Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakenteen toimiala, liikenne- ja viheralueet on teettänyt Lounaispuiston viherrakennussuunnitelman. 

Lounaispuisto on merkittävä kaupunkipuisto Jyväskylän keskusta-alueella. Alue on toiminut puistona v. 1869 lähtien ja se on kokenut kaupunkikuvallisesti monia muutoksen vaiheita. Lounaispuistossa on esillä useita kulttuurihistoriallisia kerroksia Jyväskylän kaupungin kehityksestä. Lounaispuistossa on nykyään pieni leikkipuisto, katsomo, esiintymislava, pensas- ja perennaistutuksia, taideteoksia, puukujanteita ja istuinryhmiä. Viimeisin merkittävä muutos alueella on v. 2001 hyväksytyn suunnitelman pohjalta. Lounaispuistossa on voimassa v. 1910 hyväksytty lainvoimainen asemakaava. Lounaispuistoon on tekeillä asemakaavamuutos. 

Suunnittelun lähtökohtana on ollut mm. kaavan liitemateriaalina teetetty yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma ja puistohistoriallinen selvitys Lounaispuistoon on laadittu 17.9.2018. Lounaispuiston viherrakennussuunnittelu on aloitettu yleisötilaisuudella 18.9.2019. Yleisötilaisuudessa saadut palautteet on huomioitu suunnittelussa. Kommenteissa toivottiin mm. alueen puuston ja nykyisten nupukivialueiden säilyttämistä. Yleisötilaisuudessa ehdotettiin mm. luistelualuetta, skeittausaluetta, lisää leikkivälineitä ja mäenlaskupaikkaa puistoon.

Lounaispuiston alueesta on tarkoitus kehittää monipuolinen kaupunkipuisto, joka palvelee tapahtumien järjestämistä, leikkiä ja oleskelua. Yleissuunnitelmassa on esitetty suunnittelun perusteet puistoalueelle, ja viherrakennussuunnittelussa tarkennettu ehdotetut ratkaisut toteutuskelpoisiksi.

Viherrakennussuunnitelmassa Lounaispuiston kulkureitit säilyvät nykyisellään pääsääntöisesti, mutta linjauksia muutetaan esim. leikkialueella. Puistokäytäviä pääosin pinnataan uudestaan ja tasauksia korjataan esim. nupukiveysalueilla. 

Puukujanteita Minna Canthin tien varrella uudistetaan. Alueelle istutetaan uusia pensaita ja puita yleissuunnitelman ehdotusten mukaisesti. 

Lounaispuiston katsomo ja esiintymislava säilyvät nykyisellään. Puistoon tulee uusi aita Minna Canthin kadun varrelle ja huoltoportti pohjoislaitaan. Puistoon on esitetty uusi yleisö-WC. Nykyinen katosrakenne siirretään uudelle sijainnille leikkipuistoon. Puiston penkit uudistetaan. Alueelle tulee merkittävästi lisää pyöräpaikoitusta runkolukituksella.

Lounaispuiston leikkivälineet ovat hillittyjä ja historialliseen ilmeeseen sopivia. Leikkivälineitä tulee nykyistä enemmän, ja yhdistämällä useampia toimintoja yhteen laitteeseen saadaan lisää käyttötehokkuutta pienelle alueelle.

Puiston kalustusta uusitaan ja valaistusta tarkastellaan uudelleen. Puiston kunnostuksen toteutus on alustavasti aikataulutettu 2020 syksyn investointeihin. 

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 10. – 31.12.2019.

Nähtävilläoloaikana tuli neljä muistutusta, joiden perusteella suunnitelmaa tarkasteltiin uudelleen. Aiemmassa suunnitelmassa esitetty lukittava portti alueelle poistettiin. Suunnitelmaan lisättiin ikivihreitä kasveja. Grilliyrittäjille osoitetaan kaksi pysäköintipaikkaa Minna Canhtin kadun varrelta.

Lisätietoja viherrakennussuunnitteluun liittyen saa
Leena Rapo, rakennuttajahortonomi, puh. 050 364 5418, leena.rapo [at] jyvaskyla.fi

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)

Muutettu asemapiirustus (pdf)

Havainnekuva

Havainnekuva näkymä aukiolle

Havainnekuva leikkipaikka