Ympäristönsuojelu

Käyntiosoite

Rakentajantalo
Hannikaisenkatu 17 
40100 Jyväskylä

Avoinna ma-pe 8.00-16.00

Postiosoite

PL 233
40101 Jyväskylä

Henkilöstö

Yhteystiedot (hae nimellä tai tittelillä, esim. ympäristötarkastaja)
Sähköposti: etunimi.sukunimi(a)jyvaskyla.fi

Kaupungin ympäristönsuojelu tuottaa kunnan asukkaille, yrityksille ja yhteisöille kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäväalueeseen kuuluvia palveluja. Tehtäväalueita ovat ilmansuojelu, jätehuollon valvonta, luonnonsuojelu, luontopolkujen ja lintutornien ylläpito, maa-ainesten otto, meluntorjunta ja vesiensuojelu.

Työmuotoja ympäristönsuojelun edistämiseksi alueella ovat muun muassa lupa-asioiden ratkaiseminen ja valvonta, suunnittelu ja kehittäminen, ympäristön tilan seuranta, selvitykset ja tutkimukset, ohjaus ja neuvonta, lausuntojen, esitysten ja aloitteiden tekeminen sekä tiedottaminen ja yhteistyön edistäminen.

Ympäristönsuojelumääräysten päivitys nähtävänä 19.11.2020 saakka

Rakennus- ja ympäristöjaosto päivittää vuodelta 2013 olevia Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä. Uusittujen määräysten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2021. Päivitys koskee enimmäkseen termistön ja lainsäädännön ajantasaistamista, mutta samalla tehdään pieniä muutoksia koskien esimerkiksi jätevesien käsittelyä, kemikaalien käsittelyä pohjavesialueilla sekä meluntorjuntaa. Kuntalaisilla on mahdollisuus kommentoida päivitystä 19.11.2020 klo 16.00 mennessä.

Kuulutus ympäristönsuojelumääräysten päivittämisestä (pdf)

Ympäristönsuojelumääräykset 2021 (luonnos) (pdf)