Rakennustutkimus ja -suojelu

Keski-Suomen museolla on yhteistyösopimus Museoviraston kanssa kulttuuriympäristön tutkimuksesta, suojelusta ja hoidosta Keski-Suomessa. Näin ollen maakunnan alueidenkäyttöön ja rakennusperinnön hoitoon liittyvät viranomaisasiat hoidetaan Keski-Suomen museossa. Museo antaa oman asiantuntijanäkemyksensä kaavoituksen viranomaisneuvotteluissa, kaavojen kehittämiskeskusteluissa sekä ympäristöministeriön ja Museoviraston ohjeistamassa muussa alueellisessa viranomaistoiminnassa.

Keski-Suomen museo tekee rakennusinventointeja Keski-Suomen alueen maankäytön ohjausta ja kaavoitusta varten. Inventoinnit helpottavat myös mahdollisen korjausrakentamisen maakunnallista neuvontaa. Korjausrakentamistarpeita joudutaan arvioimaan usein kaavoja toteutettaessa tai poikkeusluvin vanhaa rakennuskantaa kunnostettaessa.

Asiantuntijapalvelut

Keski-Suomen museon rakennustutkijat antavat neuvoja puhelimitse ja sähköpostitse rakennusperinnön säilyttämisessä, restauroinnissa ja kaavahankkeissa.

Puhelinneuvonnan lisäksi rakennussuojelun asiantuntijapalvelua ovat lausunnot, jotka tulee pyytää kirjallisesti Keski-Suomen museolta. Museo antaa viranomaislausuntoja kunnille ja muille aluehallintoviranomaisille sekä Museovirastolle kaikista kaavoista, joissa käsitellään kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia tai niiden lähiympäristöä.

Lausuntopyynnöt: keski-suomenmuseo.toimisto(at)jkl.fi

Entistämisavustukset

Rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden entistämisavustusten myöntäminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaukseen on Museoviraston vastuulla. Keski-Suomen museo toimii alueensa avustusten valvojana.

Lisätietoja rakennusten ja kulttuuriympäristökohteiden hoidon avustusten hakemisesta löytyy Museoviraston kotisivuilta.  www.museovirasto.fi/fi/avustukset/rakennukset

Kokoelmat ja arkistot

Keski-Suomen museon rakennustutkimuskokoelmat sisältävät museon tekemät kuntainventoinnit vuosilta1979-1996. Jokaisesta keskisuomalaisesta kunnasta on tutkittu ja arvotettu Jämsän Kuoreveden aluetta lukuun ottamatta ennen vuotta 1940 rakennetut kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset ja alueet. Modernin rakennusperinnön inventoinneissa museo on tutkinut ja arvioinut vuoden 1940 jälkeistä rakennettua ympäristöä. Vanhoja inventointeja tarkistetaan ja päivitetään tarkastuskäyntien perusteella.

Keski-Suomen museon inventointiaineistot ja -tietokannat ovat osa kansallista rakennusperintöarkistoa. Arkistossa on tietoa muun muassa Jyväskylän kaupunginarkkitehtien Matti Hämäläisen ja Olavi Kivimaan tuotannosta Jyväskylässä ja tehdas- ja muuntamorakennuksista.

Keski-Suomen museossa on merkittävä kokoelma 1980-luvulta lähtien keskisuomalaisten asemakaavojen, osayleis- ja yleiskaavojen asiakirjoja sekä seutukaavoitukseen ja maakuntakaavoitukseen liittyvää materiaalia. Rakennussuojelukokoelmaan sisältyvät myös rakennussuojelulailla suojeltujen talojen suojelupäätökset, kirkkolain mukaiset suojelupäätökset, valtion asetuksella suojeltujen suojelupäätökset sekä muut rakennussuojeluasiakirjat.

Yhteystiedot

Päivi Andersson
rakennustutkija
Puh. (014) 266 4352, 050 320 8716
paivi.andersson(at)jkl.fi
Toimialue: Hankasalmi, Joutsa, Jämsä, Kannonkoski, Karstula, Keuruu, Kinnula, Kivijärvi, Konnevesi, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Pihtipudas, Saarijärvi, Toivakka, Uurainen, Viitasaari, Äänekoski

Saija Silén
rakennustutkija
Puh. (014) 266 4350, 050 311 8880
saija.silen(at)jkl.fi
Toimialue: Jyväskylän kaupunki

Keski-Suomen museon arkeologian ja rakennustutkimuksen puhelinsoittoajat tiistaisin klo 13-16 ja torstaisin klo 9-11:30. Muina aikoina palvelemme sähköpostilla.