Hyppää pääsisältöön

Kaupunki ja päätöksenteko

Alasivu

Uutiset

 • Kuva
  Jyväskylän keskusta kesällä Kauppakadun ja Kilpisenkadun kulmalta. Kuva Tero Takalo-Eskola

  Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki

  Kaupunginvaltuusto hyväksyi päivitetyn kaupunkistrategian helmikuussa 2022.

  Visio: Jyväskylä on kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki.
  Missio: Edistämme kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.
  Arvot: inhimillisyys, vastuullisuus, rohkeus, avoimuus ja turvallisuus.

  Strategian 4 kärkeä

  • Koulutus- ja kulttuurikaupunki
  • Elinvoiman kaupunki
  • Liikuntapääkaupunki
  • Resurssiviisas kaupunki
 • Kuva
  Kaupunginvaltuuston puheenjohtajan nuija, taustalla valtuustosali. Kuva Jaana Pinson. Kuva Jaana Pinson

  Kaupunginvaltuusto on kaupungin ylin päättävä toimielin. Valtuutetut ja varavaltuutetut valtuustoon valitaan kunnassa toimitettavissa kuntavaaleissa.

  Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta.

  Kaupunginvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Valtuusto päättää mm.

  • kuntastrategiasta
  • talousarviosta ja taloussuunnitelmasta
  • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
  • liikelaitoksille asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
  • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
  • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
  • takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
  • tilintarkastajien valitsemisesta
  • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta
  • muista valtuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista

  Kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämiseksi valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa määrätään mm. toimielimistä ja eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä.

  Kaupunginhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

  Tarkastuslautakunta vastaa valmistelusta, joka koskee valtuustossa päätettäviä hallinnon ja talouden tarkastusta koskevia asioita.