Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakenteen toimialan liikenne- ja viheralueet on teettänyt Lutakon satamapuiston leikkipaikan viherrakennussuunnitelman Viherteema Oy:llä. Suunnittelualue sijaitsee Lutakon kaupunginosassa, satamapuistossa kuntoilupaikan läheisyydessä. Suunnittelualueella on VP-kaavamerkintä ja alue on kaupungin omistuksessa. 

Suunnittelun lähtökohdat ja suunnitteluratkaisut

Alueella on ollut tarvetta saada kuntoilualueen läheisyyteen toimintaa myös lapsille. Osuuskauppa Keskimaa teki aloitteen ”Ilo auttaa”-hyväntekeväisyyskampanjan merkeissä järjestää lapsille ja nuorille toimintoja kaupungin alueelle. Avustuskohteeksi valikoitui Lutakon satamapuistoon sijoitettava interaktiivinen leikkiväline Memo. Osuuskauppa Keskimaa lahjoitti hankkeen toteutukseen 30 000 euroa.  

Uusi interaktiivinen Memo-leikkiväline on liikuntaan kannustava väline, jonka avulla voidaan pelata erilaisia esim. muisti- ja matematiikka-aiheisia pelejä. Välineeseen ohjelmoituja pelejä voidaan halutessa vaihtaa ja seurata esim. välineen käyttöaikaa. Väline on suunniteltu lähelle nykyistä ulkokuntoilupaikkaa, jotta perheenjäsenet voivat halutessaan ulkoilla omalle ikäryhmälleen sopivassa välineessä menettämättä kuitenkaan näköyhteyttä toisiinsa.

Välineelle suunniteltu alue on tällä hetkellä nurmialuetta, joten uuden välineen ja sen ympäristön rakentamisen takia ei tarvitse purkaa olemassa olevia rakenteita tai poistaa puu- tai pensasistutuksia.

Leikkivälineen turva-alue on hiekkatekonurmipintainen. Tekonurmen ympärille on suunniteltu betonikiveys kulutuskestävyyden vuoksi. Kiveysalue rajautuu nurmikkoalueeseen reunakivellä. Leikkialue on ympyrän muotoinen, kuten aiemmin rakennettu liikuntapaikka. Sähkösuunnitelman mukaan välineen tarvitsema suorasähkö saadaan puistossa lähellä olevasta sähkökeskuksesta. Leikkialuetta varten ei ole tarvetta rakentaa uutta valaistusta. Suunnitellun leikkialueen myötä saadaan satama-alueelle toivottua leikki- ja pelitoimintaa lapsille ja nuorille. Leikkipaikka on osa Jyväskylän keskustaa kiertävää ”Kehä Vihreää”.

Lutakon satamapuiston leikkipaikan rakentamiseen on varauduttu vuoden 2020 investointiohjelmassa.

lisätiedot: viherrakennuttaja Jarmo Toikkanen, puh 014 266 5150 [email protected]

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)