Lausunnot

Keski-Suomen museo julkaisee vuoden 2019 alusta annetut lausunnot. Yksityisiä hankkeita koskevia lausuntoja ei julkaista.