Hyppää pääsisältöön
Kuva
Poika asettelee kuvia taululle. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Joustavan esi- ja alkuopetuksen tavoitteena on luoda esiopetuksesta perusopetukseen siirtyminen mahdollisimman joustavaksi lapsen kasvua ja oppimista tukevalla tavalla.  Esi- ja alkuopettajien sekä erityisopettajien yhteistyö mahdollistaa yksilöllisten opinpolkujen jatkumon rakentumisen. Esiopetusryhmien ja 1.-2-luokkien oppilaiden välinen suunnitelmallinen yhteistyö pitää sisällään joustavia ryhmittelyjä, pienryhmätoimintaa, teemapäiviä ja erilaista toiminnallista yhdessä oppimista. Yhteistyön muodot ja toteutustavat esi- ja alkuopetuksen välillä vaihtelevat päiväkodeittain ja kouluittain.

Joustavan koulun alun toiminta tukee erityisesti niitä lapsia, joiden arvioidaan tarvitsevan tavallista alkuopetusta enemmän aikaa ja tukea alkuopetuksen tietojen ja taitojen omaksumiseen. 

 

Asiasanat:  
oppilas
oppiminen
yksilöllisyys
opetussuunnitelma
koululainen