Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalvelut Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Yrttisuon toisen vaiheen viherrakennussuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt FCG Oy. Suunnitteluvaiheessa on tehty yhteistyötä eri yksiköiden välillä sekä kuultu alueen käyttäjien toiveita. 

Lähtötilanne

Kohde sijaitsee keskeisesti Kuokkalan kaupunginosassa. Asemakaavassa alue on puistoa: VP. Alueelle saa rakentaa virkistys- ja urheilutarkoituksia palvelevia kenttiä sekä vähäisiä huoltorakennuksia ja pysäköintipaikkoja. 

Perhepuisto sijaitsee Kekkolantien, Muurarintien ja Tikanmetsätien väliin jäävällä alueella. Ympäristö on osin puistomainen ja puistometsämäinen. Puisto on suojassa autoteiltä ja suurin osa päättyvistä kaduista päättyy puiston laitaan. Alueen yhteydessä on kaksi pienehköä 
parkkipaikkaa autoille.

Kohteessa on perhepuistotoimintaa, kerhoja yms. sekä liikuntapalveluiden pesäpallokenttä, jota on talvella jäädytetty luistelukäyttöön. Kohde on rakennettu alun perin asuntomessujen yhteydessä 1984-85 ja kunnostettu osittain 2005 sekä 2019. Osa nykyisistä kalusteista ovat pian elinkaarensa päässä. Osa peli- ja skeittialueiden pinnoitteista ovat huonokuntoisia.

Suunnittelutavoitteet

Päätavoite on viihtyisän ja toimivan oleskelu- ja piknik-alueen toiminnallisen alueen rakentaminen osaksi perhepuistoa. Kohderyhmä toiminnallisen alueen osalta on lähinnä 7-12-vuotiaat. Lisäksi suunnittelun tarkoituksena on lisätä oleskelumahdollisuuksia kaiken ikäisille. Palvelutason tavoite kohteessa on korkea, koska kyseessä on perhepuisto, jolla lisäksi myös kulttuurihistoriallisia arvoja. 

Yrttisuonpuisto on alun perin rakennettu asuntomessualueelle ja sen tärkeitä elementtejä ovat esimerkiksi betonikiveysalueet sekä istutusaltaiden muoto. Kohteen suunnittelussa huomioidaan kulttuurihistorialliset arvot niin, että alkuperäisen suunnittelun henki ja perusidea säilyy muutostenkin jälkeen. Aiemmin kunnostetut alueet jätetään tulevassa kunnostuksessa ennalleen. 

Alueella on havaittu vieraslajeja (kurtturuusu), joiden torjunta tehdään mahdollisesti kunnostuksen yhteydessä.

Suunnitteluratkaisut 

Suunnitteluratkaisut pohjautuvat Jyväskylän kaupungin laatiman verkkokyselyn kautta annettuihin asukastoiveisiin. Toiveissa painottui erityisesti nykyisen skeittiparkin kunnostus. Myös nykyisen nuotiopaikan säilyttäminen ja kunnostaminen koettiin tärkeänä. Leikkipaikkavälinetoiveissa painottui kiipeily, karusellit ja keinuminen. Muita toiveita oli mm. oleskelukalusteiden lisääminen puiston alueelle. Lisäksi Jyväskylän Valon petankkiseura painotti nykyisen petankkikentän laajuuden säilyttämistä nykyisellään. 

Nykyisiä leikkivälineitä ja -alueita kunnostetaan ja leikkialuetta laajennetaan. Puiston keskellä oleva iso keskusleikkiväline huoltomaalataan ja sen ympärillä oleva turvasora-alue uusitaan. Aidatun leikkialueen vieressä oleva keinuteline uusitaan. Keinutelineen pohjoispuolella oleva pyörimis- ja keinumisvälineillä varusteltu leikkialue laajennetaan ja sen kalusteet uusitaan. Uusia välineitä ovat iso pyramidikiipeilyverkko, pienempi kiipeilyväline, karuselli sekä kaksi kieppumisvälinettä. 

Skeittipaikan pinnoite uusitaan. Nykyiset muotoilut jäävät ennalleen, mutta alue käsitellään skeittaamiseen paremmin soveltuvalla confalt-pinnoitteella. Myös petankkikentän kivituhkapinta uusitaan. Kentän viereinen palloseinä sekä koristeline asfaltteineen poistetaan, jotta petankin pelaamiselle on jatkossa enemmän tilaa. Petankkikentän yhteyteen sijoitellaan oleskelukalusteita sekä muutama roska-astia. Lisäksi petankkikentän ja sen eteläpuolella olevan ison kivituhkakentän väliselle alueelle rakennetaan kolme oleskelualuetta luonnonkiviä hyödyntämällä. Alueiden keskelle sijoitetaan pöytänä toimiva iso kivi sekä ympärille pienempiä istuinkiviä.

Puiston nykyisten tuloväylien yhteyteen rakennetaan yhteensä kolme uutta pyöräparkkia. Pyöräparkit varustellaan runkolukittavilla telineillä (5 telinettä, 10 PP/pyöräparkki). Näin puistoa saadaan rauhallisemmaksi ja turvallisemmaksi, kun pyörät jätetään heti tuloväylien yhteyteen eikä niillä ajeta puiston keskelle. 

Puiston nykyistä valaistusta parannetaan lisäämällä puistoon uusia valopylväitä. Uusia valaisimia sijoitetaan yhteensä 4 kpl sekä petankkikentän että skeittialueen yhteyteen. Puistoon on laadittu erillinen sähkö- ja valaistussuunnitelma. 

Puiston nykyinen kasvillisuus säilyy ennallaan lukuun ottamatta mahdollista kurtturuusujen poistoa. Nykyisten nurmialueiden yhteyteen on ehdotettu täydentävää puu- ja pensaskasvillisuutta tuomaan puistoon lisää vehreyttä. 

Puiston keskiosissa sijaitsevan grillipaikan kunnostuksesta on laadittu erillinen kuntokartoitus- ja toimenpideraportti. Grillin nykyisiä betoni- ja tiilirakenteita kunnostetaan ja puiset istuintasot uusitaan. Grillipaikan olemus säilyy nykyisen kaltaisena. 

Investointivaraus

Suunnitelman mukaisten ratkaisujen toteuttamiseen on investointivaraus alustavasti vuodelle 2023. Kustannusarvio suunnitelman mukaisille ratkaisuille on yhteensä 157 940 €.   

Nähtäville asettaminen

Suunnitelma oli julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 14.– 27.6.2022.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Kaavaote (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

Vihersuunnitelma (pdf)
 

Lisätiedot

rakennuttajahortonomi Leena Rapo
Puh. 050 3645418

Asiasanat:  
vihersuunnitelma