Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsi tabletilla pelaamassa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jokaisella 6-vuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä 7-vuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla. 

Esiopetuksen toimintavuosi Jyväskylässä käynnistyy 8.8.2024 ja päättyy 31.5.2025.

Esiopetukseen haetaan verkossa. Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä. 

Jyväskylässä esiopetusryhmät sijaitsevat sekä päiväkodeilla että koulujen tiloissa. 

Jyväskylästä 16 esiopetuksen toimipistettä on mukana valtakunnallisessa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa.

Esiopetus ja koulut tekevät kiinteää yhteistyötä esiopetusvuoden aikana

Säännölliset vierailut tutustuttavat esiopetuksen oppilaan koulumaailmaan ja tulevan koulun arki, käytänteet ja väki opitaan tuntemaan yhteisissä tapaamisissa leikkien ja pelien kautta.

Esiopetuksessa noudatetaan koulujen toiminta-aikoja, mutta siten, että esiopetuksen toimintakausi päättyy aina 31.5. mennessä. Esiopetuksen päivittäinen aika vaihtelee päiväkodeittain ollen joko klo 8.30-12.30 tai klo 9-13. Vuorohoidossa esiopetus järjestetään aina lasten hoitoaikojen mukaisesti.

Ruotsinkielisen esiopetuksen ryhmät sijaitsevat elokuusta 2023 alkaen uudessa Pohjanlammen päiväkodissa.  

Toimintakausikohtaiset esiopetuksen toimintasuunnitelmat löytyvät kunkin päiväkodin verkkosivuilta.

Jyväskylän päiväkodit

Kaikilla esiopetuksessa olevilla lapsilla on tarvittaessa käytettävissään varhaiskasvatuksen erityisopettajan, koulupsykologin ja -kuraattorin palvelut. Puheterapeutin sekä toiminta- ja fysioterapeutin palvelut ovat myös mahdollisia. 

Tukea tarvitsevien lasten siirtyminen esiopetuksesta kouluun suunnitellaan yhdessä huoltajien kanssa esiopetusvuoden aikana. 

Esiopetuksesta kouluun siirtymistä suunnittelee ja koordinoi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluohjauksen tuen tiimi.

Asiasanat:  
esiopetus
oppiminen