Hyppää pääsisältöön
Kuva
Kuokkalan torialue yläilmoista tarkasteltuna
Pääsisältö

Kuokkalan toria ja sen lähialuetta tullaan ehostamaan tulevina vuosina. Tavoitteena on, että toriaukiosta, läheisestä Lukkarinpuistosta ja kirkon viereen rakentuvasta Kalonin korttelista muodostuu houkutteleva ja viihtyisä kokonaisuus. Lisäksi tavoitteena on ollut myös pilotoida ikäystävällisen ympäristön suunnittelua ja toteuttamista Kuokkalan torialueella. Tässä yleissuunnitelmassa on huomioitu erityisesti seniorit ja lapset, ja ikänäkökulmaa on pyritty tuomaan alueen konseptiin, materiaali- ja kasvillisuusvalintoihin sekä toiminnallisuuteen.

Torin kunnostustoimien pohjaksi on laadittu yleissuunnitelma. Yleissuunnitelman lähtötiedoiksi asukkailta kerättiin torin kehittämistoiveita kyselyllä keväällä 2020. Yleissuunnitelmassa sovitettiin yhteen mm. asukkailta tulleita kehittämistoiveita, kevyenliikenteen reittejä, kunnossapidon ja turvallisuuden näkökulmia sekä torimyyntipaikkoja. Yleissuunnitelman tarkoituksena oli myös yhteensovittaa tori- ja puistoalue Kalonin asuinkortteliin, joka rajautuu osaltaan Lukkarinpuistoon sekä Kuokkalan torialueeseen.

Yleissuunnitelma ohjaa tarkempaa rakennussuunnittelua, jonka tekeminen käynnistyy vuoden 2023 aikana.

Yleissuunnitelman sisältö

Opastus

Reittielementit, kuten Kalonin korttelilta palveluille johtava värikäs jalankulun raita ja selkeät opasteet helpottavat alueella orientoitumista ja navigointia. Opasteissa on merkittynä suunnat ja etäisyydet palveluille, kuten ostarille, apteekille, kirkolle ja julkisen liikenteen pysäkeille selkein tekstein ja symbolein.

Esteettömyys

Esteettömyyden näkökulmasta huomioidaan reittien toimivuus, riittävät pysähtymisen paikat reittien varrella, alueen kaupunkikuvallinen selkeys sekä riittävä opastus reittien varrella. Alueen nykyinen kiveys korjataan mahdollisimman tasaiseksi ja yli puolen sentin kuopat täytetään.

Kasvillisuus

Kasvillisuusvalinnoissa on suosittu kognitiivista toimintaa edistäviä ja aisteja stimuloivia toimintoja, kuten kosketeltavia ja näkö-, haju-, maku- ja kuuloaisteja herätteleviä kasvilajeja. Tämäntyyppiset ominaisuudet auttavat aktivoimaan muistin tai kognitiivisten ominaisuuksien heikkenemisestä kärsivien ihmisten mieltä ja lisäävät ympäristön käytettävyyden miellyttävyyttä ja tuttuuden tunnetta.

Alueelle lisätään muun muassa kukkivia lajeja, heiniä, syötäviä perinnepuutarhakasvilajeja ja mielenkiintoa herättäviä eksoottisempia lajeja.

Toiminnot

Kasvilajien yhteyteen asennetaan lajitietokylttejä, jotka auttavat vierailijoita tutustumaan alueen erilaisiin kasveihin.  Aukiolle kunnostetaan myös petankkikenttä, jossa voidaan pelata petankin lisäksi useita erilaisia pelejä, kuten mölkkyä. Kentän viereinen kaivo kunnostetaan ja uusitaan alueen keskeiseksi kokoontumispaikaksi ja historiallisen kiinnostavuuden lähteeksi. Aukiolle sijoittuu lisäksi esiintymispaikkavaraus, tilavaraukset torimyyntipaikoille sekä yhteiskäyttöisille myyntipöydille ja penkit.

Nähtäville asettaminen ja palaute

Suunnitelmat asetetaan julkisesti nähtäville Kaupunkirakenteen neuvontaan os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 3.-17.10.2023 väliseksi ajaksi. Suunnitelma on nähtävillä myös kaupungin internetsivulla https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/viheraluesuunnittelu/nahtavilla.

Ehdotusta vastaan mahdollisesti tehtävät kirjalliset muistutukset on osoitettava kaupunkirakennelautakunnalle ja toimitettava Jyväskylän kaupungin kirjaamoon os. PL 193, 40101 Jyväskylä (käyntiosoite Vapaudenkatu 32) tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo[@]jyvaskyla.fi viimeistään 17.10.2023 klo 15.00 mennessä.

Lisätiedot:

Leena Rapo
rakennuttajahortonomi
p. 050 364 5418
leena.rapo[at]jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
Kuokkalan tori
Kuokkala
kaupunkisuunnittelu
yleissuunnittelu
asukaskysely
Kaupunginosa: