Hyppää pääsisältöön
Kuva
Äiti pitelee lasta sylissään linja-autossa. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Esiopetukseen osallistuva oppilas on oikeutettu perusopetuslain (6§, 2mom) mukaisesti maksuttomaan kuljetukseen, jos matkan pituus yhteen suuntaan ylittää 5 km. Maksuttoman kuljetuksen perusteena on matka väestörekisteriin merkitystä kotiosoitteesta esiopetuspaikkaan ja takaisin. Matka mitataan lyhintä ympäri vuoden kulkukelpoista ja turvallista reittiä pitkin. 

Oppilas voi olla oikeutettu maksuttomaan kuljetukseen myös tien vaarallisuuden tai oppilaan terveydellisten syiden takia. Selvityksen tien vaarallisuudesta tekee kuljetusasioista vastaava erillinen ryhmä.   

Kuljetusetuuden voi saada niiltä päiviltä, kun lapsen päivä päiväkodissa/koulussa alkaa ja/tai päättyy esiopetukseen.  

Kuljetusetuuden hakeminen 

Huoltajat hakevat etuutta erillisellä kuljetusetuushakemuksella. Hakemuksen ja lisätietoja etuuden hakemisesta saa lapsen esiopetusyksikön johtajalta.  

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus tekee päätökset esiopetuspaikoista. Palveluohjauksen osoittama esiopetuspaikka on oppilaan ensisijainen esiopetuspaikka. Oppilas on oikeutettu kuljetusetuuteen vain ensisijaisesta esiopetuspaikasta.  

Mikäli huoltaja hakee oppilaalle esiopetuspaikkaa muusta päiväkodista niin sanottuna toissijaisena paikkana, ja hänet voidaan toissijaisen esiopetusryhmän päiväkotiin ottaa, vastaa huoltaja tällöin esiopetuksen oppilaan kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista (perusopetuslaki, 6§, 2 mom). Myös toisessa kunnassa tapahtuvaan esiopetukseen kuljettamisesta vastaa huoltaja. 

Päätöksen esiopetuksessa olevan oppilaan kuljetusetuudesta tekee varhaiskasvatuksen palvelujohtaja.  

Huoltajat saavat esiopetuskuljetusten tarkemmat käytännön ohjeet päätöksen jälkeen.

Lisätietoja kuljetusetuuden hakemisesta saat lapsen päiväkodin tai esiopetusyksikön johtajalta.

Asiasanat:  
esiopetus
kuljetus