Nähtävillä olevat vihersuunnitelmat

Tällä hetkellä nähtävillä ei ole vihersuunnitelmia.

Nähtävillä olleita vihersuunnitelmia

Tourujoen kunnostuksen rakennussuunnitelma, nähtävillä 1.-14.12.2020

Lutakon esteettömän liikuntapaikan ja leikkipuiston vihersuunnitelma, nähtävillä 1.-15.12.2020

Kangasrinteen korttelileikkipuiston vihersuunnitelma, nähtävillä 1.-15.12.2020

Pielespuiston vihersuunnitelma, nähtävillä 1.-15.12.2020

Lounaispuisto, nähtävillä 10.-31.12.2019

Seppä Högmanin puisto, nähtävillä 8.-21.10.2019

Muut suunnitelmat

Lutakon satamapuiston leikkipaikka

Minna Canthin puisto

Kankaanpuisto, Kankaanradan aukio

Vuonna 2020 toteutettavat viherrakennuskohteet löytyvät Viherpalveluiden investointiohjelmasta.