Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakenteen toimialan Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Harjun kesäteatterin alueen, liikuntapaikan ja kuntoportaiden viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Viherteema Oy. Suunnitteluvaiheessa on tehty yhteistyötä eri yksiköiden välillä sekä mm. teatteriharrastajien kanssa.

Lähtötilanne

Suunnittelualue sijaitsee Jyväskylän Harjulla Pitkäkadun puoleisella sivulla. Alueella sijaitsee nykyinen, elinkaarensa päässä oleva kesäteatterirakenne sekä vanha ulkokuntoilualue kuntoportaineen. Myös kuntoiluvälineet ovat huonokuntoisia. Suunnittelu on kohdistunut edellä mainittujen alueiden lisäksi nykyiselle metsäalueelle, johon on varattu tilaa talviliukumäelle. Talviliukumäen rakentamisesta on kaupunkirakennelautakunta tehnyt erillispäätöksen asukkaiden osallistamisen jälkeen.

Suunnittelu pohjautuu v. 2011 laadittuun Harjun alueen maisemasuunnitelmaan sekä Harjun Talvimaa-ideasuunnitelmaan, joissa kummassakin on ehdotettu kehittämisideoita nyt suunniteltavalle alueelle. Kehä Vihreän kasvillisuuskonseptia on myös käytetty tausta-aineistona.

Suunnittelun tavoitteena oli mm. löytää kustannustehokkaita ja toimivia ratkaisuja kesäteatterialueen kunnostamiseen mm. kaupungin kierrätyskivimateriaalia hyödyntäen. Nykyinen ulkokuntoilualue on myös jo tiensä päässä ja tavoite on ollut myös sen kehittäminen monipuolisemmaksi ja toimivammaksi. Suunnittelun edetessä teatteriharrastajat ilmoittivat aluetta vuokranneen yhdistyksen toiminnan loppumisesta. Tässä vaiheessa ei katsottu tarkoituksenmukaiseksi rakentaa alueelle uutta, käytännössä vain teatteria palvelevaa, rakennetta. 

Suunnitteluratkaisut

Kuntoportaat

Nykyiset portaat puretaan. Uudet portaat rakennetaan 3 m leveänä ja varustellaan molemminpuolisilla kaiteilla. Portaiden lähtö on hiukan nykyisiä portaita alempana, mutta muutoin maastonmuoto säilyy ennallaan ja portaat sijoitettu nykyiselle paikalleen. Portaat tehdään kestopuurakenteena. Porrasnousu ja etenemä vaihtelee maastonmuodon mukaan.

Portaiden käsijohteisiin tulee valolla toteutettuna ns. ”sähköjänis”, kirittämään porrasjuoksijoita. Juosta voi kolmella eri nopeudella, joka on itse valittavissa. Turvallinen perusvalaistus toteutetaan myös samassa yhteydessä.

Kuntoilualue

Nykyiset kuntoiluvälineet puretaan. Välineistön sijoittelualue jaetaan välineistön osalta kahtia, jotta voidaan hyödyntää nykyisiä maaston korkoja. Alueille sijoitetaan 5 kpl Puuhan David- sarjan ulkokuntoiluvälineitä sekä Puuhan Street Workout-teline. Ulkokuntoiluvälineissä on vastuksina painopakat ja ne sopivat eri tasoisille harrastajille. Street Workout on käytännössä kehonpainoharjoittelua. Ulkokuntoilualue pinnoitetaan hiekkatekonurmella ja sen alareunaa tuetaan graniittikivireunuksella, jotta alueesta saadaan tasainen. Kivimateriaali löytyy omana kierrätysmateriaalina. Kuntoilualueen läpi rakennetaan kivituhkapolku, joka yhdistyy nykyiseen polkuverkostoon. Polku myös jäsentää ja selkeyttää tilan käyttöä ja ohjaa alueen kulutusta. Kuntoilualueet valaistaan.

Kesäteatterin alue

Nykyisen teatterialueen rakenteet (katsomo ja esiintymislava kulisseineen) sekä vanha kioskina toiminut rakennus kalusteineen puretaan. Teetetyn kuntoarvioinnin perusteella kioskirakennus on huonokuntoinen ja sen korjaaminen ei ole enää tarkoituksenmukaista. Teatterin käytössä olleet rakenteet ovat jo riskirakenteita, lahoja ja vaaraa aiheuttavia.

Alue jäsennellään uudelleen valaistulla käytävällä ja paikataan siirretyllä, valmiilla kuntalla. Koko aluetta ei kuitenkaan käsitellä kuntalla, ratkaisun hintavuuden takia. Maapohja on kulunutta laajalta alueelta, koska kulkua on mahdoton valvomatta ohjata. Kuntta-alueet aidataan, jotta ne pääsevät hyvään kasvuun ja jatkossa leviämään laajemmalle ympäristöönsä.

Vanhan kioskirakennuksen puolelle asennetaan muutama pöytäpenkki yhdistelmä. Alueen roska-astiat uusitaan. 

Valaistus

Uusien liikunta- ja kesäteatterirakenteiden yhteyteen sekä niitä yhdistäville kulkuväylille sijoitellaan uusia valaisinpylväitä. Kulkuväylien valaistusluokkana P4. Valaisinmalliksi on määritelty Fagerhultin Lunova -valaisin, jota Harjulla on nykyiselläänkin käytetty. Valaistuksen sijoittelussa on otettu huomioon alueen toiminnot, kuten kuntoilualue. Kuntoportaat valaistaan kaiteisiin integroiduilla valonauhoilla, jotka tuottavat kutsuvan sekä häikäisemättömän ja tasaisen valaistuksen portaisiin. Valaistuksen voimakkuutta säädellään Jyväskylän kaupungin himmennystaulukon mukaisella tavalla. Kuntoportaisiin integroidaan lisäksi aiemmin mainittu sähköjänis -kirittäjä.

Investointivaraus

Suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen on investointivaraus vuosille 2021 ja 2022, investointivaraus on yhteensä 270 000 €.

Kustannusarvio suunnitelman mukaisille ratkaisuille on yhteensä noin 180 000. Kustannusarvio jakautuu eri osa-alueiden kesken suunnilleen seuraavasti: Kuntoportaat 60 000 €, liikuntapaikka 50 000 euroa, teatterialueen purku ja uudelleen jäsentely 40 000 € ja valaistus ja sähkötyöt alueella 30 000 €. 

Vuoden 2021 varauksella toteutetaan kesäteatterin rakenteiden purkaminen ja alueen siistiminen sekä talviliukumäki. Talviliukumäki esitetään erillisessä suunnitelmassa. Vuoden 2022 alustava varaus on 200 000 €, jolla toteutetaan kuntoilualue sekä kuntoportaat valaistuksineen.

Nähtäville asettaminen

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 8.– 21.6.2021.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)

Tasaus ja kuivatus (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Lisätiedot

rakennuttajahortonomi Leena Rapo, puh 050 364 5418