Hyppää pääsisältöön
Pääsisältö

Kaupunkirakennepalveluiden Liikenne- ja viheralueet on teettänyt Sammallahden leikkipaikan viherrakennussuunnitelman.

Suunnittelualue sijaitsee Sammallahdessa Haapaniemen kaupunginosassa. Suunnittelualueella on VP-kaavamerkintä ja alue on kaupungin omistuksessa.

Suunnittelun lähtökohdat

Sammallahden leikkipaikka on pinta-alaltaan noin 1000m2. Leikkipaikka rajautuu puistometsään ja leikkipaikan itäpuolella sijaitsevaan Elenian voimajohtoalueeseen. Kulku leikkipaikalle tapahtuu voimalinjan alittavan puistokäytävän kautta. 

Valoisa, etelärinteessä sijaitseva leikkipaikka on jaettu korkeuserojen takia kahteen tasoon. Alemmalla tasanteella sijaitsee pienten lasten leikki, jossa on turvakeinut, hiekkaleikki ja kolme jousikeinua. Ylemmällä tasanteella on isompien lasten leikki, jossa on kaksi keinutelinettä ja kiipeilyteline kahdella liukumäellä. Lisäksi leikkipaikan laidassa on toteemipaalu ja sitä ympäröivät maalatut kivet. Leikkipaikan reunoilla sijaitsee pensasryhmiä, joista osa on huonokuntoisia. Leikkipaikka on valaistu yhdellä korkealla valaisinpylväällä.

Suunnitteluratkaisut

Sammallahden leikkipaikan yhteyteen tuodaan leikkitoimintojen lisäksi ulkokuntoilua ja penkkejä oleskelua varten. Kasvillisuuden ja rakenteiden osalta pyritään luonnonmukaisempaan ilmeeseen.

Leikkipaikan olevat välineet puretaan, lukuun ottamatta kolmea hyväkuntoista jousikeinua. Leikkivälineitä ja istutuksia rajaavat pöllireunukset poistetaan. Leikkipaikan ylätasanteelle sijoitetaan leikkitoiminnot; linnunpesäkeinu, keinuteline ja kiipeilyteline kahdella liukumäellä. Lisäksi kaksi olevista jousikeinuista siirretään kiipeilytelineen viereen. Alatasanteelle sijoitetaan monipuolinen kuntoiluväline kehonpainoharjoittelua varten. 

Leikkipaikan kaksista pölliportaista toiset poistetaan ja toiset uusitaan käyttäen kierrätettyä graniittireunakiveä. Valaistus uusitaan sijoittamalla leikkipaikalle uudet puistovalaisimet.

Leikkipaikan ylä- ja alatasanteen erottava pihlaja-angervoistutus korvataan koivuangervolla ja huonokuntoisia pensasistutuksia poistetaan. Puistoaluetta pienennetään maisemoimalla osa kivituhkapintaisista alueista niityksi.

Kohteen toteutus on vuoden 2021 investointiohjelmassa.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Asemapiirustus (pdf)