Viranomaistyö

 

Keski-Suomen museo on alueellinen vastuumuseo yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Pääosa maakunnan kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaisasioista hoidetaan Keski-Suomen museossa.

Keski-Suomen museon viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot esimerkiksi kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita tai kohteita, suojeltuja rakennuksia ja muinaisjäännöksiä koskevat lausunnot tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta.

Museo tekee maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten, rakennus- ja maankäyttöhankkeitten johdosta.

Vuoden 2021 alusta lukien Keski-Suomen museo siirtyy käyttämään kulttuuriympäristön viranomaistoiminnassa Jyväskylän kaupungin asianhallintajärjestelmää. 1.1.2021 alkaen Keski-Suomen museolle osoitettavat lausuntopyynnöt tulee lähettää osoitteeseen kirjaamo[a]jyvaskyla.fi. Lausuntopyyntöön merkintä Keski-Suomen museo.