Hyppää pääsisältöön
Kuva
Metsätie. Kuva Touho Häkkinen
Pääsisältö

Yksityisteiden osalta tienpitovelvollisuus kuluu tiekunnalle tai yksityistien tieosakkaille. Yksityistieavustusten jakaminen ei ole lakisääteistä, mutta Jyväskylän kaupunki on tukenut yksityisteiden kunnossapitoa kaupunkirakennelautakunnan päätösten mukaisesti. Kunnossapitoavustuksen lisäksi kaupunki myöntää suostumuksen yksityisteiden liikenteenohjauslaitteiden, kuten esimerkiksi liikennemerkkien tai puomien asettamiseen.

Avustuksen hakeminen

Vuoden 2024 avustusten hakuaika on päättynyt. Seuraavan kerran yksityistieavustusta voi hakea 1.1.2025 alkaen.

Avustuksen myöntämisen ehdot

Yksityistie on avustuskelpoinen, kun seuraavat myöntämisperusteet täyttyvät

Hakemus

 • hakemus ja mahdollisesti pyydetty hakemuksen täydennys tai korjaus on jätetty määräajassa

Tiekunnan tiedot

 • tiekunta on virallisesti perustettu

 • Maanmittauslaitoksen käyttöoikeusyksikköote ja Maanmittauslaitoksen karttatuloste on liitetty hakemukseen
 • yksityistien varressa on vähintään yksi vakituisesti asuttu kiinteistö, johon on väestötietojärjestelmään tallennettu asuinpaikka
 • avustettavan yksityistien pituus on vähintään 500 metriä Jyväskylän kaupungin puolella (avustettava tien pituus määritetään vakituisesti asutun kiinteistön mukaan)
 • vapaa-ajanasunnoille johtavia teitä ei avusteta

Yksityistielain mukaiset velvoitteet selvitetty

 • tiekunta on päivittänyt yksityistien ja tiekunnan tiedot ajan tasalle Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin (yksityistielaki 560/2018 50 §)
 • tiekunta on ilmoittanut yksityistiellään olevat liikenteenohjauslaitteet (liikennemerkit, puomit ym.) tie- ja katuverkon tietojärjestelmä Digiroadiin (yksityistielaki 560/2018 50 §)
 • tietä ei ole suljettu eikä tien käyttöä kielletty muilta avustusjakson aikana (yksityistielaki 560/2018 85 §) tai kaupunki on myöntänyt suostumuksen tien sulkemiselle

Avustuksen määrittäminen

Kaupunkirakennelautakunta on  päättänyt yksityistieavustuksista.

 

Tiekunnan avustuksen määrittämiseksi tiet luokitellaan asutuksen, liikenteen ja tien merkittävyyden perusteella. Liikenteellisesti merkittävät yksityistiet, joilla on runsaasti ulkopuolista läpikulkuliikennettä, luokitellaan luokkaan 1. Pääasiallisesti osakkaiden liikennettä palvelevat tiet luokkaan 2.

Luokille määritetään avustussumma kilometriä kohti talousarviossa varatun määrärahan puitteissa.

Avustussumma kilometriä kohti luokittain: 

 • 1. luokka 450 €/km 
 • 2. luokka 235 €/km

Pienin maksettava avustussumma on 140 euroa, vaikka tiekunnan laskennallinen avustussumma jäisi sen alle.

Kaupungin myöntämä avustus on tarkoitettu mm. seuraaviin yksityistien kunnossapitotehtäviin:

 • talvihoito (auraus, aurausviitoitus, liukkaudentorjunta, rummun sulatus)
 • kesähoito (höyläys, lanaus, pölynsidonta, vesakontorjunta ja niitto)
 • kunnostustyöt (sorastus, ojien ja rumpujen kuivatus, näkemäalueet)

Kaupunkirakennelautakunta on päättänyt 28.1.2014 asiakohdassa 31, että kaupungin omistamien yksityistievalaistusten ylläpitokulut vähennetään niiden tiekuntien vuosittaisista yksityistieavustuksista, joilla tievalaistusta on. Valaistuskustannukset lasketaan valaisinpisteiden lukumäärän ja käyttötuntien perusteella. Laskelma tarkistetaan vuosittain.

Alasivu
Asiasanat:  
yksityistie
tiekunta