Hyppää pääsisältöön
Kuva
Esimerkki viherrakennussuunnitelmasta. Kuva Jyväskylän liikenne- ja viheralueet
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunki, kaupunkirakennepalvelut, liikenne- ja viheralueet on teettänyt Kangasrinteen vihersuunnitelman. Suunnitelman on tehnyt Afry OY.

Lähtökohdat ja nykytilanne

Kangasrinteen korttelipuisto sijaitsee Jyväskylän Huhtasuon kaupunginosassa, noin 4 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta. Alueen vieressä sijaitsevat Huhtasuon liikuntapuisto, Kangasvuoren ulkoilureitit, luontopolku, Huhtasuon yhtenäiskoulu ja päiväkoti sekä Huhtasuon puisto. Puistoalue rajautuu lännessä Kangasvuorentiehen ja pohjoisessa Huhtaan. Puiston itäpuolelle jää rakentuva AK-kortteli ja etelään Huhtasuon urheilukenttä.

Korttelipuisto sijoittuu entiselle sairaala-alueelle, jossa on suojeltua rakennuskantaa 1950-luvulta. Puiston viereen rakentuva alue on puistomaista korkeine mäntyineen. Kangasvuoren sairaalan siirtyminen muualle teki alueen kehittämisestä ajankohtaisen ja toteutettiin maanomistajan kanssa ns. kumppanuuskaavana. Kangasrinteen korttelipuisto on osa uuden  asuinkerros-, rivi- ja omakotitalojen korttelialueen puisto- ja virkistysaluetta. Puistoon tulevien suunnitteluratkaisujen, kuten leikkipuiston, kulkureittien muutosten ja kosteikkokasvillisuusalueen on tarkoitus palvella lähiasukkaita sekä täydentää alueen kevyenliikenteen verkostoa ja parantaa alueen hulevesien hallintaa. Puistoalue on nykytilanteessa lähes kauttaaltaan nuorta koivikkoa ja olosuhteiltaan kosteaa. Puistoa halkoo kevyen liikenteen väylä.

Asemakaavassa puistoon on osoitettu ohjeelliset alueet leikkiin ja hulevesien käsittelyyn. Leikkialueelle on varattu noin 1000m² ja hulevesien käsittelyyn noin 900m² alue. Leikkipuiston kohderyhmäksi on maankäytöllisten tavoitteiden pohjalta ajateltu lähinnä 0-6 vuotiaita, koska aivan vieressä on koulun monipuoliset piha-alueet. Puistoon voidaan kaavan mukaan osoittaa toimintoja myös 7-12 -vuotiaille ja joitakin välineitä kuntoiluun. Hulevesialueet tulee kaavan mukaan tehdä viivyttämään ja puhdistamaan alueen hulevesiä. Korttelipuistosta ja hulevesialueesta halutaan maisemallinen kokonaisuus tukemaan Kangasrinteen asemakaava-alueen puistomaista ilmettä (kaavamääräykset kadunvarren puuriveistä, piharakennusten viherkatoista, hyötykasvien suosimisesta ja säästettävästä mäntyryhmästä).

Kaavassa ohjeistetaan säilyttämään puustoa mahdollisimman suurelta osin (toimivat osaltaan hulevesien käsittelyssä) ja hyödyntämään luonnollisia maastonmuotoja. 

Hankkeen laajuus ja kustannusarvio

Korttelipuiston rakentaminen toteutetaan alustava aikataulun mukaan 2022 ja budjetti on 200 t€, Korttelipuiston hulevesialueet tulevat katupalveluiden investoinneista (katuinvestointi 2020, yhteensä 470 t€).
Puistoalueen laajuus on 8000 m2. Koko suunnitelma-alueen rakennusosien alustava kustannusarvio on puistorakentamisen osalta 200 000 € ja hulevesirakenteiden osalta 40 000 €. 

Suunnitelma 

Puiston suunnitelma noudattelee pääosin asemakaavan mukaisia ohjeellisia toimintojen sijoitteluperiaatteita. Kangasrinteen leikkipuistosta suunnitellaan virikkeellistä toimintaa pienille lapsille sisältävä, mutta muutkin ikäryhmät huomioiva korttelipuisto.

Puistoraitin linjaus on muutettu kulkemaan leikki- ja hulevesialueen välissä, suuntautuen lähemmäs uutta asuinaluetta. Pääkäytävän pintamateriaali on asfaltti. Yhteys koululta kenttäalueelle ja latupohjat halutaan säilyttää, käytävän pintamateriaalina kivituhka. Suunnittelualueella puustoa säilytetään mahdollisuuksien mukaan.

Alueen asukkaat ovat saaneet vaikuttaa puiston toimintoihin valitsemalla mieluisimmat leikkivälineet ja kalusteet asukasäänestyksellä kolmesta vaihtoehdosta. Suunnitelmassa esitetty vaihtoehto voitti ylivoimaisesti äänestyksen. Leikkivälineet ovat iloisen värisiä ja näköisiä. Raikas vihreä teemaväri yhdistyy kauniisti puisiin rakenteisiin ja toistuu kaikissa leikkivälineissä.

Pienten leikkialueella turva-alustana on tekonurmi ja leikkivälineitä ovat muun muassa leikkitorni liukumäellä, jousikeinuja ja keinuteline, sekä hiekkalaatikko leikkimökillä. Isompien lasten leikkialueella turva-alustana on turvahake ja leikkivälineitä ovat muun muassa iso leikkikeskus, kiipeilyteline ja tasapainoiluvälineitä. Sekä pienten että isojen lasten leikkialueille tulee keinutelineet eri-ikäisille sopivilla istuimilla.

Isommille käyttäjille on lisätty ulkokuntoiluvälineitä. Laitteina vartalopunnerrus, vatsalihaspenkki, kuntopyörä, riipunta, olkapäätreeni, keskivartalon vahvistaminen ja juoksu. Alueella turva-alustana on tekonurmi. 
Puiston kalusteet noudattavat pääosin valittua raikkaan vihreää teemaa. Puiston penkit ja tuolit ovat puuosiltaan vihreäksi maalattuja. Puistoon tuleva pergola on ruskeaksi kyllästettyä mäntyä.

Kasvillisuuden osalta säilytetään nykyistä puustoa mahdollisuuksien mukaan. Uusilla puuistutuksilla monipuolistetaan puiston lajistoa ja lisätään puistomaisuutta. Puistoalueelle ei toteuteta nurmetuksia vaan puiston pohja toteutetaan niityksi. 

Puistossa viivytetään Huhdan alkupään ja pohjoispuolen pysäköintialueen hulevesiä. Hulevesipainanne toteutetaan kasvipeitteisenä painanteena. Puistoalueen eteläosassa on hulevesien viivytysallas pohjapatoineen.  Kasvillisuus toteutetaan monilajisena kosteana niittynä.

Puiston pääkäytävä ja leikkipaikka valaistaan. Pääkäytävät on suunniteltu esteettömyyden perustasoon. 

Suunnitelmat olivat julkisesti nähtävillä Rakentajantalon palvelupiste Hannikaisessa os. Hannikaisenkatu 17, I-kerros 1.– 15.12.2020.

Sijaintipaikkakartta (pdf)

Asemakaavaote (pdf)

Viherrakennussuunnitelma (pdf)

Suunnitelmaselostus (pdf)

 

Kuva
Hyvinvointia ja elinvoimaa Huhtasuolle hankkeen logo

Lisätiedot:

rakennuttajahortonomi Leena Rapo
puh 014 266 5148