Hyppää pääsisältöön
Kuva
Keski-Suomen museo ja käsityöläiskodit vuonna 1961. Kuva Kauko Kippo
Pääsisältö

Keski-Suomen museon kulttuuriympäristön viranomaistoiminta on kesätauolla 22.6. – 13.8.2023 välisen ajan.

Keski-Suomen museolle 21.6.2023 mennessä osoitetut lausuntopyynnöt (kirjaamo@jyvaskyla.fi) pyritään käsittelemään heinäkuun alkuun mennessä, mikäli lausuntoaika päättyy ennen kesätauon loppumista.

Kulttuuriympäristön viranomaistoiminta jatkuu normaalisti 14.8.2023 alkaen ja käsittelemme kesätauon aikana tulleet lausuntopyynnöt saapumisjärjestyksessä.

 

Keski-Suomen museo vastaa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Näin ollen maakunnan alueidenkäyttöön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvät viranomaisasiat hoidetaan Keski-Suomen museossa. Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa, kaavojen kehittämiskeskusteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Keski-Suomen museo tekee rakennusinventointeja Keski-Suomen alueen maankäytön ohjausta ja kaavoitusta varten. Inventoinnit helpottavat myös mahdollisen korjausrakentamisen maakunnallista neuvontaa. Korjausrakentamistarpeita joudutaan arvioimaan usein kaavoja toteutettaessa tai poikkeusluvin vanhaa rakennuskantaa kunnostettaessa.

Asiantuntijapalvelut

Keski-Suomen museon rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa.

Puhelinneuvonnan lisäksi rakennussuojelun asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta. Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai niiden lähiympäristöä.

Lausuntopyynnöt: kirjaamo[a]jyvaskyla.fi. Lausuntopyyntöön merkintä Keski-Suomen museo.

Entistämisavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana.

Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta.  www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

Kokoelmat ja arkistot

Keski-Suomen museon rakennustutkimuskokoelmat sisältävät museon tekemät kuntainventoinnit vuosilta1979-1996. Jokaisesta keskisuomalaisesta kunnasta on tutkittu ja arvotettu Jämsän Kuoreveden aluetta lukuun ottamatta ennen vuotta 1940 rakennetut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja alueet. Modernin rakennusperinnön inventoinneissa museo on tutkinut ja arvioinut vuoden 1940 jälkeistä rakennettua ympäristöä. Vanhoja inventointeja tarkistetaan ja päivitetään tarkastuskäyntien perusteella.

Keski-Suomen museon inventointiaineistot ja -tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Arkistossa on tietoa muun muassa Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässä ja tehdas- ja muuntamorakennuksista.

Keski-Suomen museossa on merkittävä kokoelma 1980-luvulta lähtien keskisuomalaisten asemakaavojen, osayleis- ja yleiskaavojen asiakirjoja sekä seutukaavoitukseen ja maakuntakaavoitukseen liittyvää materiaalia. Rakennussuojelukokoelmaan sisältyvät myös rakennussuojelulailla suojeltujen talojen suojelupäätökset, kirkkolain mukaiset suojelupäätökset, valtion asetuksella suojeltujen suojelupäätökset sekä muut rakennussuojeluasiakirjat.

  Yhteystiedot

  Jouko Koskinen
  arkkitehti
  kulttuuriympäristön hoito
  moderni rakennusperintö
  rakennussuojelu ja neuvonta
  avustusasiat
  050 591 0388
  jouko.koskinen[at]jyvaskyla.fi

  Nina Moilanen
  amanuenssi, rakennustutkimus
  kulttuuriympäristön hoito
  rakennustutkimuksen aineistot (KIOSKI-rakennusinventointikanta, erillisselvitykset, rakennusinventointi)
  avustusasiat, neuvonta
  050 338 8320
  nina.moilanen[at]jyvaskyla.fi

  Saija Silen
  amanuenssi, rakennustutkimus
  kulttuuriympäristön hoito
  vanhempi rakennusperintö
  kaavoitusasiat, neuvonta
  avustusasiat
  050 311 8880
  saija.silen[at]jyvaskyla.fi

  Heli-Maija Voutilainen
  museotoimenjohtaja
  Jyväskylän kaupungin museopalvelut
  Keski-Suomen museo
  050 355 5048
  heli-maija.voutilainen[at]jyvaskyla.fi

  Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat ovat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.

  Keski-Suomen museo toimii alueellisena vastuumuseona yhdessä Jyväskylän taidemuseon kanssa. Keski-Suomen museo vastaa museotoiminnan edistämisestä alueella sekä kulttuuriympäristötehtävästä.