Hyppää pääsisältöön
Kuva
Yläkaupungin yö Jyväskylässä. Kuva: Pirjo Sojakka / Keski-Suomen museo. Kuva Keski-Suomen museo (KeMu)
Pääsisältö

Yhteystiedot

Tallennus ja dokumentointi, Maakunnallinen museotyö

Keski-Suomen museo
Vapaudenkatu 28 (1 krs)
PL 634 40101 Jyväskylä
Puhelin 050 562 3027, 050 592 4514
[email protected]

Hankkeen tausta

Nykyajan dokumentointi -verkkosivusto on Keski-Suomen museon tuottama ohjeistus nykyajan ilmiöiden tallentamiseen.

Sivusto tuotettiin osana Keski-Suomen museon maakunnallisen nykydokumentoinnin pilottihanketta, jossa yhteistyökumppanina on ollut konginkankaalainen Kotiseutukerho Kömin Kilta ry. Hankkeeseen on myönnetty Museoviraston innovatiivinen avustus vuonna 2014.

Sivuston suunnittelussa on hyödynnetty myös Jyväskylän yliopiston museologian oppiaineen Tallennus ja dokumentointi -kurssin oppimateriaaleja ja opiskelijoille tehtyä palautekyselyä.

Tekijänoikeudet ja aineiston käyttö

Tekijänoikeudet sivuston aineistoon omistavat Keski-Suomen museo ja aineiston tuottajat. Sivuston aineistoa ei saa kopioida tai julkaista ilman Keski-Suomen museon lupaa.
Sivustoon viitatessa käytetään URL-osoitetta ja viittauspäivämäärää.

Työryhmä

Sisältö

Keski-Suomen museo, Jyväskylä
Helin, Pekka
Mäkinen, Virpi
Rajaniemi, Marja-Liisa
Sojakka, Pirjo
Tarnanen, Sanna

Yhteistyössä

Jyväskylän yliopisto, Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, museologian oppiaine

Malmisalo-Lensu, Anne-Maija
Mäkinen, Minna
Vilkuna, Janne

Konginkankaan Kotiseutukerho Kömin Kilta ry, Konginkangas

Korjonen, Reetta
Ruuska, Satu
Rytkönen, Veli
Simonaho, Helena

Salmutex Oy, Konginkangas

Salmu, Pasi ja Pirkko
Salmu, Hilkka ja Viljo
Salmutexin työntekijät

Rahoitus

Museovirasto, avustukset innovatiivisiin hankkeisiin 2014
Keski-Suomen museo, Jyväskylä

Lähteet

Aineistohankinnan menetelmät, Koppa, Jyväskylän yliopisto, https://koppa.jyu.fi/avoimet/hum/menetelmapolkuja/menetelmapolku/aineistonhankintamenetelmat (28.10.2014)

Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena (toim.), 2005. Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos-toimite 11. Helsinki.

Kotilainen, Eija-Maija, 1997. Esineet, museot ja kenttätyö. Kaukaa haettua. Kirjoituksia antropologisesta kenttätyöstä. Toim. Viljanen, Anna Maria, Lahti Minna. Suomen antropologinen seura. Vammala.

Leimu, Pekka, 2005. Kyselyt. Polkuja etnologian menetelmiin. Ethnos-toimite 11. Toim. Korkiakangas, Pirjo, Olsson, Pia, Ruotsala, Helena. Helsinki.

Malmisalo-Lensu, Anne-Maija, 2008, 2012–2013. Museologian opintojen tallennusharjoitus-ohjeet. Taiteiden ja kulttuurin tutkimuksen laitos, Jyväskylän yliopisto.

Museoiden luettelointiohje, http://www.luettelointiohje.fi/ (30.10.2014)

Perinteentutkimuksen terminologia, 1998. Helsingin yliopiston kulttuurien tutkimuksen laitos. Folkloristiikka.

Suojanen, Päivikki – Saressalo, Lassi (toim.), 1982. Kulttuurin kenttätutkimus. Kulttuuri ja kieli 1. Tampereen yliopiston kansanperinteen laitoksen julkaisu 9. Tampere.

Tiedostoformaatit ja ohjelmistot. Tutkimusaineistojen tiedonhallinnan käsikirja [verkkojulkaisu]. Tampere: Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [ylläpitäjä ja tuottaja]. http://www.fsd.uta.fi/tiedonhallinta/osa4.html (18.11.2014)

Valli, Raine, 2007. Kyselylomaketutkimus. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistokeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. 2. korjattu ja täydennetty painos. Toim. Aaltola, Juhani, Valli, Raine. Jyväskylä.