Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lutakon kerrostaloja talvella. Kuva Juhana Konttinen
Pääsisältö

Hissi edistää asumisen laatua kaikissa elämän vaiheissa, helpottaa arkea ja lisää asuinympäristön turvallisuutta ja esteettömyyttä. Hissi mahdollistaa apuvälineitä käyttävien itsenäisen toimimisen ja nostaa asunnon arvoa. Liikkumisesteiden poistamisella saadaan myös esteetön kulku rakennuksen ulkopuolelta rakennukseen tai siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Apuvälineitä, kuten rollaattoria tai pyörätuolia käyttävillä on oltava esteetön kulkumahdollisuus rakennuksessa.

ARAn hissi- ja esteettömyysavustus

Kerrostalohissien rakentamiseen voidaan hakea avustusta Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAlta. Hissiavustuksen kohteena on uuden hissin asentaminen kerrostaloon, jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Avustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä hissin tai hissien rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustuksella tarkoitetaan avustusta liikkumisesteen poistamiseen. ARA myöntää avustusta sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, millä tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy asuinrakennukseen, siinä oleviin asuntoihin tai muihin tiloihin. Avustettavia toimenpiteitä liikkumisesteen poistamiseksi voivat olla esim. ulko-ovien leventäminen, kulkuluiskien-, kaiteiden- tai porrashissin rakentaminen. Esteettömyysavustuksen määrä on enintään 45 % hyväksytyistä korjauskustannuksista.

Kaupungin oma hissi- ja esteettömyysavustus

Kaupunki myöntää omaa hissi- ja esteettömyysavustusta sellaisille asunto-osakeyhtiöille, joille ARA on myöntänyt valtion hissiavustuksen tai esteettömyysavustuksen. Hissiavustusta voidaan myöntää kerrostalohissin rakentamiseen asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille, joissa on vähintään kolme kerrosta ja jonka porrashuoneessa ei ole ennestään hissiä. Hissin rakentamiseen myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä hissin rakentamiseen liittyvistä kokonaiskustannuksista.

Esteettömyysavustusta voidaan myöntää asunto-osakeyhtiömuotoisille asuinrakennuksille sellaisen liikkumisesteen poistamiseen, jolla tehdään mahdolliseksi liikuntarajoitteisen pääsy esteettömästi asuinrakennuksen ulkopuolelta asuinrakennukseen ja siinä oleviin asuntoihin ja yhteistiloihin. Esteettömyyskorjauksiin myönnettävän avustuksen määrä on enintään 10 % hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta voidaan myönnetään kulloinkin käytettävissä olevan määrärahan puitteissa, näin ollen avustuksen lopullinen maksatus edellyttää, että määräraha on varattu ko. maksatusvuoden kaupungin talousarviossa.

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuksen hakeminen

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustusta on mahdollista hakea sen jälkeen kun ARA on hyväksynyt hankkeen kustannukset ja myöntänyt hankkeelle valtion hissi- tai esteettömyysavustuksen. Kaupungin avustusta tulee hakea viimeistään 3 kuukauden kuluessa ARAlta saadun hyväksymisen jälkeen.

Kaupungin avustus myönnetään vuosittain käytettävissä olevan määrärahan puitteissa ja se maksetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti takautuvasti. Pienin myönnettävä avustuksen määrä on 500 euroa. Maksatuksen ehtona on, että määräraha on varattu ko. maksatusvuoden kaupungin talousarviossa.

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustusta haetaan erillisellä hakemuksella, hakemukseen tulee liittää ARAn päätös avustuksesta. Hakemuksen voi toimittaa sähköpostitse osoitteeseen asuntotoimi(at)jyvaskyla.fi tai osoitteeseen Hissi- ja esteettömyysavustus/Kaupunkisuunnittelu, PL 233, 40101 Jyväskylä.

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuksen maksatus tapahtuu Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn päätöksessä mainittujen maksatusohjeiden mukaisesti. Maksatus tapahtuu sen jälkeen kun hakija on saanut ARAlta ilmoituksen hissi-ja/tai esteettömyysavustuksen maksamisesta. Kaupungin avustuksen maksatusta haetaan erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja:

Asumisen asiantuntija Piia Sipinen
p. 040 588 5638

Toimistosihteeri Pia Toivonen
p. 050 311 9017

Lisätietoja ARAn avustuksista:

Hissiavustus

Estettömyysavustus

Kaupungin hissi- ja esteettömyysavustuslomakkeet

Hissi- ja esteettömyysavustushakemus

Hissi- ja esteettömyysavustuksen maksatus
 


Jyväskylän kaupungin myöntämän hissi- ja esteettömyysavustuksen periaatteet, Kaupunkirakennelautakunnan päätös 13.10.2020 § 211

Asiasanat:  
asuminen
esteettömyys