Hyppää pääsisältöön
Kuva
Karstulan kirkonkylän raittia 1895-1915. Kuva G.A.Stoore, Keski-Suomen museo

 

Keski-Suomen museo on alueellinen vastuumuseo yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Pääosa maakunnan kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaisasioista hoidetaan Keski-Suomen museossa.

Keski-Suomen museon viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot esimerkiksi kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita tai kohteita, suojeltuja rakennuksia ja muinaisjäännöksiä koskevat lausunnot tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta.

Museo tekee maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten, rakennus- ja maankäyttöhankkeitten johdosta.

Keski-Suomen museo on siirtynyt vuoden 2021 alusta lukien käyttämään kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa Jyväskylän kaupungin asianhallintajärjestelmää. Keski-Suomen museolle osoitettavat lausuntopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo[at]jyvaskyla.fi. Lausuntopyyntöön merkintä Keski-Suomen museo.

Huom: Keski-Suomen museon kulttuuriympäristön viranomaistoiminta on kesätauolla 25.6. – 8.8.2021 välisen ajan. 
Keski-Suomen museolle 24.6.2021 mennessä osoitetut lausuntopyynnöt (kirjaamo[at]jyvaskyla.fi) pyritään käsittelemään heinäkuun alkuun mennessä, mikäli lausuntoaika päättyy ennen kesätauon loppumista.
Kulttuuriympäristön viranomaistoiminta jatkuu normaalisti 9.8.2021 alkaen ja käsittelemme kesätauon aikana tulleet lausuntopyynnöt saapumisjärjestyksessä.