Hyppää pääsisältöön
Kuva
Viitaniemen kerrostaloja 1960-luvulla. Kuva: Albin Aaltonen. Kuva Albin Aaltonen
Pääsisältö

Keski-Suomen museosta saat tietoa Keski-Suomen rakennetusta kulttuuriympäristöstä. Rakennustutkimuskokoelmat sekä KeMun erilaiset asiantuntijapalvelut ovat kaikkien käytettävissä. 

Kemun tutkimus- ja kuva-arkistot, kokoelmat ja kulttuuriympäristö ovat kesätauolla 21.6.-12.8.2024. 

Asiantuntijapalvelut

Etsitkö tietoa talosi historiasta vai asutko suojelukohteessa? Ota yhteys KeMun rakennustutkijoihin!

KeMun rakennustutkimuskokoelmat sisältävät museon tekemät kuntainventoinnit vuodesta 1979 lähtien.  Nämä inventointiaineistot ja -tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Rakennustutkimuksen kokoelmista löytyy lisäksi tietoa muun muassa Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässä sekä tehdas- ja muuntamorakennuksista. Aineistoon kuuluu myös kulttuuriympäristö- sekä rakennushistoriaselvityksiä. Osana rakennustutkimuksen kokoelmia ovat myös rakennusinventointien yhteydessä syntyneet kuvakokoelmat.

Keski-Suomen museon rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa. Rakennustutkijat tekevät katselmuksia ja kohdekäyntejä osana rakennusperinnön hoidon neuvontaa. Keski-Suomen museo tekee tilauksesta rakennusinventointeja Keski-Suomen alueella.

Entistämisavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana.

Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta.  www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

Yhteystiedot

Jouko Koskinen
arkkitehti
kulttuuriympäristön hoito
moderni rakennusperintö
rakennussuojelu ja neuvonta
avustusasiat
p. 050 591 0388
[email protected]

Nina Moilanen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
rakennustutkimuksen aineistot (KIOSKI-rakennusinventointikanta, erillisselvitykset, rakennusinventointi)
avustusasiat, neuvonta
p. 050 338 8320
[email protected]

Saija Silen
amanuenssi, rakennustutkimus
kulttuuriympäristön hoito
vanhempi rakennusperintö
kaavoitusasiat, neuvonta
avustusasiat
p. 050 311 8880
[email protected]

Tutustu KeMun rakennusinventointeihin: