Lausunnot

Keski-Suomen museo toimii alueellisena vastuumuseona yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa museotoiminnan edistämisestä alueella sekä kulttuuriympäristötehtävästä

Keski-Suomen museo julkaisee vuoden 2019 alusta annetut lausunnot. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.