Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapset Muksubussin kyydissä

Jyväskylässä perheellä on mahdollisuus hakea lapselleen paikkaa niin kunnallisesta kuin yksityisestä varhaiskasvatuksesta. Jyväskylän kaupunki osallistuu yksityisen varhaiskasvatuksen kustannuksiin myöntämällä perheelle palvelusetelin hakemuksen perusteella.

Varhaiskasvatukseen ei ole erillistä hakuaikaa, vaan hakea voi ympäri vuoden.

Varhaiskasvatuspaikka järjestetään yhdessä varhaiskasvatuksen palveluohjauksen kanssa neuvotellen. Palveluohjaus kartoittaa sopivat vapaat varhaiskasvatuspaikat ja tekee päätökset yhteistyössä päiväkotien, perhepäivähoitajien ja kerhojen kanssa. Perheen toiveet huomioidaan mahdollisuuksien mukaan. Huoltajat saavat tiedon varhaiskasvatuspaikasta sähköisellä päätöksellä.Tulevasta varhaiskasvatuspaikasta otetaan perheeseen yhteyttä ja sovitaan varhaiskasvatukseen tutustumisesta ja Hyvä alku-käytänteistä. Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen äitiys-, vanhempain- ja isyysvapaan jälkeen oppivelvollisuuden alkuun asti.

Jos perhe tarvitsee lapselle varhaiskasvatuspaikan pikaisesti, esimerkiksi huoltajan työ- tai opiskelupaikan saamisen johdosta, järjestyy varhaiskasvatuspaikka 14 vuorokauden sisällä. Mikäli varhaiskasvatuspaikkaa ei tarvita lapsen huoltajan / huoltajien töiden tai opiskelun perusteella, järjestyy varhaiskasvatuspaikka lakisääteisesti 4 kuukauden sisällä. 

Tulostettavat lomakkeet

Hakeminen esiopetukseen

Jokaisella kuusivuotiaalla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevalla lapsella on oikeus vähintään 700 tunnin maksuttomaan esiopetukseen. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perusopetuslain mukaisesti jokaisen lapsen tulee osallistua esiopetukseen ja vastuu osallistumisesta on huoltajalla.

Esiopetukseen haetaan ajalla 10.1.2022 -31.1.2022. Esiopetuspaikkaa haetaan sähköisellä hakemuksella.Myös hakuajan ulkopuolella paikkaa haetaan sähköisen hakemuksen kautta. Syksyllä 2022 esiopetuksen aloittaville esiopetuspäätökset tehdään kevään 2022 aikana. Kasvun ja oppimisen palveluohjauksesta ollaan yhteydessä perheeseen ja sovitaan tarkemmin lapsen esiopetusjärjestelyistä. Esiopetuspaikka määräytyy ensisijaisesti lapsen tosiasiallisen kotiosoitteen mukaan, jotta lapselle tulisi yhtenäinen opinpolku esiopetuksesta kouluun. Yhtenäisellä opinpolulla lapsi pääsee jo esiopetusvuoden aikana tutustumaan tulevaan kouluun ja koulukavereihinsa.

Elokuussa 2022 esiopetuksen piiriin kuuluvat kaikki vuonna 2016 syntyneet lapset sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2017 syntyneet. Lisäksi esiopetus koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella. Perhe voi hakea lapselle esiopetuspaikkaa joko kunnallisesta tai yksityisestä esiopetuspaikasta.

Lapsen esiopetuspaikka järjestetään ensisijaisesti mahdollisimman läheltä kotia. Näin lapsella on mahdollisuus luoda kaverisuhteita jo ennen koulun aloitusta.

Jos lapsi tarvitsee esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta, haetaan paikkaa esiopetushaun yhteydessä. Vuorohoitoa tarjoavissa päiväkodeissa esiopetusta järjestetään lasten hoitoaikojen mukaisesti. Mikäli lapselle haetaan esiopetuspaikkaa yksityisestä esiopetuksesta, täyttää perhe myös palvelusetelihakemuksen, jos lapsi tarvitsee esiopetusajan lisäksi varhaiskasvatusta. 

Uusien hakijoiden tulee toimittaa tulotiedot viimeistään 3. syyskuuta mennessä. 

Kasvun ja oppimisen palveluohjaus, puh. 014 266 0180 (ma,ti ja to klo 9-12, ke klo 12-15)
varhaiskasvatus.palveluohjaus[at]jyvaskyla.fi

Kysyttävää asiakasmaksuista

Varhaiskasvatuksen Hyvä alku -käytäntö helpottaa uuden elämäntilanteen käynnistymistä. Hyvä alku muodostuu aloituskeskustelusta, tutustumiskäynneistä ja vanhemman mukana olemisesta lapsen ryhmässä.

Varhaiskasvatuspaikan vaihto 
Jos lapselle halutaan hakea siirtoa toiseen päiväkotiin, perhepäivähoitajalla tai kerhoon, haetaan siirtoa sähköisen asioinnin kautta. Siirtopäätöksiä tehdään sitä mukaan kuin varhaiskasvatuspaikkoja vapautuu. Pääsääntöisesti siirrot toteutetaan elokuussa käynnistyvän toimintavuoden alusta. Paperisen siirtolomakkeen saa omasta päiväkodista.

Henkilötietojen käsittely varhaiskasvatuksessa