Hyppää pääsisältöön
Kuva
Ryhmä työskentelee ison pöydän ympärillä. Kuva Tero Takalo-Eskola
Pääsisältö


Työvoimakoulutus on TE-palveluiden hankkimaa koulutusta, joka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä koulutusta järjestävien oppilaitosten kanssa. Työvoimakoulutukset suunnataan aloille, joilla on suurin tarve työntekijöistä ja koulutusten tavoitteena on parantaa työnhakijan ammattitaitoa, mahdollisuuksia saada työtä tai säilyttää työpaikka tai parantaa valmiuksia toimia yrittäjänä. Kuntakokeilun asiakkaana saat ohjausta työvoimakoulutuksiin hakeutumisessa oman kotikuntasi omavalmentajalta. TE-toimisto hoitaa työvoimakoulutusten haastattelut ja opiskelijavalinnat. 

Työvoimakoulutuksiin valitaan ensisijaisesti työttömiä tai henkilöitä, joiden työt ovat loppumassa. Voit kuitenkin hakea ja tulla valituksi, vaikka olisit työssä tai yrittäjä, jos koulutuksen voidaan todeta edistävän työllistymistäsi nykyisessä työssäsi tai tukevan alan vaihtoa. Koska työvoimakoulutukset ovat aikuiskoulutusta, ne on suunnattu ensisijaisesti yli 20-vuotiaille, jotka ovat suorittaneet oppivelvollisuutensa. Osa koulutuksista on myös suunniteltu etukäteen rajatuille kohderyhmille, kuten pitkään työttömänä olleille, maahanmuuttajille tai tietylle ikäryhmälle. 
 
Työvoimakoulutuksen aikana saat samaa työttömyysturvaa kuin työttömänä. Jos olet kuntakokeilun asiakkaana sopinut työvoimakoulutuksesta omavalmentajasi kanssa työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa, voit saada työttömyysturvan korotettuna. Korotusosan maksamisesta päättää työttömyysturvan maksaja eli Kela tai työttömyyskassa. Lisäksi voit saada osallistumispäiviltä kulukorvausta. 
 
Työvoimakoulutus on maksutonta koulutusta osallistumis- ja tutkintomaksujen osalta, mutta työvoimakoulutuksiin voi sisältyä muita omakustanteisia maksuja. Esimerkiksi kuljetusalan koulutuksissa mahdollinen ajokortin suorittaminen on omakustanteinen. Lue lisää työvoimakoulutuksista Työmarkkinatorilta.

Minkälaisia työvoimakoulutuksia on tarjolla?

 Työvoimakoulutuksiin kuuluvat: 

  • ammatillinen työvoimakoulutus 
  • yhteishankintakoulutukset (Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutus) 
  • F.E.C -koulutukset (Further Educated with Companies) 
  • yrittäjäkoulutukset 
  • kotoutumiskoulutus 
  • kortti- ja lupatyyppiset koulutukset (esimerkiksi työturvallisuuskortti, tulityökortti, hygieniapassi) 

Ammatillinen työvoimakoulutus on pääosin tutkintotavoitteista. Siinä voi suorittaa perus-, ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai tutkinnon osan tai sen osia. Lisäksi tarjolla on jatko- ja täydennyskoulutusta. 

Yhteishankintakoulutuksiin kuuluvat Rekry-, Täsmä- ja MuutosKoulutukset, jotka toteutetaan TE-palveluiden ja työnantajien yhteistyönä silloin, kun henkilöstön osaaminen kaipaa kehittämistä. RekryKoulutuksen kautta on mahdollista saada uutta osaavaa työvoimaa, TäsmäKoulutus on tarkoitettu työssä olevan henkilöstön kouluttamiseen ja MuutosKoulutus antaa tukea irtisanotuille.

F.E.C. (Further Educated with Companies) -koulutukset tähtäävät nopeaan työllistämiseen yhdistämällä työtä etsivän työnhakijan ja osaavaa työvoimaa tarvitsevan työnantajan. F.E.C-koulutukset on suunnattu pääasiassa korkeasti koulutetuille tai asiantuntijatehtävissä olleille työttömille ja työttömyysuhan alaisille henkilöille. Koulutuksessa työssäoppiminen ja käytännön työskentely on keskeisessä roolissa tietopuolisen opetuksen lisäksi.  

Yrittäjäkoulutukset tähtäävät yrityksen perustamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen. Koulutuksessa voit kehittää yritysideaasi ja saat tukea liiketoimintasuunnitelman laatimiseen. Lisäksi yrittäjäkoulutus voi tähdätä yrittäjyyden ammattitutkinnon tai sen osan suorittamiseen. 

Kotoutumiskoulutuksessa opiskellaan suomea ja tutustutaan suomalaiseen yhteiskuntaan sekä työelämään. Ennen kotoutumiskoulutuksen aloittamista ohjataan ensin alkukartoitukseen, jossa tehdään suomen kielen lähtötasoarviointi. Kotoutumiskoulutus on tarkoitettu pääasiassa asiakkaille, joilla on oikeus kotoutumissuunnitelmaan. 

TE-live: Lisätietoa työvoimakoulutuksista

TE-live on valtakunnallinen palvelu, jonka kautta on mahdollista seurata verkossa livelähetyksiä sekä katsoa jälkikäteen lähetyksistä tehtävät tallenteet. Palveluun ei tarvitse rekisteröityä, ja se on käytettävissä kaikille. 
 

Haitari

Miten haen työvoimakoulutukseen?

Katso haussa olevat työvoimakoulutukset Keski-Suomessa.

Koulutusneuvonta

TE-palveluiden valtakunnallisesta koulutusneuvonnasta saat arkisin tietoa ja apua ammatteihin sekä koulutuksiin liittyvissä asioissa.
Voit jättää koulutusneuvojalle myös takaisinsoittopyynnön.

Jyväskylän kaupungin omavalmentajaasi saat yhteyttä jättämällä yhteydenottopyynnön Oma asioinnissa.

Täytä hakemus työvoimakoulutukseen -lomake, jos et voi käyttää Oma asiointia verkossa.