Hyppää pääsisältöön
Kuva
Lapsen kädet leikkivät legopalikoilla. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen
Pääsisältö

Jyväskylän varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa lapsi saa kasvuun, oppimiseen ja hyvinvointiin tarvitsemaansa yksilöllistä tukea. Lapsen tarvitsemat tukitoimet varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa ja perusopetuksessa suunnitellaan inkluusio- ja lähipalveluperiaatteen mukaisesti. Laadukas pedagogiikka ja vahva yleinen tuki ovat perusta, jonka päälle rakentuu yksilöllisesti suunniteltu, toteutettu ja arvioitu tehostettu tai erityinen tuki. Lapsen saama tuki on johdonmukainen jatkumo varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja perusopetukseen. 

Tuki rakennetaan muokkaamalla toimintatapoja, toiminnan sisältöjä, oppimisympäristöä ja henkilöstöjärjestelyjä lapsiryhmän tarpeita vastaaviksi. Kaikki lapsen kanssa työskentelevät kasvattajat noudattavat yhdessä suunniteltuja toimintatapoja ja toteuttavat lasten tarvitsemaa tukea.   

Jokainen arjen tilanne nähdään yhtä tärkeänä. Pukemistilanteet, ruokailu, ulkoilu, päivälepo, päivittäin toistuvat siirtymätilanteet ja leikki ovat pedagogisesti suunniteltuja. Kaiken toiminnan ytimessä on kasvattajan ja lapsen välinen lämmin vuorovaikutus.  

Kaikissa varhaiskasvatuksen yksiköissä työskentelee varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja tarvittaessa erityisavustajia.   

Varhaiskasvatuksen erityisopettajien yhteystiedot löytyvät päiväkotien verkkosivuilta.   

Vaativaa hoidollista tukea tarvitsevia lapsia varten Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella on yhteinen ryhmä, johon ohjaudutaan erikoissairaanhoidon suosituksella.  

Lapsen tarvitsema tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien ja asiantuntijoiden kanssa

Lapseen tutustutaan ennen varhaiskasvatuksen alkua ja sovitaan käytännöistä varhaiskasvatuksen aloittamiseksi (Hyvä alku). Lapsen tarvitsema yksilöllinen tuki suunnitellaan yhdessä huoltajien ja muiden asiantuntijoiden kanssa ja kirjataan lapsen yksilölliseen suunnitelmaan tai esiopetuksessa erityisen tuen osalta henkilökohtaiseen opetuksen järjestämistä koskevaan suunnitelmaan (HOJKS).  

Varhaiskasvatuksessa tehdään tiivistä, monialaista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyötahoja ovat esimerkiksi lastenneuvola, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutit, psykologit, perheneuvola, varhaisen tuen palvelut ja erikoissairaanhoito.   

Varhaiserityiskasvatusta koordinoiva tiimi  

Taru Kivijärvi, pedagoginen asiantuntija, p. 050 545 7127  
Minna Laiho, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 050 343 6368  
Marja Koljonen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 050 341 9083 
Sanna Vuorinen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 040 844 6337 
Jenni Pihlainen, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 050 564 8066
Sari Rannila, kasvun ja oppimisen tuen asiantuntija, p. 040 777 6051

Pidennettyyn oppivelvollisuuteen liittyvät asiat 

Katri Manninen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 046 922 1992 
Maija Muinonen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja p. 040 354 0392

Alasivu
Asiasanat:  
tehostettu
tuki
oppiminen
kehitys
varhaiskasvatus
esiopetus