Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viitaniemen kerrostaloja 1960-luvulla. Kuva: Albin Aaltonen. Kuva Albin Aaltonen
Pääsisältö

Keski-Suomen museosta saat tietoa Keski-Suomen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Rakennustutkimuskokoelmat sekä KeMun erilaiset asiantuntijapalvelut ovat kaikkien käytettävissä. 

Asiantuntijapalvelut

Etsitkö tietoa talosi historiasta vai asutko suojelukohteessa? Ota yhteys KeMun rakennustutkijoihin!

KeMun rakennustutkimuskokoelmat sisältävät museon tekemät kuntainventoinnit vuodesta 1979 lähtien.  Nämä inventointiaineistot ja -tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Rakennustutkimuksen kokoelmista löytyy lisäksi tietoa muun muassa Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässä sekä tehdas- ja muuntamorakennuksista. Aineistoon kuuluu myös kulttuuriympäristö- sekä rakennushistoriaselvityksiä. Osana rakennustutkimuksen kokoelmia ovat myös rakennusinventointien yhteydessä syntyneet kuvakokoelmat.

Keski-Suomen museon rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa. Rakennustutkijat tekevät katselmuksia ja kohdekäyntejä osana rakennusperinnön hoidon neuvontaa. Keski-Suomen museo tekee tilauksesta rakennusinventointeja Keski-Suomen alueella.

Entistämisavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana.

Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta.  www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

Yhteystiedot

Jouko Koskinen
arkkitehti
kulttuuriympäristön hoito
moderni rakennusperintö
rakennussuojelu ja neuvonta
avustusasiat
p. 050 591 0388
jouko.koskinen@jyvaskyla.fi

Nina Moilanen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
rakennustutkimuksen aineistot (KIOSKI-rakennusinventointikanta, erillisselvitykset, rakennusinventointi)
avustusasiat, neuvonta
p. 050 338 8320
nina.moilanen@jyvaskyla.fi

Saija Silen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
vanhempi rakennusperintö
kaavoitusasiat, neuvonta
avustusasiat
p. 050 311 8880
saija.silen@jyvaskyla.fi

Heli-Maija Voutilainen
museotoimenjohtaja (poissa 20.12.2023 asti)
Jyväskylän kaupungin museopalvelut
Keski-Suomen museo
p. 050 355 5048
heli-maija.voutilainen@jyvaskyla.fi

Tutustu KeMun rakennusinventointeihin: