Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Suunnittelualue sijoittuu Kankaan alueella Rusokinkadun ja Hjalmarinkadun väliselle puistoalueelle.

Suunnittelualue koostuu säilytettävistä ja täydennysistutettavista metsäalueista, rakennetusta oleskelu- ja toiminta-alueesta nimeltään Kankaanradan aukio ja alueen läpi linjatusta pyöräilyn pääyhteydestä Baanasta. Tavoitteena on nykyisten, säilytettyjen puustoalueiden eheyttäminen ja alueen hallittu metsittäminen sekä alueen ekologisen reitistön vahvistaminen. 

Baanan yhteyteen sijoittuu pieni pyöräaukio, jossa on pyöräpysäköintiä, aukiota rajaava muuri ja pyöräinfotaulu. Pyöräaukiolta on astinkivipolku etelään istutettavan metsäalueen läpi korttelin 48 asuinpihalle ja päiväkodin pihalle.

Suunnittelualueen rakennetuin osa baanan lisäksi on Kankaanradan aukio, joka sijoittuu Baanan pohjoispuolelle ja jatkuu pitkittäin Baanan viertä aina Hjalmarinkadulle asti. Aukion pitkittäinen muoto tulee paikalla aikaisemmin sijainneista junaraiteista, jotka johtivat paperitehtaalle. Alueelta purettuja junaraiteita asennetaan vanhojen raidelinjojen kohdille aukion pohjoisreunalle muistumana tehtaan toiminnasta. Aukion itäpäässä raiteiden molemmin puolin on leikin ja liikunnan alue, jossa on liikuntavälineitä, trampoliineja sekä vanhasta paperitehtaasta muistumana jääneitä paperiteloja ja venttiilejä.

Suunnittelualueen korkoerot ovat suuret. Maasto laskeutuu Baanan eteläpuoleisesta säästettävästä metsäalueesta pohjoiseen kohti korttelia 47. Kankaanradan aukion länsipäässä on asfalttikumpujen alue. Kummut liittyvät Baanaa rajaavaan muuriin ja niiden lomassa on istuskelupaikkoja ja puita. Kummuilla on mahdollista skootata, skeitata, leikkiä ja oleskella. Raiteiden ja korttelin 47 väliin muodostuu rinne. Sen alaosaan, tontin rajan tuntumaan muotoillaan hulevesipainanteet. Luiskan yläreunan pilaripuurivistö seurailee junaraiteiden linjaa. Puiden lisäksi luiskan yläreuna istutetaan pensas-, heinä- ja perennaistutuksin. Suunnittelualueen länsiosan säilytettävän puustoisen alueen liittyminen korttelin 47 metsäpihaan luiskataan jyrkimmillään kaltevuudella 1:3. Metsäpihan tontin rajan tuntumaan tulee hulevesipainanteet. 

Aukion pintamateriaalina käytetään asfalttia, kivituhkaa ja liikuntavälineiden alla valettua turva-alustaa. Asfalttipintaa jäsennellään asfalttikumpujen ja pyöräaukion kohdalla asfalttimaalauksilla. Baanalle ja puiston toiminnallisille alueille rakennetaan valaistus.

Kankaanpuiston, Kankaanradan aukion rakentaminen on suunniteltu toteutettavaksi vuosien 2020 ja 2021 aikana. Vuonna 2020 rakennetaan baana, sekä toteutetaan puistoalueen maaleikkaus ja kuivatuksen rakentaminen. Vuonna 2021 on suunniteltu toteutettavaksi puistoalue kokonaisuudessaan valmiiksi.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)