakoti**JVA2016-203111 040  7 0404 000  
Kynnystien palvelukoti ja vuokra-asunnot**JVA2016-20413 500  2 0001 500  
Lahjaharjuntien palvelukoti**JVA2016-20412 600  1 4001 200  
Keh.vammaisten palvelukoti, Ahokoti**JVA2017-20421 700   1 500200 
Kankaan vanhusten hoivakoti**JVA2018-20487 500   1 5004 5001 500
Vaajakosken terveysasema ja palveluas.**JVA2019-204811 700    5 5006 200
Mankolan yhtenäiskoulun laaj. ja muutostyötEF2019-20386 900     2 000
Yhteensä  80 440011 30816 8209 70010 2009 700
 * Investointiarviot ovat viitteellisiä, eikä kaikissa vuokrahankkeissa käsitellä tarkkaa investointiarvoa lainkaan.  
 ** Palvelutaloissa asukkaat maksavat huoneistoistaan vuokraa.       
          
Tilapalvelu-liikelaitoksen tuloslaskelma
  
   1.1.-31.12.2018  1.1.-31.12.2017
       
Liikevaihto 94 152 298,94  93 395 085,17
Liiketoiminnan muut tuotot 604 740,26  1 377 042,10
Materiaalit ja palvelut     
Aineet, tarvikkeet ja tavarat     
Ostot tilikauden aikana-9 240 292,28  -9 101 026,38 
Palvelujen ostot-26 504 116,49-35 744 408,77 -26 640 868,03-35 741 894,41
Henkilöstökulut     
Palkat ja palkkiot-1 193 865,70  -1 183 210,52 
Henkilösivukulut     
Eläkekulut-255 627,90  -254 859,90 
Muut henkilösivukulut-49 309,81-1 498 803,41 -55 608,01-1 493 678,43
Poistot ja arvonalentumiset     
Suunnitelmanmukaiset poistot-22 352 454,58  -24 054 015,22 
Muut lisäpoistot-279 959,22-22 632 413,80 0,00-24 054 015,22
Vuokrakulut -21 020 592,52  -21 398 108,90
Liiketoiminnan muut kulut -255 326,47  -245 891,77
Liikeylijäämä (-alijäämä) 13 605 494,23  11 838 538,54
Rahoitustuotot ja -kulut     
Muut rahoitustuotot2 591,01  1 836,15 
Korvaus peruspääomasta-12 500 000,04  -12 300 000,00 
Muut rahoituskulut-572,33-12 497 981,36 -1 181,16-12 299 345,01
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä 1 107 512,87  -460 806,47
Satunnaiset tuotot ja kulut     
Satunnaiset tuotot 0,00  0,00
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia 1 107 512,87  -460 806,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 107 512,87  -460 806,47
       
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Sijoitetun pääoman tuotto, % 3,58 %  3,13 %
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % 3,58 %  3,13 %
Voitto, % 1,18 %  -0,49 %
       
Tilapalvelu-liikelaitoksen rahoituslaskelma
  
  1.1.-31.12.2018 1.1.-31.12.2017
Toiminnan rahavirta   
Liikeylijäämä (-alijäämä)13 605 494,23 11 838 538,54
Poistot ja arvonalentumiset22 632 413,80 24 054 015,22
Rahoitustuotot ja -kulut-12 497 981,36 -12 299 345,01
Satunnaiset tuotot0,00 0,00
Tulorahoituksen korjauserät-604 740,26 -1 377 042,10
  23 135 186,41 22 216 166,65
Investointien rahavirta   
Investointimenot-33 882 258,35 -21 385 133,57
Rahoitusosuudet investointimenoihin1 351 780,00 1 100 000,00
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot939 860,63 5 335 454,14
  -31 590 617,72 -14 949 679,43
Toiminnan ja investointien rahavirta-8 455 431,31 7 266 487,22
     
Rahoituksen rahavirta   
Antolainauksen muutokset   
Antolainasaamisten lisäykset kunnalle   
Antolainasaamisten lisäykset muilta0,00 0,00
Antolainasaamisten vähennykset kunnalta   
Antolainasaamisten vähennykset muilta   
     
Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta   
Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta   
Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle   
Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta   
Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta   
Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta   
Oman pääoman muutokset0,00 0,00
Muut maksuvalmiuden muutokset   
Vaihto-omaisuuden muutos   
Saamisten muutos kunnalta8 359 932,40 -6 290 255,94
Saamisten muutos muilta-551 664,18 389 851,78
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset87 599,38 86 488,42
Korottomien velkojen muutokset kunnalta559 563,71 -1 452 571,48
Rahoituksen rahavirta8 455 431,31 -7 266 487,22
     
Rahavarojen muutos0,00 0,00
     
Rahavarojen muutos   
Rahavarat 31.12.0,00 0,00
Rahavarat 1.1.0,00 0,00
  0,00 0,00
Rahoituslaskelman tunnusluvut   
Investointien tulorahoitus, %73 % 116 %
Toiminnan ja investointien rahavirta, 5 v, 1 000 euroa32 935,7 66 199,4
     
Tilapalvelu-liikelaitoksen tase
   31.12.2018  31.12.2017
VASTAAVAA      
PYSYVÄT VASTAAVAT      
Aineettomat hyödykkeet      
Muut pitkävaikutteiset menot  3 958 657,03  4 592 550,64
       
Aineelliset hyödykkeet      
Rakennukset 286 995 862,31  285 691 452,08 
Kiinteät rakenteet ja laitteet 70 158,44  86 726,01 
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat24 577 282,92311 643 303,67 15 497 538,61301 275 716,70
       
Sijoitukset      
Osakkeet ja osuudet 11 856 458,15  12 027 207,33 
Muut saamiset 131 029,9011 987 488,05 207 334,9012 234 542,23
       
VAIHTUVAT VASTAAVAT      
Saamiset      
Pitkäaikaiset saamiset      
Muut saamiset  0,00  0,00
Lyhytaikaiset saamiset      
Myyntisaamiset 40 941,83  74 117,21 
Muut saamiset 110 502 623,11  107 523 368,81 
Siirtosaamiset 621 448,40111 165 013,34 49 518,10107 647 004,12
       
       
VASTAAVAA YHTEENSÄ  438 754 462,09  425 749 813,69
       
VASTATTAVAA      
OMA PÄÄOMA      
Peruspääoma  377 699 876,45  377 699 876,45
Edellisten tilikausien alijäämä  838 267,22  1 299 073,69
Tilikauden ylijäämä  1 107 512,87  -460 806,47
       
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT      
Huhtasuon elinkaarihankkeen korjausrahasto  353 154,93  265 555,55
       
VIERAS PÄÄOMA      
Pitkäaikainen      
Lainat kunnilta ja kuntayhtymiltä 52 175 151,07  40 925 178,63 
Muut velat/Liittymismaksut ja muut velat 17 853,1052 193 004,17 19 099,1040 944 277,73
       
Lyhytaikainen      
Ostovelat 5 824 993,81  4 823 888,39 
Muut velat 29 749,18  25 622,73 
Siirtovelat 707 903,466 562 646,45 1 152 325,626 001 836,74
       
       
VASTATTAVAA YHTEENSÄ  438 754 462,09  425 749 813,69
       
Taseen tunnusluvut      
Omavaraisuusaste, %  86,7 %  88,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %  61,3 %  49,5 %
Velat ja vastuut, % käyttötuloista  71,6 %  57,2 %
Kertynyt ylijäämä (alijäämä), 1 000 euroa  1 945,8  838,3

  Esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Liikelaitoksen johtokunta esittää, että tilikauden ylijäämä, + 1 107 512,87 euroa, siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien yli/alijäämään. Kumulatiivinen ylijäämä siirron jälkeen on 
1 945 780,09 euroa.