Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen museo ja käsityöläiskodit vuonna 1961. Kuva Kauko Kippo

Keski-Suomen museo toimii alueellisena vastuumuseona yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa museotoiminnan edistämisestä alueella sekä kulttuuriympäristötehtävästä.

Keski-Suomen museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Näin ollen maakunnan alueidenkäyttöön ja arkeologisen kulttuuriperinnön hoitoon liittyvät viranomaisasiat hoidetaan Keski-Suomen museossa. Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa, kaavojen kehittämiskeskusteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Asiantuntijalausunnot ja ohjeet

Keski-Suomen museon antaa neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse arkeologisen kulttuuriympäristön säilyttämisessä, hoidossa ja kaavahankkeissa. 

Puhelinneuvonnan lisäksi arkeologian asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta. Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille, suunnittelijoille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista ja muista maankäyttöä koskevista suunnitelmista, joissa käsitellään arkeologista kulttuuriperintöä, kuten kiinteitä muinaisjäännöksiä ja niiden lähiympäristöä. 

Lausunto- ja ohjeistuspyynnöt: kirjaamo[a]jyvaskyla.fi. Lausuntopyyntöön merkintä Keski-Suomen museo.

Asiantuntijapalvelut

Museo tekee yksityisille virkatyönä maastotarkastuksia ja katselmuksia muinaisjäännösilmoitusten ja maankäyttöhankkeitten johdosta. Museo antaa neuvoja ja ohjeita asianmukaisista menettelyistä silloin, kun muinaisjäännösalueelle tai sen läheisyyteen on suunnitteilla kaavoitusta, vesihuolto- tai tietöitä, metsänhoitoa tai mitä tahansa muuta maankäyttöä. 

Miikka Kumpulainen
amanuenssi, arkeologia
050 401 6351
miikka.kumpulainen[at]jyvaskyla.fi

Ilmoita muinaisjäännöksestä

Jos olet havainnut mahdollisen muinaisjäännöksen tai löytänyt erikoisen vanhan esineen maasta jossakin Keski-Suomen kunnassa, ilmoitathan siitä Keski-Suomen museoon. 

Tässä vinkkejä ennen yhteydenottoa:

  1. Ota kuva esine- tai rakennelmalöydöstä!
  2. Karttaluonnos esineen tai rakennelman löytöpaikasta esim: https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/ palvelun kautta auttaa paljon
  3. Jätä kohde rauhassa odottamaan arkeologin käyntiä 
  4. Mukavaa olisi, jos voisit tulla mukaan opastamaan häntä paikalle 
  5. Voit toimia edellä mainitulla tavalla myös vedenalaisen löydön suhteen 
  6. Muistathan vielä, että kiinteät muinaisjäännökset ovat rauhoitettuja muinaismuistolailla 295/1963, joten ethän kaiva löytöpaikkaa enempää

Miikka Kumpulainen
amanuenssi, arkeologia
050 401 6351
miikka.kumpulainen[at]jyvaskyla.fi

Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.

Muinaisjäännösten hoidon avustukset

Muinaisjäännösten hoidon avustusten myöntäminen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana. 

Lisätietoja arkeologisten kohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta.

https://www.museovirasto.fi/fi/avustukset/muinaisjaannosalueet