Hyppää pääsisältöön
Kuva
Moninaisia ihmisiä
Kotoutumisen edistäminen on mukaan ottamista, esimerkkinä olemista, mahdollistamista, osallistamista, kuulemista ja kuuntelemista.
Kuva
Moninaisia ihmisiä

Mielestäni kotoutumisen edistäminen on mukaan ottamista, esimerkkinä olemista, mahdollistamista, osallistamista, kuulemista ja kuuntelemista. Tärkeintä kotoutumisen edistämisessä on se, että tulija saa elämästä kiinni uudessa toimintaympäristössä ja saa tehdä niitä asioita, jotka hän itse kokee itselleen merkityksellisiksi ja tärkeiksi. 

Kotoutumisen edistäminen toteutuu sektorit ylittävällä yhteistyöllä ja ihmisenä ihmiselle olemisella. Ihminen ei kotoudu viranomaistahoihin, kuten Kelaan, Migriin tai TE-palveluihin vaan ihminen kotoutuu porukoihin, yhteisöihin ja yhteiskuntaan. Meidän tulee varmistaa se, että tulijoille annetaan mahdollisuus olla osa porukkaa, osa yhteisöjä ja osa yhteiskuntaa. Erityisesti alkuvaiheessa kaikki on outoa ja ihmeellistä ja siksi alkuvaiheen ohjauksella on erityisen suuri merkitys hyvän kotoutumisen mahdollistamiselle. 

Kuva
Jenni Koivumäki, koordinaattori

Juuret Etelä-Pohjanmaalla

Olen eteläpohjalainen maailmankansalainen, joka innostuu helposti ja saa paljon aikaan. Tykkään siitä, että elämässäni on paljon meneillään ja siksi ajaudunkin usein niihin tilanteisiin, että minulla on monta rautaa tulessa.  

Olen FM kulttuurihistorian oppiaineesta ja opettajanpätevyys löytyy kulttuuri- ja yhteiskunnallisten aineiden opettamiseen (historia/yhteiskuntaoppi/uskonto/S2).  Muutama vuosi sitten sain valmiiksi sosionomin opinnot ja parhaillaan teen sosiaalialan johtamisen ja kehittämisen (YAMK) opintoja JAMK:ssa. Opinnäytetyön aiheenani on “Pakolaistaustaisten työntekijöiden monikielisyys sosiaali- ja terveysalan mahdollisuutena ja haasteena nyt ja tulevaisuudessa”. 

Olen mukana kansainvälisessä Zonta International-järjestössä, joka edistää naisten ja tyttöjen asemaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Tällä hetkellä toimin Zonta Piiri20:n piirisihteerinä. Olen tehnyt pari vapaaehtoistyökeikkaa Afrikkaan Opettajat ilman rajoja-järjestön kautta ja haaveilen, että pääsisin taas jonakin päivänä tekemään tällaisen vapaaehtoiskeikan. 
 
Maahanmuuttaneiden osaamiskeskuksessa teen työtä koordinaattori-tiedottajana . Käytännössä tämä tarkoittaa erilaisissa verkostoissa työskentelyä ja monenlaisten maahanmuuttaneiden asioiden edistämistä Jyväskylässä. Työtehtäviini kuuluu mm. kotoutumisen edistämisohjelmatyössä mukana oleminen, kumppanuuspöydän luominen ja kansainvälisen viestinnän kehittämisryhmässä toimiminen.  

- kirjoittaja: Jenni Koivumäki, koordinaattori/tiedottaja, Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus