Viranomaistyö

Keski-Suomen museolla on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Pääosa maakunnan kulttuuriympäristöön liittyvistä viranomaisasioista hoidetaan Keski-Suomen museossa.

Keski-Suomen museon viranomaistehtäviin kuuluvat lausunnot esimerkiksi kuntien kaavoista ja maankäyttöhankkeista, rakennus- ja purkamisluvista sekä muista kulttuuriympäristöön kohdistuvista toimenpiteistä.

Kulttuurihistoriallisesti merkittäviä alueita tai kohteita, suojeltuja rakennuksia sekä muinaisjäännöksiä koskevat lausunnot tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta.

Museo tekee maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten, rakennus- ja maankäyttöhankkeitten johdosta.

Lausunto- ja katselmuspyynnöt: keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi

 

Sivun taustakuva: Karstulan kirkonkylän raittia. Kuva G.A.Stoore, Keski-Suomen museo.