Ympäristö

Jyväskylän kaupunki huolehtii lukuisista ympäristöön, luontoon ja eläimiin liittyvistä asioista.

Ympäristönsuojelun alaan kuuluvat ympäristö- ja maa-ainesluvat, meluasiat, luonnonsuojelualueet, luontopolut ja lintutornit, vesiensuojelu, jätevesineuvonta, jätehuollon valvonta ja ilmanlaadun tarkkailu.

Ympäristöterveydenhuollon vastuulla ovat asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta ja -turvallisuus, eläinlääkintähuolto, eläinsuojelu ja löytöeläimet, talousveden laadun valvonta, kuluttajaturvallisuus, tupakkalakiin liittyvä valvonta sekä uimaveden laadun valvonta.

Kaupungin omistamat metsät, puistot ja muut viheralueet tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia virkistykseen.