Hyppää pääsisältöön
Kuva
Rauhalahden voimalaitos savuttaa auringon laskiessa. Kuva Petteri Ahonen
Pääsisältö

Jyväskylän kaupunkialueen katujen ja kaupunkia halkovien valtateiden liikenne sekä alueen tuotantolaitokset aiheuttavat paikallista ilman laadun huononemista. Kaupungin ympäristönsuojelu pyrkii näitä haittoja vähentämään mm. tehdessään päätöksiä ja antaessaan lausuntoja laitosten toimintaa koskevista luvista sekä kaava- ja liikennesuunnitelmista.

Huomattavin yksittäinen kaupunki-ilman laadun heikentäjä on kuitenkin kaduilla talven jäljiltä oleva hiekoitushiekka. Sen pölyämisen seurauksena ilman laatu voi keväisin olla ajoittain jopa erittäin huono.

Ympäristönsuojelu seuraa Jyväskylän kaupunkialueen ilmanlaatua yhteistarkkailusopimuksessa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Yhteistarkkailuun osallistuu kaupungin lisäksi kuusi paikallista toiminnanharjoittajaa. Tarkkailun kustannukset jaetaan osapuolten kesken päästömäärien perusteella.

Ympäristönsuojelussa laaditaan tarkkailun tulosten ja muiden selvitysten perusteella ilmanlaadun seurantaraportteja, jotka löytyvät sähköisenä tämän sivun info-laatikosta. Lisäksi Ilmantarkkailun sivulta löydät ilmanlaadun viimeisimmän kuukausiraportin. 

Ilmantarkkailu 

lmanlaatua mitataan kaupungin alueella jatkuvatoimisesti kahdella mittausasemalla keskustassa ja Jyskässä. Asemilla mitataan typen oksideja sekä hiukkasia, ja niissä toimii myös sääasemat. Saaduista tuloksista muodostuu alueen ilmanlaatua kuvaava indeksi. 

Kuopion kaupungin alueelliset ilmansuojelupalvelut vastaa ilmanlaadun mittaamisesta Jyväskylässä. Tarkemmat alueelliset tiedot löydät Ilmanlaatu-sivulta.

Koko Suomen ilmanlaadun tulokset löytyvät valtakunnallisesta Ilmatieteenlaitoksen ilmanlaatuportaalista. Mittaustulokset päivittyvät sivulle tunnin välein.

Keskustan mittausasema

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat Jyväskylän keskustan yleistä ilmanlaatua. Keskustan mittausaseman paikka on vaihdettu elokuussa 2018 Lyseonkadulta Hannikaisenkadulle.

Jyskän mittausasema

Ilmanlaadun indeksi ja ilman epäpuhtauksien pitoisuudet kuvaavat esikaupunkitaajaman yleistä ilmanlaatua, johon  taajaman tuntumassa olevat vilkkaat liikenneväylät vaikuttavat. Mittausasema on siirretty Palokasta Jyskään tammikuussa 2022.

Mobiilisovellus kuntalaiselle

Jyväskylän mittausasemien ilmanlaadun tarkkailutuloksia voi nyt seurata JyvaskylaAir-mobiilisovelluksen kautta. Lataa sovellus:

 

 

Lisätietoja

Ympäristönsuojelupäällikkö Petteri Ahonen
p. 0400 364 125

etunimi.sukunimi(at)jyvaskyla.fi

Asiasanat:  
ilma
ilmanlaatu
ilmansuojelu
tarkkailu