Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, liikenne- ja viheralueet on teettänyt Pielespuiston vihersuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Afry Oy.

Lähtökohdat ja nykytilanne

Pielespuisto sijaitsee Jyväskylässä, Kangasvuoren kaupunginosassa, noin 3,5 km koilliseen keskustasta. Puistoa kehystää Kangasvuorentie ja Kaskikatu sekä Kaskikadun omakotitalojen tontit. Puiston lähistöltä löytyy Pupuhuhdan asuinalue ja Kangasvuoren päiväkotikoulu, jonka takaa löytyy Kangasvuoren ulkoilureitit. Puisto sijaitsee laaksossa, kahden korkeamman kumpareen, Pupuhuhdan ja Kangasvuoren välissä.

Puiston nykyisen ilmeen suunnitteli Eila Korpiaho vuonna 1978. Vanhasta suunnitelmasta on hyvin havaittavissa 70-luvun henki, graafinen ja selkeä muotokieli sekä aikakaudelle tyypillisesti käytetyt materiaalit, kuten betonikiveykset. Eila Korpiahon vanhaa suunnitelmaa kunnioittaen tuodaan hänen suunnitelmastaan kaikuja kasvillisuuden muodossa, käyttäen hänen valitsemiaan lajeja soveltuvilta osin. Osa puustosta alkaa osoittaa ränsistymisen merkkejä ja puustoa tulisikin uudistaa.

Pielespuiston suurin haaste on veden määrä, joka kärjistyy erityisesti keväisin ja syksyisin sulamisvesien aikaan sekä rankkasateiden jälkeen. Puisto sijaitsee korkeampien kumpareiden välissä laakson pohjalla, vanhan kosteikon paikalla, jonne vedet ovat aina ohjautuneet pintavaluntana. Haasteita vesien suhteen lisää vielä se, että puiston alueella pohjavesi on hyvin lähellä maan pintaa. Pintavaluntana tulevan veden lisäksi puistoon ohjataan hulevesiputkien kautta hulevettä ympäröiviltä alueilta. Koko puiston alueelta on vain yksi hulevesien purkuputki, joka kulkee Kangasvuorentien alitse.

Tavoitteena puistosuunnittelulle on lisätä hulevesien viivytystä puiston alueella ja parantaa ongelmallista hulevesitilannetta alajuoksulla. Puiston hyödyntämismahdollisuuksia oppimisympäristönä suunnitellaan osana suunnittelua. 

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio 

Suunniteltavan puistoalueen (VP) laajuus on noin 2,5 ha. Koko suunnitelma-alueen rakennusosien kustannusarvio on noin 262 000 € (alv 0%). 

Suunnitelman sisältö

Pielespuiston suunnittelu keskittyy puiston rakennetun keskialueen kehittämiseen. Hulevesi kierrätetään puiston pohjoislaitaa mutkittelevassa uomassa oleskelualueen vesialtaille. Nykyinen vesiallas kunnostetaan ja lisäksi rakennetaan uusi allas. Altaiden välille toteutetaan vedenkierto pumpulla. Altaiden yhteyteen rakennetaan kivetty oleskelualue ja osa altaiden reunoista toteutetaan kivettyinä porrastamalla. Kiveyksien ja reunarakenteiden rakentamisessa käytetään Jyväskylän kaupungin varastossa olevaa ylijäämäkiveä, mikä pienentää merkittävästi hankkeen hiilijalanjälkeä ja materiaalikustannuksia.

Puistoon suunnitellaan niittyalueita, jonne tulvahuippujen aikana vesi varastoituu ja imeytyy. Nämä erilaiset tulvaniityt erottuvat erityyppisinä kasvillisuusalueina, joissa vaihtelevat ruoho- ja puuvartiset kasvit. Suuri osa nykyisistä lyhyeksi leikattavista nurmialueista muutetaan biodiversiteetiltään rikkaammiksi niittyalueiksi. Niityt houkuttelevat puoleensa erilaisia hyönteisiä ja perhosia, jotka puolestaan houkuttelevat puoleensa näitä ravinnokseen käyttäviä petohyönteisiä, jyrsijöitä ja lintuja. Runsaammalla hyönteiskannalla ja uusilla linnunpöntöillä tuetaan myös linnuston elinympäristöä. 

Puistoon suunnitellaan avointa nurmialuetta oleskeluun ja auringonottoon. Puiston käytettävyyttä ja visuaalista kiinnostavuutta lisätään hillityllä maastonmuotoilulla, monipuolisella kasvillisuudella sekä yksilöllisillä puistokalusteilla. Maastonmuotoiluissa hyödynnetään uomien ja uuden vesialtaan kaivuumassoja. Haitalliset vieraslaji, kurtturuusut (Rosa rugosa) poistetaan ja ränsistynyttä puustoa uusitaan. Puistoa kehystävien sekametsien alueet pyritään säilyttämään ennallaan.  

Puiston pääreitti säilytetään nykyisellä paikallaan puiston länsilaidalla ja sen valaistus uusitaan. Oleskelualueelle lisätään valaistusta valaisinpollareilla. Kangasvuorentiehen liittyvä itäinen puistoraitti poistetaan käytöstä. 
Puistoa voidaan tulevaisuudessa käyttää oppimisympäristönä, jossa voi vesielementin kokemuksen lisäksi havaita mm. erilaisia hyönteisiä, lintuja ja runsaampaa kasvilajistoa. Veden voi aistia ja kokea, ja sääilmiöiden aiheuttamaa vesimäärän vaihtelua voi seurata eri vuodenaikoina. Veden kanssa pääsee kosketuksiin ja pääsy veden äärelle toteutetaan erilaisin rantarakentein, turvallisuus huomioiden.

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.– 15.12.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Näkymäkuvaluonnokset (pdf)

Lisätiedot:

rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh 014 266 5148