Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kaksi naista keskustelevat sohvalla vastatusten. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö

Kunnan työllistämisvelvoite on lakisääteinen palvelu, jossa kunnan on tarjottava 57 vuotta täyttäneille työttömille palkkatuettua työtä työttömyyspäivärahan päättyessä enimmäismaksuajan täytyttyä, mikäli muut työllistymistä edistävät palvelut eivät ole hänelle tarkoituksenmukaisia.

TE-toimiston asiantuntija tai Kuntakokeilun omavalmentaja tiedustelee työllistämisvelvoitteen piiriin kuuluvalta henkilöltä hänen halukkuuttaan osallistua työllistymistä edistävään kuntoutukseen, koulutukseen tai palveluun – tai haluaako käyttää oikeutensa työllistämisvelvoitteeseen.

Työllistymistä edistävän palvelun, kuntoutuksen tai koulutuksen täytyy alkaa ennen työttömyyspäivärahan päättymistä. Työllistämisvelvoitteinen työsuhde voi alkaa vasta, kun työttömyyspäivärahan enimmäisaika on tullut täyteen.

Jos työnhakija valitsee kunnan työllistämisvelvoitteen, työllisyyspalveluiden työntekijä on puhelimitse yhteydessä häneen ja kutsuu hänet haastatteluun. Velvoitteen nojalla tehtävän työn on oltava työssäoloehdon täyttävää kokoaikaista työtä ja sen kesto on enintään 26 viikkoa. Velvoitetyön kestossa huomioidaan aikaisempi työssäoloehdon kertymä, ja se lyhentää velvoitetyön kestoa.
 

Alasivu

Jyväskylän kaupungin työllistämisvelvoite yhteyshenkilöt

Outi Räsänen
Työllisyyssihteeri: velvoitetyöllistäminen
p. 0505188401
outi.rasanen(at)jyvaskyla.fi

Juha Matilainen
juha.matilainen (at) jyvaskyla.fi
p. 040 485 5840

Asiasanat:  
velvoitetyöllistäminen